HOW TO: แยกแฟ้มต้นฉบับของ Windows ที่บีบอัด

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:129605
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการที่แยกแฟ้มที่บีบอัด Microsoft ได้หลายแฟ้มผลิตภัณฑ์มีการบีบอัด และการเก็บไว้ในแฟ้ม cabinet (.cab) การใช้แฟ้มในแฟ้ม.cab คุณก่อนอื่นต้องแยกแฟ้มนั้น คุณอาจต้องการแยกสำเนาใหม่ของแฟ้มได้ถ้าคุณมีแฟ้มที่หายไป หรือเสียหาย บทความนี้แสดงวิธีการหลายสำหรับการทำเช่นนั้น windows 95 และ Windows 98 จะพร้อมใช้งานบนซีดีรอมหรือฟลอปปีดิสก์ ทั้งสองอย่างซึ่งประกอบด้วยแฟ้ม cabinet ที่บีบอัด windows Edition Millennium (Millennium Edition) ที่มีอยู่บนซีดีรอม ดังกล่าวประกอบด้วยแฟ้ม cabinet ที่บีบอัด และยัง ติดตั้งแฟ้ม cabinet ที่บีบอัดในโฟลเดอร์ C:\Windows\Options\Install แฟ้ม cabinet เหล่านี้ประกอบด้วยแฟ้มจริงของ Windows บทความนี้อธิบายวิธีการที่แยกแต่ละแฟ้มจากแฟ้ม cabinet ที่บีบอัด

back to the top

Windows Millennium Edition:

ใน Windows

เมื่อต้องการแยกแฟ้มใน Windows Millennium Edition ใช้เครื่องมือยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิกระบบ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ประเภท:msconfigแล้ว กด ENTER
 3. ในการทั่วไปแท็บ คลิกขยายไฟล์.
 4. ในการระบุระบบแฟ้มที่คุณต้องการคืนค่ากล่อง ชนิดไดรฟ์: \windows\เส้นทาง\แฟ้ม:(ตำแหน่งไดรฟ์มีไดรฟ์ที่มีการติดตั้งโฟลเดอร์ ของ Windows โดยทั่วไปแล้วไดรฟ์ Cเส้นทางเป็นตำแหน่งที่ตั้งในโฟลเดอร์ Windows มีปลายทางของแฟ้มที่คุณกำลังแยก และแฟ้ม:มีแฟ้มที่คุณต้องการแยก)
 5. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกดูแล้ว ค้นหาแฟ้มการติดตั้ง Windows ถ้าคุณใช้รุ่นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) ของ Windows Millennium Edition แฟ้มการติดตั้งอยู่บนฮาร์ดดิสก์ที่ C:\Windows\Options\Install โดยค่าเริ่มต้น ถ้าคุณกำลังใช้รุ่นเต็มที่วางจำหน่าย หรือรุ่นที่ปรับรุ่นได้ คุณสามารถจะ แทรกการติดตั้ง Windows Millennium Edition ซีดีรอมลงในไดรฟ์ซีดีรอมหรือไดรฟ์ดีวีดีรอม แล้ว ค้นหาแฟ้มการติดตั้ง โฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า "Win9x" ตัวอย่างเช่น ถ้าไดรฟ์ซีดีรอมหรือดีวีดีรอม d:, โฟลเดอร์ที่มีชื่อ "D:\Win9x" สำหรับ Windows 98 โฟลเดอร์ที่มีชื่อ D:\Win98
 6. คลิกตกลงจากนั้น ทำ ตามคำแนะนำบนหน้าจอ
เนื่องจาก Windows Millennium Edition มีคุณลักษณะเรียกว่าการป้องกันแฟ้มระบบ แยกจะแตกต่างกันสำหรับแฟ้มเหล่านี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่แยกแฟ้มได้รับการป้องกันใน Windows Me คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
265371วิธีการแตกและแทนที่ไฟล์ที่ป้องกันใน Windows Me


back to the top

ไม่สามารถเริ่ม Windows

เมื่อคุณติดตั้ง Windows Millennium Edition คุณได้รับพร้อมท์การสร้างดิสก์เริ่มต้นระบบ Windows Millennium Edition คุณลักษณะรวมอยู่ในดิสก์เริ่มต้นระบบ Windows Millennium Edition มีการสนับสนุนสำหรับไดรฟ์ซีดีรอม ซึ่งอาจเป็นของประโยชน์ถ้าคุณต้องแยกแฟ้มจากซีดีรอม Edition Millennium Windows แต่คุณไม่สามารถใช้เครื่องมือยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิกระบบ (ตัวอย่างเช่น ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่เริ่มทำงานอย่างถูกต้อง)

หมายเหตุ:startup disk ของ Windows Millennium Edition ให้การสนับสนุนสำหรับชนิดส่วนใหญ่ของไดรฟ์ซีดีรอม รวมทั้ง IDE และไดรฟ์ซีดีรอม SCSI แต่อาจไม่สนับสนุนไดรฟ์ซีดีรอมเฉพาะ
สร้างดิสก์สำหรับเริ่มต้น
คุณต้องมีดิสก์สำหรับเริ่มต้น Windows Millennium Edition เพื่อดำเนินการขั้นตอนในส่วนต่อไปนี้ของบทความนี้ ถ้าไม่มี คุณสามารถสร้างหนึ่งโดยใช้คอมพิวเตอร์โดยใช้ Windows Millennium Edition ใด ๆ คุณสามารถเข้าถึง การสร้างดิสก์เริ่มต้นระบบ Windows Millennium Edition ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกสองครั้งเพิ่ม/เอาโปรแกรมออก.
 3. ในการดิสก์สำหรับเริ่มต้นแท็บ คลิกสร้างดิสก์จากนั้น ทำ ตามคำแนะนำบนหน้าจอ
แยกแฟ้มได้ โดยการใช้ดิสก์สำหรับเริ่มต้น
เมื่อต้องการเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ มีซีดีรอมสนับสนุน และแยกแฟ้มจากนั้น ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ใส่ดิสก์สำหรับเริ่มต้น Windows Millennium Edition ลงในไดรฟ์ A แล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. เมื่อปรากฏเมนู Microsoft Windows Millennium Edition Startup คลิกเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ โดยการสนับสนุนของซีดีรอม.

  หมายเหตุ:ถ้าคุณซื้อคอมพิวเตอร์ของคุณ ด้วย Windows Millennium Edition ติดตั้ง แฟ้ม cabinet อาจถูกติดตั้งไว้ในโฟลเดอร์ Windows\Options\Install: ถ้าแฟ้มเหล่านี้อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณไม่ได้ มีการสนับสนุนของซีดีรอมในขั้นตอนนี้ และคุณสามารถแยกแฟ้มที่คุณต้องมีจากโฟลเดอร์ Windows\Options\Install ได้ คลิกเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ไม่สนับสนุนซีดีรอมและจากนั้น ทำขั้นตอนที่ 4 ไปโดยไม่ต้องใช้ขั้นตอนที่ 3
 3. Insert the Windows Millennium Edition CD-ROM into the CD-ROM drive.
 4. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:ext, press ENTER, and then follow the instructions on the screen.
back to the top

Windows 98 and Windows 98 Second Edition

In Windows

To extract files in Windows 98 or Windows 98 Second Edition, use the System File Checker tool. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ประเภท:sfcแล้ว กด ENTER
 3. คลิกExtract one file from installation disk.
 4. ในการSpecify the system file you would like to restoreกล่อง ชนิดdrive:\windows\เส้นทาง\file(wheredriveis the drive where the Windows folder is installed, generally drive C,เส้นทางis the destination of the file that you are extracting, andfileis the file that you want to extract).
 5. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกดูต่อไปนี้Restore frombox, and then locate the Windows installation files. By default, in the OEM version of Windows 98 and Windows 98 Second Edition the installation files are on the hard disk in the C:\Cabs folder. With a retail full version or upgrade version, you can also insert the Windows installation CD-ROM into the CD-ROM drive or DVD-ROM drive, and then locate the Windows installation files. The folder is named "Win9x". For example, if your CD-ROM or DVD-ROM drive is D:, the folder is named "D:\Win9x". For Windows 98, the folder is named D:\Win98.
 6. คลิกตกลง, and then follow the instructions on the screen.
back to the top

Cannot Start Windows

When you install Windows 98, you are prompted to create a Windows 98startup disk. A feature included in the Windows 98 startup disk is supportfor CD-ROM drives. This may be of benefit if you have to extract a filefrom the Windows 98 CD-ROM but you cannot use System File Checker tool (for example, if your computer does not start properly).

หมายเหตุ:The Windows 98 startup disk provides support for most types ofCD-ROM drives, including IDE and SCSI CD-ROM drives, but it may notsupport your particular CD-ROM drive.
Create a Startup Disk
You must have a Windows 98 startup disk to perform the steps in thefollowing sections of this article. If you do not have one, you can createone by using any Windows 98-based computer where you have access. Tocreate a Windows 98 startup disk, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกสองครั้งเพิ่ม/เอาโปรแกรมออก.
 3. ในการStartup Diskแท็บ คลิกCreate Disk, and then follow the instructions on the screen.
หมายเหตุ:If you do not have a startup disk or access to a Windows 98-based computer, you may be able to create a startup disk from the MS-DOS prompt on your computer.For additional information about how to create a startup disk in MS-DOS for Windows 98, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
186300How to Create a Windows 98 Startup Disk from MS-DOS for Windows 98
แยกแฟ้ม โดยใช้ดิสก์สำหรับเริ่มต้น
เมื่อต้องการเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ ด้วยการสนับสนุนของซีดีรอม และแยกแฟ้มจากนั้น ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ใส่ดิสก์เริ่มต้นระบบ Windows 98 ลงในไดรฟ์ A แล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. เมื่อปรากฏเมนูเริ่มต้นระบบ 98 ของ Microsoft Windows เลือกเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ โดยการสนับสนุนของซีดีรอม.

  หมายเหตุ:ถ้าคุณซื้อคอมพิวเตอร์ของคุณ ด้วยการติดตั้ง Windows 98 แฟ้ม cabinet อาจถูกติดตั้งในโฟลเดอร์ C:\Cabs ถ้าแฟ้มเหล่านี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณไม่ต้องมีแผ่นซีดีรอมในการสนับสนุนในขั้นตอนนี้ และคุณสามารถแยกแฟ้มที่คุณต้องมีจากโฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คลิกเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ไม่สนับสนุนซีดีรอมและจากนั้น ทำขั้นตอนที่ 4 ไปโดยไม่ต้องใช้ขั้นตอนที่ 3
 3. ใส่ซีดีรอม Windows 98 ลงในไดรฟ์ซีดีรอม
 4. ประเภท:ดไปหน้าจอพร้อมรับคำสั่ง กด ENTER และจากนั้น ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
back to the top

windows 95

เมื่อต้องการแยกแฟ้มใน Windows 95 ใช้ดึงข้อมูลคำสั่ง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ใน Windows

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่ค้นหาแล้ว คลิกแฟ้มหรือโฟลเดอร์.
 2. ในการค้นหากล่อง คลิกไดรฟ์ Cจากนั้น คลิกเพื่อเลือกนั้นรวมโฟลเดอร์ย่อยกล่องกาเครื่องหมาย
 3. ในการการตั้งชื่อกล่อง ชนิด.cabเมื่อต้องการค้นหาแฟ้ม cabinet
 4. คลิกค้นหาเดี๋ยวนี้.

  ถ้าแฟ้ม cabinet ไม่มีอยู่บนฮาร์ดดิสก์ แทรกการติดตั้งซีดีรอม Windows และจากนั้น ทำซ้ำการค้นหาในไดรฟ์ซีดีรอม
 5. เมื่อคุณค้นหาแฟ้ม cabinet หมายเหตุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้ม (ตัวอย่างเช่น C:\Cabs) นี่คือเส้นทางของแหล่งข้อมูลของคุณ
 6. ในการการตั้งชื่อกล่อง ชนิดextract.exeเมื่อต้องการค้นหาโปรแกรมที่ใช้แยกคำสั่ง
 7. คลิกค้นหาเดี๋ยวนี้. ถ้าคำสั่ง'แยก'ไม่มีอยู่บนฮาร์ดดิสก์ คัดลอกแฟ้ม Extract.exe จาก 1 ของดิสก์หรือซีดีรอม Windows 95 ไปยังโฟลเดอร์รากของไดรฟ์ c เมื่อต้องการทำเช่นนั้น พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้พรอมต์ MS-DOS:
  Copycd_drive: \extract.exehard_disk:\
  โดย:cd_driveคือไดรฟ์ที่ประกอบด้วยซีดีรอม 95 Windows หรือดิสก์ และhard_diskอยู่บนฮาร์ดดิสก์ของคุณตัวอย่าง::
  การคัดลอก a:\extract.exe c:\
 8. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 9. โดยทั่วไป การดึงข้อมูลคำสั่งมีรูปแบบต่อไปนี้:
  ดึงข้อมูลเส้นทางของแหล่งที่มา\แฟ้ม:/l c:\windows\command
  ตัวอย่างเช่น ถ้าเส้นทางของแหล่งที่มาเป็น C:\Cabs คำสั่ง'แยก'คือ
  ดึงข้อมูลไดรฟ์: \cabs\แฟ้ม:/lไดรฟ์: \windows\เส้นทาง
  โดย:ไดรฟ์มีไดรฟ์ Windows อยู่ (โดยทั่วไปแล้วไดรฟ์ C), การรับการติดตั้งเส้นทางโฟลเดอร์ปลายทางสำหรับแฟ้มที่แยกแล้ว และแฟ้ม:มีแฟ้มที่คุณต้องการแยก

  พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และทำการแทนที่เหมาะสมที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้เป็น:
  ดึงข้อมูลเส้นทางของแหล่งที่มา\แฟ้ม:/l c:\windows\command
 10. คลิกตกลง.
การเข้าถึงถูกปฏิเสธข้อผิดพลาด
เครื่องมือการแยกได้เฉพาะกับอินเทอร์เฟซ command-line นั่นคือ ไม่มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI) เนื่องจาก Windows ไม่อนุญาตให้คุณสามารถลบ หรือเขียนทับแฟ้มที่ใช้อยู่ คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ในโหมด'ไม่พร้อมรับคำสั่งเท่านั้นก่อนที่คุณสามารถใช้เครื่องมือการแยก ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ" เมื่อคุณพยายามลบแฟ้มออก ก่อนที่คุณใช้เครื่องมือการแยก หรือ เมื่อคุณใช้เครื่องมือ'แยก'เพื่อที่เขียนทับแฟ้มมีอยู่ การรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณในโหมด'ไม่พร้อมรับคำสั่งเท่านั้น และใช้เครื่องมือการแยก โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกปิดการทำงาน.
 2. คลิกเริ่มต้นใหม่แล้ว คลิกตกลง.
 3. เมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อความ "เริ่มต้น Windows 95 " กดปุ่ม f8 และจากนั้น คลิกพร้อมรับคำสั่งเท่านั้น.
หมายเหตุ:ถ้าคุณกำลังแยกแฟ้ม Windows จากซีดีรอม ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณสามารถเปลี่ยนไดเรกทอรีไปยังไดรฟ์ซีดีรอมของคุณจากพร้อมรับคำสั่ง ตัวอย่างเช่น พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ กด ENTER หลังจากแต่ละบรรทัด:
ซีดีไดรฟ์:
dir
โดย:ไดรฟ์คืออักษรระบุไดรฟ์ของไดรฟ์ซีดีรอมของคุณ

ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ข้อกำหนดของไดรฟ์ที่ไม่ถูกต้อง" คุณอาจไม่มีการสนับสนุนซีดีรอมโหมดจริงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนในซีดีรอมโหมดจริง คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
135174ไม่สามารถเข้าถึงไดรฟ์ซีดีรอมจากโหมด MS-DOS หรือพร้อมรับคำสั่ง


back to the top

ไม่สามารถเริ่ม Windows

เมื่อคุณติดตั้ง Windows 95 คุณได้รับพร้อมท์การสร้างดิสก์เริ่มต้นระบบ Windows 95 คุณลักษณะรวมอยู่ในดิสก์สำหรับเริ่มต้นของ Windows 95 ไม่สนับสนุนสำหรับไดรฟ์ซีดีรอม ซึ่งอาจช่วยได้ถ้าคุณต้องแยกแฟ้มจากซีดีรอม Windows 95 แต่คุณไม่สามารถใช้ขั้นตอนก่อนหน้านี้ (ตัวอย่างเช่น ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่เริ่มทำงานอย่างถูกต้อง)

หมายเหตุ:startup disk ของ Windows 95 ให้การสนับสนุนสำหรับชนิดส่วนใหญ่ของไดรฟ์ซีดีรอม รวมทั้ง IDE และไดรฟ์ซีดีรอม SCSI แต่อาจไม่สนับสนุนไดรฟ์ซีดีรอมเฉพาะ
สร้างดิสก์สำหรับเริ่มต้น
คุณต้องมีดิสก์สำหรับเริ่มต้น Windows 95 เพื่อดำเนินการขั้นตอนในส่วนต่อไปนี้ของบทความนี้ If you do not have one, you can createone by using any Windows 95-based computer where you have access. Tocreate a Windows 95 startup disk, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกสองครั้งเพิ่ม/เอาโปรแกรมออก.
 3. ในการดิสก์สำหรับเริ่มต้นแท็บ คลิกสร้างดิสก์จากนั้น ทำ ตามคำแนะนำบนหน้าจอ
หมายเหตุ:If you do not have a startup disk or access to a Windows 95-based computer, you may be able to create a startup disk from the MS-DOS prompt on your computer.For additional information about how to create a startup disk in MS-DOS for Windows 95, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
284943How to Create a Windows 95 Startup Disk in MS-DOS
Extract Files by Using Startup Disk
To start your computer with CD-ROM support and then extract files, follow these steps:
 1. Insert the Windows 95 startup disk into drive A, and then restart your computer.
 2. When the Microsoft Windows 95 Startup menu appears, chooseเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ โดยการสนับสนุนของซีดีรอม.

  หมายเหตุ:If you purchased your computer with Windows 95 installed, the cabinet files may be installed in the C:\cabs folder. If these files are on your computer, you do not have to have CD-ROM support at this step, and you can extract the files that you must have from the folder on the hard disk. To do so, clickเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ไม่สนับสนุนซีดีรอมและจากนั้น ทำขั้นตอนที่ 4 ไปโดยไม่ต้องใช้ขั้นตอนที่ 3
 3. Insert the Windows 95 CD-ROM into the CD-ROM drive.
 4. Generally, theดึงข้อมูลcommand has the following form:
  ดึงข้อมูลsource path\แฟ้ม:/L c:\windows\command
  For example, if the source path is C:\Cabs, the extract command is
  a:\extractไดรฟ์:\cabs\แฟ้ม:/L drive:\windows\เส้นทาง
  โดย:ไดรฟ์is the drive on which Windows is installed (typically drive C),เส้นทางis the destination folder for the extracted file, andแฟ้ม:is the file you want to extract.

  Type the following command at the command prompt, making the appropriate substitutions as previously noted, and then press ENTER:
  a:\extract source path\ file /L c:\windows\command
back to the top
98 w95usefaq
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 129605 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 11:19:27 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbresolve kbhowto kbhowtomaster kbprod2web kbmt KB129605 KbMtth
คำติชม