ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

จัดเตรียมหน้าจอสีน้ำเงินก่อนติดต่อ Microsoft

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:129845
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Windows XP โปรดดูที่314103.
สรุป
เมื่อเกิดความผิดพลาด STOP (ข้อผิดพลาดร้ายแรงของระบบ) ใน Windows จะเข้าสู่โหมดการตรวจแก้จุดบกพร่องสำหรับวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหา ปรากฏเป็นหน้าจอสีน้ำเงิน และสองสามบรรทัดแรกมีลักษณะคล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
  Stop 0x0000001e (c000009a 80123f36 02000000 00000246)  Unhandled Kernel exception c000009a from 8123f26  Address 80123f36 has base at 80100000 - ntoskrnl.exe					
ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่สองเพื่อช่วยคุณในการระบุสาเหตุของข้อความแสดงข้อผิดพลาด STOP ก่อนที่คุณติดต่อฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft
ข้อมูลเพิ่มเติม

ฐานความรู้

ฐานความรู้ประกอบด้วยบทความที่อธิบายข้อความแสดงข้อผิดพลาด STOP ที่เจาะจงและมักจะ วิธีแก้ปัญหาการ หรือวิธีการแก้ไขปัญหามากการค้นหารู้ฐานสำหรับน้อยหมายเลขฐานสิบหกแรก ตัวอย่างเช่น ในตัวอย่างข้างต้น นั่นคือ "0x0000001e" นอกจากนี้ยังอาจเป็นประโยชน์มากในการค้นหาในชื่อแฟ้มที่ระบุและตัวเลขฐานสิบหกอื่น ๆ

บันทึกข้อความแสดงข้อผิดพลาด STOP ไปยังแฟ้ม

คุณสามารถกำหนดค่า Windows เพื่อบันทึกรายละเอียดของข้อความแสดงข้อผิดพลาด STOP ไป "การถ่ายโอน" แฟ้ม Memory.dmp ถ้าคุณต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งจะช่วยคุณให้เราข้อมูลเฉพาะที่เราจำเป็นต้องระบุปัญหา

การบันทึกข้อมูลของข้อความแสดงข้อผิดพลาด STOP ที่แฟ้มถูกเปิดใช้งาน โดยค่าเริ่มต้นใน Windows NT Server อย่างไรก็ตาม สำหรับเวิร์กสเตชันของ Windows NT คุณต้องเปิดใช้งานตัวเลือกด้วยตนเอง นี่เป็นต้องกระทำก่อนที่จะ encountering มีข้อผิดพลาดร้ายแรงสำหรับข้อมูลที่ได้รับการบันทึก เมื่อต้องการเปิดการใช้งานลักษณะการทำงานนี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในคอมโพเนนต์ระบบของ'แผงควบคุม' คลิกการกู้คืนปุ่ม
 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายเขียนแก้จุดบกพร่องข้อมูลไป
 3. คลิกตกลงจนกว่าคุณจะขอให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ:: แฟ้มเพจจิ้งจะต้องมีอย่างน้อยใหญ่จำนวน RAM ที่มีอยู่จริงที่มีการติดตั้งในของเครื่องคอมพิวเตอร์ บวกอย่างน้อยหนึ่งเมกะไบต์ (ตัวอย่าง: เมกะไบต์ 32 ของ RAM จะเท่ากับแฟ้มเพจจิ้งเมกะไบต์ 33) nominally แฟ้มเพจจิ้งควรเป็นเมกะไบต์ 11 มีขนาดใหญ่กว่าหน่วยความจำกายภาพ แฟ้มเพจจิ้งต้องอยู่ในพาร์ติชันที่ใช้งานอยู่ There must be enough free space in the selected location to write the memory dump file. By default, the memory dump file is written to the %SystemRoot%\Memory.dmp file. If there is not enough free space on the %SystemRoot% drive, you can redirect the dump file to another location that has enough free space. You can do this by changing theDump Filepath in theStartup and Recoveryoptions in Windows 2000 and Microsoft Windows XP, or by changing theWrite Debugging Information Topath on theStartup/Shutdowntab in Windows NT 4.0.

Memory.dmp File

If a STOP message appears and a Memory.dmp file is created, a Microsoftsupport professional may be able to debug the dump file. Call MicrosoftProduct Support, describe the STOP message to the support professional andexplain that you have a dump file.

You may be asked to send your Memory.dmp file to Microsoft if the supportprofessional is not able to solve the problem over the phone. If so, compressthe file with an application such as PKZIP. Memory.dmp files usuallycompress significantly. Use one of the following options to upload thefile:
 • Send your compressed Memory.dmp file by FTP to ftp.microsoft.com. This requires FTP access to the Internet. The support professional will explain how to place your file on the FTP server. The server TCP/IP address is:
     207.46.133.140 					
 • Back up your Memory.dmp file to tape using NTBackup and mail the tape to the support professional.
 • Copy the file to a writeable compact disc and mail it to the support professional.

 • If none of the above options are feasible, the support professional may be able to use Remote Access Service (RAS) to access your computer and examine or copy the Memory.dmp file. Follow these steps to prepare your computer for a Microsoft Support Professional to access it with RAS:

  1. Create a temporary user account that a Microsoft support professional can use when accessing the Memory.dmp file.
  2. On another server, create a share and give this new user account access to this share.
  3. Copy the newly created Memory.dmp file to this new share.
  4. If you don't have RAS installed at your site, install RAS on an Windows NT Server or Workstation. For security, you can install RAS on a computer and allow remote clients to connect only to that computer, not the network. If you do this, create the new network share on this computer and copy the Memory.dmp file there.
  5. Allow the support professional user ID access to dial in to the RAS server.
  6. Give the support professional the user name, password, domain name, server name, share name, and phone number for the modem line.
3.50 Remote Debug

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 129845 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 11:20:39 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft BackOffice Small Business Server 4.0

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbmt KB129845 KbMtth
คำติชม