ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "SU" รายการสำหรับ Windows 95, Windows 98 และ Windows Me เซ็ตอัพ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:129971
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้ประกอบด้วยรายการของข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณอาจได้รับเมื่อคุณเรียกใช้กระบวนการติดตั้งใน Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition หรือ (Me) Edition Millennium ของ Windows บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ปัญหาการทำงานของข้อความแสดงข้อผิดพลาดบางอย่าง
ข้อมูลเพิ่มเติม
ในส่วนต่อไปนี้อธิบายข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณอาจได้รับเมื่อคุณเรียกใช้กระบวนการติดตั้งและวิธีการแก้ปัญหาบางประการทำงาน

su0010

คำเตือน SU0010
โปรแกรมติดตั้งตรวจพบพาร์ติชันของตัวจัดการการเริ่มระบบบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณตั้งค่า Windows คุณจะไม่สามารถใช้ตัวจัดการการเริ่มระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ออกจากการเซ็ตอัพ และอ่าน SETUP.TXT 1 ดิสก์การติดตั้งหรือซีดีรอม Windows
เมื่อต้องการดูสำเนาของข้อมูลที่รวมอยู่ในแฟ้ม Setup.txt สำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ คลิอย่างใดอย่างหนึ่งในบทความฐานความรู้ของ Microsoft:
271240windows Millennium Edition Setup.txt แฟ้มเนื้อหา
232018windows 98 Second Edition Setup.txt แฟ้ม
179756แฟ้ม Setup.txt 98 ของ windows
305710แฟ้ม Setup.txt 95 ของ windows

su0011

คำเตือน SU0011
โปรแกรมติดตั้งตรวจพบพาร์ติชันมีการป้องกันด้วยรหัสผ่านบนฮาร์ดดิสก์ของคุณการตั้งค่าก่อน Windows 95 (หรือ Windows 98), อื่นคุณต้องการเอาการป้องกันรหัสผ่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู SETUP.TXT 1 ดิสก์การติดตั้งหรือซีดีรอม Windows
เมื่อต้องการดูสำเนาของข้อมูลที่รวมอยู่ในแฟ้ม Setup.txt สำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ คลิอย่างใดอย่างหนึ่งในบทความฐานความรู้ของ Microsoft:
271240windows Millennium Edition Setup.txt แฟ้มเนื้อหา
232018windows 98 Second Edition Setup.txt แฟ้ม
179756แฟ้ม Setup.txt 98 ของ windows
305710แฟ้ม Setup.txt 95 ของ windows

su0012

คำเตือน SU0012
โปรแกรมติดตั้งตรวจพบ OS/2 หรือ Windows NT แฟ้มระบบติบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ แฟ้มที่อยู่บนพาร์ติชันนี้จะไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณใช้ Windows 95 (หรือ Windows 98) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู SETUP.TXT 1 ดิสก์การติดตั้งหรือซีดีรอม Windows

เมื่อต้องการดูสำเนาของข้อมูลที่รวมอยู่ในแฟ้ม Setup.txt สำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ คลิอย่างใดอย่างหนึ่งในบทความฐานความรู้ของ Microsoft:
271240windows Millennium Edition Setup.txt แฟ้มเนื้อหา
232018windows 98 Second Edition Setup.txt แฟ้ม
179756แฟ้ม Setup.txt 98 ของ windows
305710แฟ้ม Setup.txt 95 ของ windows

su0013

ข้อผิดพลาด SU0013
โปรแกรมติดตั้งไม่สามารถสร้างแฟ้มบนไดรฟ์สำหรับเริ่มต้นของคุณ และไม่สามารถติดตั้ง Windows ถ้าคุณมีระบบแฟ้ม HPFS หรือ Windows NT คุณต้องสร้างพาร์ติชันสำหรับเริ่มต้นระบบ MS-DOS ถ้าคุณมีเซิร์ฟเวอร์ LANtastic หรือบีบอัด SuperStor ปิดก่อนที่จะเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง ดู SETUP.TXT บนดิสก์การติดตั้ง 1 หรือซีดีรอมของ Windows
คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ถ้าคุณติดตั้ง Windows 95 ผ่าน Windows 95 OSR2 และคุณใช้ระบบแฟ้ม FAT32 บนฮาร์ดดิสก์ของคุณคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ถ้าคุณใช้ไดรฟ์ EZ และคุณได้การป้องกันการเริ่มระบบฟล็อปปี้ดิสก์ตัวเลือกที่เปิดใช้งานในไดรฟ์ EZ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปิดใช้งานนั้นการป้องกันการเริ่มระบบฟล็อปปี้ดิสก์อ็อพชันในไดรฟ์ EZสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
267782Edition บริษัทป้องกันไวรัส 7.0 Norton ป้องกันการปรับรุ่น
200119ข่าวสารเกี่ยวกับ err: ติดตั้งไม่สามารถสร้างแฟ้มบนไดรฟ์สำหรับเริ่มต้นของคุณ และไม่สามารถตั้ง Windows 98
188166ข้อความแสดงข้อผิดพลาดข้อ "SU0013" การเรียกใช้โปรแกรมติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ Tecra Toshiba
เมื่อต้องการดูสำเนาของข้อมูลที่รวมอยู่ในแฟ้ม Setup.txt สำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ คลิอย่างใดอย่างหนึ่งในบทความฐานความรู้ของ Microsoft:
271240windows Millennium Edition Setup.txt แฟ้มเนื้อหา
232018windows 98 Second Edition Setup.txt แฟ้ม
179756แฟ้ม Setup.txt 98 ของ windows
305710Windows 95 Setup.txt File

SU0014

Warning SU0014
Setup has found a hardware device on your computer that is notresponding. To try this device again, click Continue.
If you cannot resolve this behavior, quit Setup and any other programs that are running, shut down your computer, and then start your computer again. After your computer starts, run Setup again and chooseSafe Recoverywhen you are prompted.

For additional information about this error message, click the article numbers below to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
136747SU0014 Error When Detection Reaches 100 Percent Complete
120388Windows 95 Setup Err Msg: Warning SU-0014...

SU0015

Warning SU0015
Setup detected a Windows NT file system partition on your hard disk.Files on this partition will not be available when you use Windows95 (or Windows 98).

SU0016

Warning SU0016
Setup has detected OS/2 files on your computer. If you set up Windows95 (or Windows 98), you may not be able to use OS/2. For more information,quit Setup and read SETUP.TXT on Setup Disk 1 or the Windows CD-ROM.
To view a copy of the information that is included in the Setup.txt file for your operating system, click one of the following Microsoft Knowledge Base articles:
271240Windows Millennium Edition Setup.txt File Contents
232018Windows 98 Second Edition Setup.txt File
179756Windows 98 Setup.txt File
305710Windows 95 Setup.txt File

SU0018

Error SU0018
Setup could not create files on your startup drive and cannot set upWindows.

There may be too many files in the root directory of your startupdrive, or your startup drive letter may have been remapped by networkor compression software. For more information, see SETUP.TXT on SetupDisk 1 or the Windows CD-ROM.

เมื่อต้องการดูสำเนาของข้อมูลที่รวมอยู่ในแฟ้ม Setup.txt สำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ คลิอย่างใดอย่างหนึ่งในบทความฐานความรู้ของ Microsoft:
271240windows Millennium Edition Setup.txt แฟ้มเนื้อหา
232018windows 98 Second Edition Setup.txt แฟ้ม
179756แฟ้ม Setup.txt 98 ของ windows
305710แฟ้ม Setup.txt 95 ของ windows

su0019

คำเตือน SU0019
การตั้งค่าได้พบคำสั่งใน AUTOEXEC.BAT หรือ CONFIG.SYS แฟ้มของคุณที่ไม่เข้ากันได้กับ Windows
การตั้งค่าสร้างสำเนาสำรองของ Autoexec.bat ที่มีอยู่ของคุณ และแฟ้ม Config.sys และสร้างแฟ้มใหม่ ถ้าจำเป็น

su0129

ข้อผิดพลาด SU0129
โปรแกรมติดตั้งไม่สามารถระบุได้ว่าการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ของคุณโปรแกรมติดตั้งไม่สามารถดำเนินต่อ และจะปิดเดี๋ยวนี้
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ เรียกใช้โปรแกรมติดตั้งอีกครั้ง และจากนั้น เลือกนั้นการกู้คืนที่ปลอดภัยตัวเลือกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
186738reinstalling Windows 98 หรือ Windows Me ให้ข้อความข้อผิดพลาดในการกู้คืนที่ปลอดภัย

su0130

คำเตือน SU0130
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณชื่อผู้ใช้ หมาย เลขรุ่น Beta และรหัสผ่านถูกต้อง

su0133

คำเตือน SU0133
โปรแกรมติดตั้งไม่สามารถระบุได้ว่าการกำหนดค่าระบบของคุณ โดยใช้การตรวจสอบเต็ม คุณต้องการลองใหม่อีกครั้ง โดยใช้การตรวจสอบขั้นต่ำสุดหรือไม่

หมายเหตุ: หากซึ่งไม่ทำงาน การเรียกใช้โปรแกรมติดตั้งอีกครั้ง และเลือกการกู้คืนปลอดภัยเมื่อได้รับการพร้อมท์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
186738reinstalling Windows 98 หรือ Windows Me ให้ข้อความข้อผิดพลาดในการกู้คืนที่ปลอดภัย
258560reinstalling Windows 98 หรือ Windows Me ให้ข้อความข้อผิดพลาดในการกู้คืนที่ปลอดภัย
262793ไม่สามารถยกเลิกบันทึกแฟ้มระบบเมื่อการติดตั้ง Windows Millennium Edition
262381วิธีการแก้ไขคอมพิวเตอร์แฮงในระหว่างการตรวจหาฮาร์ดแวร์

su0135

คำเตือน SU0135
โปรแกรมติดตั้งไม่สามารถระบุฮาร์ดแวร์ทั้งหมดของคุณอย่างถูกต้อง เมื่อต้องการยืนยันการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ของคุณ คลิกเปลี่ยนการตั้งค่าคอมพิวเตอร์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
262381วิธีการแก้ไขคอมพิวเตอร์แฮงในระหว่างการตรวจหาฮาร์ดแวร์

su0136

คำเตือน SU0136
โปรแกรมติดตั้งไม่สามารถเตรียมใช้งานวิธีใช้ของ Windows วิธีใช้อาจไม่พร้อมใช้งานในระหว่างการติดตั้ง Windows

su0139

คำเตือน SU0139
ไดเรกทอรีที่คุณระบุประกอบด้วยรุ่นของ Windows ด้วยชุดอักขระที่แตกต่างกัน โปรแกรมติดตั้งไม่สามารถปรับรุ่นรุ่นนี้ โปรดเลือกไดเรกตอรีที่แตกต่างกัน

su0141

คำเตือน SU0141
โปรแกรมติดตั้งไม่สามารถคัดลอกแฟ้มที่จำเป็นสำหรับดิสก์สำหรับเริ่มต้นของคุณ คุณสามารถต่อยังคงไปกับการตั้งค่าไม่ มีการสร้างดิสก์สำหรับเริ่มต้น คลิกตกลงเพื่อดำเนินต่อ

su0142

คำเตือน SU0142
โปรแกรมติดตั้งไม่พบรายการในไดเรกทอรีที่ว่างเพียงพอในรากของไดรฟ์ต่อไปนี้ กรุณาลบบางแฟ้มหรือไดเรกตอรีเพื่อให้มีที่ว่างเพียงพอ การตั้งค่ารายการน้อยเพิ่มเติมที่ว่างบนไดรฟ์ที่จำเป็นต้อง

su0147

คำเตือน SU0147
โปรแกรมติดตั้งไม่พบรายการในไดเรกทอรีที่ว่างเพียงพอในรากของไดรฟ์สำหรับเริ่มต้นของคุณ ลบบางแฟ้มหรือไดเรกตอรีเพื่อให้มีที่ว่างเพียงพอกรุณา และเรียกใช้โปรแกรมติดตั้งอีกครั้ง ความต้องการตั้งค่าอย่างน้อย X รายการเพิ่มเติมที่ว่างบนไดรฟ์นี้ "X" ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่ replaceable

su0151

คำเตือน SU0151
การตั้งค่าอาจไม่ยืนยันว่า คอมพิวเตอร์ของคุณมีจำนวนต่ำสุดของหน่วยความจำ (RAM) ที่ต้องการเรียกใช้ Windows 95 (หรือ Windows 98) คุณต้องการดำเนินการติดตั้งต่อไป

su0152

คำเตือน SU0152
Your computer has X bytes of memory (RAM). Windows 95 (or Windows 98)requires a minimum of X bytes. You must install more memory before settingup Windows 95 (or Windows 98).

SU0153

Warning SU0153
Drive X, the host drive for the compressed X drive, must have atleast X bytes free to set up Windows. Free some disk space, and thenrun Setup again.

SU0156

Warning SU0156
Setup has found Pen Extensions 1.0 installed on your computer. If youproceed with Setup, these will be removed. To continue with Setup, clickOK. To quit Setup, click Cancel.

SU0159

Warning SU0159
The directory X you specified contains a Windows NT installation.Setup cannot install Windows in this directory. Please choose adifferent directory.
For additional information about dual boot with Windows NT, click the article numbers below to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
153762How to Set Up Dual Boot After You Install Windows NT
221061Cannot Dual Boot Windows 2000 on a Shared Partition
289283Description of Supported Windows Dual-Boot Configurations
243896How to Dual Boot Windows 98 and Windows NT 4.0 with FAT16 or NTFS Volumes
155034Dual-Booting Between Windows NT Workstation 4.0 and Windows 95

SU0160

Warning SU0160
The directory X which is needed to install Windows into already contains aWindows installation. Please choose a different installation directory.

su0161

คำเตือน SU0161
ไดเรกทอรี X ซึ่งจำเป็นสำหรับการติดตั้ง Windows ไปแล้วประกอบด้วยการติดตั้ง Windows การตั้งค่าจะเลือกไดเรกทอรีคุณ ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

su0162

คำเตือน SU0162
ไดเรกทอรี X ประกอบด้วยการติดตั้ง Windows NT โปรแกรมติดตั้งไม่สามารถติดตั้งลงในไดเรกทอรีนี้ การตั้งค่าจะเลือกไดเรกทอรีคุณ ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบบดูอัลบูตที่มี Windows NT คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
153762วิธีการตั้งค่าแบบดูอัลบูตหลังจากที่คุณติดตั้ง Windows NT
221061ไม่สามารถสองบูต Windows 2000 ในพาร์ติชันที่ใช้ร่วมกัน
289283คำอธิบายของการจัดรูปแบบการสนับสนุน Windows อัลบูต
243896วิธีการแบบดูอัลบูต Windows 98 และ Windows NT 4.0 กับ FAT16 หรือไดรฟ์ข้อมูล NTFS
155034เริ่มระบบจากสองระหว่างเวิร์กสเตชันของ Windows NT 4.0 และ Windows 95

su0163

คำเตือน SU0163
ไดเรกทอรี X ที่คุณระบุประกอบด้วยการติดตั้ง MS-DOS โปรดเลือกไดเรกตอรีที่แตกต่างกัน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
289283คำอธิบายของการจัดรูปแบบการสนับสนุน Windows อัลบูต

su0164

คำเตือน SU0164
โปรแกรมติดตั้งไม่สามารถปรับรุ่น Windows รุ่นใน% 1 เนื่องจากที่คุณกำลังเรียกใช้ Windows จากไดเรกตอรีที่แตกต่างกัน โปรดเลือกไดเรกตอรีที่แตกต่างกัน

su0165

คำเตือน SU0165
เส้นทางที่ระบุประกอบด้วยอักขระที่ไม่ถูกต้อง (ตัวอย่างเช่น \344, \374, \366, \350, \343, \346) โปรดระบุเส้นทางที่ถูกต้อง

su0167

คำเตือน SU0167
ไดเรกทอรีที่ระบุประกอบด้วยชื่อว่า 'เดสก์ท็อป' ที่คุณต้องย้าย หรือเปลี่ยนชื่อก่อนที่สามารถดำเนินการติดตั้ง ไดเรกทอรี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู SETUP.TXT 1 ดิสก์การติดตั้งหรือซีดีรอม Windows
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
187580ข้อความ "SU0167 คำเตือนเกี่ยวกับ SUWIN" ในระหว่างการติดตั้ง Windows 98
224836ข้อความข้อผิดพลาด "ทั่วไป SUWIN ป้องกันข้อบกพร่อง" ในระหว่าง Windows 95 หรือการติดตั้ง Windows 98

su0168

คำเตือน SU0168
คอมพิวเตอร์ของคุณมีระบบปฏิบัติการติดตั้ง ซึ่งไม่สามารถปรับรุ่น โดยการติดตั้งรุ่นนี้ โปรดขอรับ Windows 95 (หรือ Windows 98) ปรับรุ่น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
225252ข่าวสารเกี่ยวกับ err: คอมพิวเตอร์ของคุณแล้วมีระบบปฏิบัติการ

SU0325

Warning SU0325
Windows Millennium setup cannot continue.

This issue can be caused by a corrupted .cab file that has been copied to the hard disk. This corruption can be caused by a virus or by failing hardware, but is most likely to be caused by a scratched, dirty, or damaged CD-ROM.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
270593Error SU0325 When Windows Me Setup Is 10 Percent Complete

SU0335

Error SU0335
Setup could not determine your hardware settings. There may be a missingor damaged Setup file or there may not be enough memory to continue. Freesome memory and then run Setup again.

SU0343

Warning SU0343
Setup could not create X. Make sure you specified a valid driveletter and directory name. Also make sure the directory name does notconflict with existing files on your drive.

SU0344

Warning SU0344
The Windows directory X you have specified does not currently exist.Please verify that the path is correct.

SU0346

Warning SU0346
Setup cannot upgrade Windows. The directory X does not contain avalid Windows installation. Please specify another directory.

SU0347

Warning SU0347
Setup cannot upgrade Windows <version number=""> in <directory name="">.You must have version 3.0 of Windows or later in order to upgrade.Specify another directory in the New Directory box.</directory></version>

SU0349

Error SU0349
A mismatched SETUPX.DLL is loaded. Setup cannot continue. Quit all Windowsand MS-DOS-based programs, and then try again. Or quit Windows and thenrun Setup from MS-DOS.

SU0350

Error SU0350
Setup was unable to display the Nondisclosure Agreement. Setup will nowclose.

ปัญหา:

This issue can occur because of issues with the License.txt file or because the computer is running low on memory.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
311009Error Message: Error SU0350 Setup Was Unable to Display the Nondisclosure Agreement

SU0358

Error SU0358
Setup detected one or more MS-DOS-based programs running on your computer.Close your MS-DOS programs, and then click OK to continue. Or, clickCancel to quit Setup.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
185354Err Msg: Setup Detected One or More MS-DOS-Based Programs...
131663Setup Error Message: Error SU0358

SU0360

Warning SU0360
โปรแกรมติดตั้งไม่สามารถสร้างชนิด X. ไดรฟ์ตัวอักษรและไดเรกทอรีชื่อเพื่อระบุตำแหน่งที่คุณต้องการตั้งค่า Windows 95 (หรือ Windows 98) ตัวอย่างของรายการที่ถูกต้องคือ C:\WINDOWS

su0361

คำเตือน SU0361
ตรวจพบแฟ้มรีจิสทรีของ Windows ถ้ามีการติดตั้ง Windows 95 (หรือ Windows 98) อยู่ในไดเรกทอรีอื่น ทำการติดตั้งต่อไปจะปิดนั้น คุณต้องการดำเนินการต่อหรือไม่

su0362

คำเตือน SU0362
ไม่แนะนำว่า การตั้งค่าต่อไป โดยไม่มีจำนวนเนื้อที่ดิสก์ที่ว่างที่เหมาะสม ถ้าคุณดำเนินต่อ เซ็ตอัพอาจเรียกใช้เกินจำนวนเนื้อที่ว่างบนดิสก์ และไม่เสร็จสมบูรณ์

su0365

คำเตือน SU0365
ตัวเลือกนี้อาจเอาโปรแกรมควบคุมที่จำเป็นสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเริ่มการทำงาน รวมทั้งคำสั่งต่าง ๆ ที่อาจเริ่มการทำงานกับเครือข่าย

su0366

คำเตือน SU0366
This option disables some of the commands in your AUTOEXEC.BAT andCONFIG.SYS files to ensure that Windows 95 (or Windows 98) installscorrectly and uses the fastest drivers.

SU0369

Warning SU0369
Setup will now remove all optional components. In a later screen you willbe able to select which components to install. Continue?

SU0370

Warning SU0360
Windows cannot be installed onto a network drive in this mode. Type alocal drive letter and directory name to specify where you want toset up Windows 95 (or Windows 98). An example of a valid entry isC:\\WINDOWS.

SU0403

Error SU0403
Didn't find file X to convert to new registry format.

SU0404

Error SU0404
Setup is already running.

SU0406

Error SU0406
Windows 95 (or Windows 98) requires at least a 386 processor to run.

SU0409

Error SU0409
Cannot find the X file.

SU0409

Warning SU0409
Windows Setup was unable to update your system files. This may be causedby virus detection that is built in to your computer, or by virusdetection software running on your computer. To disable built in virusdetection, you will need to run the configuration program that came withyour computer, or contact your computer's manufacturer. To disable virus-detection software running on your computer, you may need to remove thelines that start the program from your AUTOEXEC.BAT or CONFIG.SYS files.After you have disabled the virus detection, restart your computer, andthen run Setup again.

SU0409

You may receive this error message if the WildFile Inc. GoBack program is installed on your computer. It is recommended that you disable the program before you proceed with Setup.

SU0410

Error SU0410
Cannot open X. This file may be missing or damaged, or there may notbe enough memory to continue. Free some memory and then try again.Setup will now close.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
189143PRB: Error During Preinstallation of Third-Party Driver

SU0433

Error SU0433
Setup could not load the required INF files. Setup will now close.

SU0434

Error SU0434
Error loading INF files X.

SU0507

Error SU0507
The following problem occurred while Setup was analyzing your computer:Setup cannot continue and will now close.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
132186Cannot Install/Upgrade Windows 95 from GUI on IBM Aptiva 710

SU0515

Error SU0515
Setup was unable to configure your network components. To continue withoutnetwork support, click Yes. To quit Setup, click No.

SU0516

Warning SU0516
Setup ran into problems while trying to set up the following deviceon your computer: X

Setup will attempt to install this device later. If problems persist,run Setup again and choose Safe Recovery when prompted. Click OK tocontinue.

SU0700

Warning SU0700
You cannot upgrade Windows in AT mode setup. Specify another directory inthe New Directory box.

SU0701

Warning SU0701
You cannot do upgrade Setup over English mode Windows. Specify anotherdirectory in the New Directory box, or quit Setup and turn it intoJapanese mode, then run Setup again.

SU5019

Setup Error SU5019. Control Data Corrupt.

SU5038

Error in command line.
You may receive this error message if there is a Setup command line error. For example, if there are invalid arguments passed to Setup.exe.

SU8072

Error SU8072
Setup could not find UI resources.

SU8073

Error SU8073
Character Windows could not start.

SU8074

Error SU8074
Setup encountered an error with a window class or window creation.

SU8075

Error SU8075
The display failed to switch to graphics mode.

SU8077

Error SU8077
Setup encountered an invalid HINSTvalue.

su8078

ข้อผิดพลาด SU8078
UI นี้ถูกกำหนดค่าการเริ่มต้นสองครั้ง

su8079

ข้อผิดพลาด SU8079
เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก

su8080

ข้อผิดพลาด SU8080
จบการทำงานตามคำขอของผู้ใช้

su8128

คำเตือน SU8128
ไม่สามารถสร้างไดเรกทอรี X เนื่องจากแฟ้มที่มีอยู่แล้ว ด้วยชื่อนั้น คลิกตกลงเพื่อเปลี่ยนชื่อแฟ้ม X Y. คลิก'ยกเลิก'เพื่อออกจากโปรแกรมติดตั้ง

su8129

คำเตือน SU8129
ไดรฟ์ X ถูกบีบอัดโดยใช้ DoubleSpace รุ่นเบต้า กรุณาปรับปรุงไดรฟ์นี้ไปเป็นรุ่นที่วางจำหน่าย หรือ uncompress ก่อนที่จะติดตั้ง Windows

su8130

คำเตือน SU8130
ไดรฟ์ X เป็นไดรฟ์ DriveSpace แปลงเพียงบางส่วน กรุณาเสร็จสิ้นการแปลงไดรฟ์นี้ก่อนที่จะติดตั้ง Windows

su995038

ตัวเลือกคำสั่งไม่ถูกต้องที่ระบุ โปรดตรวจสอบบรรทัดคำสั่ง และลองอีกครั้ง หรือพิมพ์การตั้งค่า / สำหรับความช่วยเหลือในตัวเลือกการตั้งค่าคำสั่ง (ox13ae)

ไดเรกทอรีการเปลี่ยนแปลง

คุณไม่สามารถเลือกไดเรกทอรีอื่นเมื่อเรียกใช้ Windows 95 ถ้าคุณต้องการติดตั้ง Windows ไปยังไดเรกทอรีที่แตกต่างกัน คุณต้องเรียกใช้โปรแกรมติดตั้งจาก MS-DOS

แฟ้ม Crosslinked

ไม่มีแฟ้ม crosslinked บนไดรฟ์ X เรียกใช้ SCANDISK.EXE โปรดจากดิสก์การติดตั้ง 1 หรือซีดีรอม Windows เพื่อแก้ไขปัญหา Setup cannot continue.

ไดเรกทอรีที่มีอยู่แล้ว

ไดเรกทอรี X อยู่แล้ว ถ้าคุณดำเนินต่อ แฟ้มในไดเรกทอรีนี้อาจถูกเขียนทับ คุณต้องการดำเนินการต่อไปยังไดเรกทอรีที่ระบุหรือไม่

ไดเรกทอรีของเครื่องจักร

คุณต้องระบุการไดเรกทอรีของเครื่องเพื่อดำเนินต่อ

ปัญหาเกี่ยวกับไดรฟ์

ดูเหมือนจะ มีปัญหากับไดรฟ์ X โปรดเรียกใช้ ScanDisk หรือ CHKDSK เพื่อแก้ไขปัญหา Setup cannot continue.

upi

จำเป็นต้องมีหมายเลขการระบุผลิตภัณฑ์เพื่อตั้งค่า Windows 95 (หรือ Windows 98)

เครื่องเสมือน

%s cannot run from an MS-DOS Prompt within Windows. Run %s from Windows.
The third-party products that are discussed in this article are manufactured by companies that are independent of Microsoft. Microsoft makes no warranty, implied or otherwise, regarding the performance or reliability of these products.
suwin

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 129971 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 11:21:19 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 95

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbinfo kbsetup kbmt KB129971 KbMtth
คำติชม