ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

เครื่องมือการจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ของบริษัทอื่นสำหรับ Windows

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:130539
สรุป
รุ่น Microsoft Windows ทั้งหมดรวมถึงเครื่องมือสำหรับการจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ เครื่องมือการจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ของ Windows เป็นโปรแกรม Diskeeper จาก Diskeeper Corporation รุ่นที่จำกัด การจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ไม่ได้รวมคุณลักษณะทั้งหมดพร้อมใช้งานในรุ่นเต็มของ Diskeeper
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือการจัดเรียงข้อมูลของบริษัทอื่นสำหรับ Windows Server 2003 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หมายเหตุ ผู้จัดจำหน่ายของบริษัทอื่นที่ส่วนใหญ่ทำให้เป็นรุ่นของเวิร์กสเตชันและรุ่นของเซิร์ฟเวอร์ของซอฟต์แวร์การจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ของพวกเขา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
227463Disk Defragmenter ข้อจำกัดที่ใน Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003
223146 ไม่สามารถใช้สวิตช์บรรทัดคำสั่ง ด้วยเครื่องมือการจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Diskeeper แวะไปที่เว็บของ Corporation Diskeeper ไซต์ต่อไปนี้:เมื่อต้องการให้ผู้ติดต่อ Diskeeper Corporation ใช้ข้อมูลที่ติดต่อดังต่อไปนี้:

Diskeeper Corporation
7590 เหนือ Glenoaks หัวหมาก การผลิตที่ 2
Burbank, California, 91504
 
(818) 771-1600

Microsoft ให้ข้อมูลที่ติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยให้คุณสามารถค้นหาการสนับสนุนด้านเทคนิค ข้อมูลการติดต่อนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลผู้ติดต่อของบริษัทอื่น

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัย หรืออย่างอื่น ใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
prodnt defrag โปรแกรมอรรถประโยชน์ Defragmentor

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ