วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดในการรีจิสทรีใน Windows 95

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:131431
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สิ่งสำคัญ: บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขรีจิสทรีก่อนที่คุณแก้ไขรีจิสทรี คุณควรทำสำเนาสำรองของแฟ้มรีจิสทรี (System.dat และ User.dat) ก่อน แฟ้มที่ซ่อนไว้ในโฟลเดอร์ Windows ทั้งสองได้
อาการ
เมื่อคุณเริ่ม Windows 95 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
ไม่มีหน่วยความจำเพียงพอในการโหลดรีจิสทรี
หรือ
windows พบข้อผิดพลาดการเข้าถึงรีจิสทรีของระบบ คุณควรคืนค่ารีจิสทรีในขณะนี้ และรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

ถ้าคุณละเว้นข้อผิดพลาดนี้ และปิดระบบของคุณ คุณอาจสูญเสียข้อมูล

การคืนค่ารีจิสทรีแทนรีจิสทรีที่ผิดพลาดกับสำเนาสำรองที่ดีที่รู้จัก อย่างไรก็ตาม สำเนาการสำรองข้อมูลนี้อาจไม่ประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมดที่เพิ่ง เพิ่มระบบของคุณ
ถ้าคุณคลิกการเรียกคืนจากการสำรองข้อมูลและเริ่มใหม่ปุ่ม คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้อีกครั้งเมื่อรีสตาร์ท Windows 95
สาเหตุ
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้หากรีจิสทรีเสียหาย
การแก้ไข
คำเตือน: ถ้าคุณใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง คุณอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณติดตั้งระบบปฏิบัติการของคุณ ไมโครซอฟท์ไม่สามารถรับประกันว่า คุณจะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง โปรดใช้ Registry Editor โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ดำเนินการขั้นตอน outlined ในแต่ละวิธีด้านล่าง (ตามที่เหมาะสม) เพื่อเรียกคืนรีจิสทรีที่เสียหาย

ใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีโหมดจริง

ตัวแก้ไขรีจิสทรีใช้งานในโหมดที่แท้จริงในการส่งออก จากนั้นนำ แฟ้มรีจิสทรี โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ เมื่อคุณเห็นข้อความ "เริ่มต้น Windows 95 " กดปุ่ม f8 และจากนั้น เลือกพร้อมท์คำสั่งเซฟโหมดเท่านั้นจากนั้นเริ่มต้นเมนู
 2. พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ในการส่งออกรีจิสทรี
  regedit /l:path1/epath2system.txt
  โดย:path1คือพาธไปยังแฟ้ม System.dat และpath2คือพาธไปยังแฟ้มปลายทาง ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการติดตั้ง Windows 95 ในโฟลเดอร์ Windows ที่อยู่บนไดรฟ์ C พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้:
  regedit /l:c:\windows\system.dat /e c:\system.txt
 3. พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ และกด ENTER หลังจากแต่ละบรรทัด:
  cd\windows
  attrib -s -h - r system.dat
 4. พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนชื่อแฟ้มรีจิสทรีปัจจุบัน:
  ren system.dat system.old
 5. พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้เพื่อนำเข้าส่วน System.dat ของรีจิสทรี:
  regedit /l:path1/cpath2system.txt
  โดย:path1คือพาธไปยังแฟ้ม System.dat และpath2เส้นทางที่ประกอบด้วยการนำเข้าแฟ้มได้ ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการติดตั้ง Windows 95 ในโฟลเดอร์ Windows ที่อยู่บนไดรฟ์ C และคุณต้องการนำเข้าแฟ้ม System.txt จากโฟลเดอร์รากของไดรฟ์ C พิมพ์:
  regedit /l:c:\windows\system.dat /c c:\system.txt
  หมายเหตุ:: ถ้าคุณได้รับไม่มี "สามารถเปิดรีจิสทรี" หรือ "ข้อผิดพลาดการเข้าถึงรีจิสทรี" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะนำเข้าส่วน System.dat ของรีจิสทรี โปรดดูบทความใน Microsoft Knowledge Base สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  132064regedit อาจไม่สามารถนำเข้าการรีจิสทรี ด้วยคีย์ขนาดใหญ่
 6. รีสตาร์ท Windows 95
หากยังคงเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ เมื่อคุณเห็นข้อความ "เริ่มต้น Windows 95 " กดปุ่ม f8 และจากนั้น เลือกพร้อมท์คำสั่งเซฟโหมดเท่านั้นจากนั้นเริ่มต้นเมนู
 2. พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ในการส่งออกบางส่วน User.dat ของรีจิสทรี
  regedit /r:path1/epath2user.txt
  โดย:path1คือพาธไปยังแฟ้ม User.dat และpath1คือพาธไปยังแฟ้มปลายทาง ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการติดตั้ง Windows 95 ในโฟลเดอร์ Windows ที่อยู่บนไดรฟ์ C พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้:
  regedit /r:c:\windows\user.dat /e c:\user.txt
 3. พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ และกด enter หลังจากแต่ละบรรทัด:
  cd\windows
  attrib -s -h - r user.dat
 4. พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนชื่อแฟ้ม User.dat:
  ren user.dat user.old
 5. พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้เพื่อนำเข้าส่วน User.dat ของรีจิสทรี:
  regedit /r:path1/cpath2user.txt
  โดย:path1คือพาธไปยังแฟ้ม User.dat และpath1เส้นทางจะประกอบด้วยการนำเข้าแฟ้ม ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการติดตั้ง Windows 95 ในโฟลเดอร์ Windows ที่อยู่บนไดรฟ์ C และคุณต้องการนำเข้าแฟ้ม User.txt จากโฟลเดอร์รากของไดรฟ์ C พิมพ์:
  regedit /r:c:\windows\user.dat /c c:\user.txt
  หมายเหตุ:: ถ้าคุณได้รับไม่มี "สามารถเปิดรีจิสทรี" หรือ "ข้อผิดพลาดการเข้าถึงรีจิสทรี" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะนำเข้าส่วน System.dat ของรีจิสทรี โปรดดูบทความใน Microsoft Knowledge Base สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  132064regedit อาจไม่สามารถนำเข้าการรีจิสทรี ด้วยคีย์ขนาดใหญ่
 6. Restart Windows 95.
For additional information about using Registry Editor in real mode, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
131352Using Registry Editor in Real Mode
If the error continues to occur after you follow the steps in thissection, please see the next section.

Using System.da0

Restore the registry to its state when you last successfully startedWindows 95. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ When you see the "Starting Windows 95" message, press the F8 key, and then selectSafe mode command prompt onlyจากนั้นเริ่มต้นเมนู
 2. Type the following command to move to the Windows folder
  cd \windows
  โดย:windowsis the Windows 95 folder. For example, if Windows 95 is installed in the Windows folder, type the following line:
  cd \windows
 3. Type the following line:
  attrib -s -h -r system.dat
 4. Type the following line:
  ren system.dat system.bad
 5. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 95 uses the System.da0 file when it cannot find the System.dat file. If this file works, Windows 95 renames it to System.dat.
If the error continues to occur after you follow the steps in thissection, please see the next section.

Using System.1st

Restore the registry to its state when you first started Windows 95successfully. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ When you see the "Starting Windows 95" message, press the F8 key, and then selectSafe mode command prompt onlyจากนั้นเริ่มต้นเมนู
 2. Type the following command to move to the Windows folder
  cd \windows
  โดย:windowsis the Windows 95 folder. For example, if Windows 95 is installed in the Windows folder, type the following line:
  cd \windows
 3. Type the following line:
  attrib -s -h -r system.dat
 4. Type the following line:
  ren system.dat system.xxx
 5. Type the following line:
  cd \
 6. Type the following line:
  attrib -s -h -r system.1st
 7. Type the following line
  copy system.1st c:\windows\system.dat
  โดย:windowsis your Windows 95 folder.
 8. Type the following line:
  attrib +s +h +r system.1st
 9. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
If the error continues to occur after you follow the steps in thissection, please see the next section.

หมายเหตุ:: You may find that your TrueType fonts are missing from the Fonts folder or in programs after you follow the above steps.For additional information about how to resolve this behavior, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
133732Missing TrueType Fonts in Fonts Folder or Programs

Reinstalling Windows 95

Re-create the registry files by reinstalling Windows 95.

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

หมายเหตุ:: ถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึงไดรฟ์ซีดีรอมจากพร้อมรับคำสั่ง ดูเอกสารประกอบของไดรฟ์ซีดีรอมหรือผู้ผลิตสำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับโหลดโปรแกรมควบคุมโหมดจริงสำหรับไดรฟ์ซีดีรอม
 1. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ เมื่อคุณเห็นข้อความ "เริ่มต้น Windows 95 " กดปุ่ม f8 และจากนั้น เลือกพร้อมรับคำสั่งเท่านั้นจากนั้นเริ่มต้นเมนู
 2. พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ และกด enter เพื่อลบโพรไฟล์ผู้ใช้ทั้งหมด:
  ren c:\windows\profiles c:\windows\oldprofiles
 3. เปลี่ยนชื่อแฟ้มรีจิสทรีที่มีอยู่ โดยการพิมพ์บรรทัดต่อไปนี้กด ENTER หลังจากแต่ละบรรทัด:
  \windows ซีดี
  attrib -s -h - r system.dat
  ren system.dat system.xxx
  attrib -s -h - r user.dat
  ren user.dat user.xxx
  attrib -s -h - r system.da0
  ren system.da0 system.yyy
  attrib -s -h - r user.da0
  ren user.da0 user.yyy
  ซีดี \
  attrib -s -h - r system.1st
  ren system.1st system.zzz
 4. เรียกใช้การติดตั้ง Windows 95
หมายเหตุ:: คุณอาจต้องติดตั้งโปรแกรม เฉพาะรายการที่เขียนลงในรีจิสทรี หลังจากที่คุณคืนค่าการสำรองข้อมูล หรือใช้ System.1st เปลี่ยนรีจิสทรี ใหม่
เสียหาย tshoot ซ่อมแซมการแก้ไขปัญหา

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 131431 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 11:29:30 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kberrmsg kbinfo kbtshoot kbmt KB131431 KbMtth
คำติชม