ซีดีรอมไดรฟ์โปรแกรมควบคุมโหมดจริง Requiring

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:131499
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
windows สามารถเข้าถึงไดรฟ์ซีดีรอมส่วนใหญ่ในโหมดที่ได้รับการป้องกัน อย่างไรก็ตาม ไดรฟ์ซีดีรอมที่ไม่สนับสนุนต้องใช้โปรแกรมควบคุมโหมดจริงที่มาจากผู้ขาย ถ้าคุณใช้โปรแกรมควบคุมโหมดจริงสำหรับไดรฟ์ซีดีรอมของคุณ คุณควรใช้ SMARTDrive ได้รับประสิทธิภาพ optimum กับไดรฟ์ซีดีรอม

SMARTDrive เป็นมือแคดิสก์ที่มาพร้อมกับ MS-DOS และ Windows รุ่น เฉพาะรุ่น 5.0 SMARTDrive การรวมไว้กับ MS-DOS รุ่น 6.2 และ Windows สามารถทำการแคชไดรฟ์ซีดีรอม

บทความนี้แสดงรายการไดรฟ์ซีดีรอมที่ต้องให้โปรแกรมควบคุมโหมดจริงการทำงานใน Windows หรือถูกตรวจพบ โดย Windows

โปรแกรมควบคุมซีดีรอมโหมดจริงรวม:
  • โปรแกรมควบคุมที่ต้องโหลดแฟ้ม Config.sys
  • โปรแกรมควบคุมส่วนขยายของซีดีรอม Microsoft (MSCDEX) (หรือเทียบอื่น ๆ) ที่ต้องโหลดแฟ้ม Autoexec.bat
ข้อมูลเพิ่มเติม

backpack ซีดีรอม (พอร์ตภายนอก/ขนาน) จากการแก้ไขปัญหา Micro

ไดรฟ์ซีดีรอม Backpack มีอินเทอร์เฟซของพอร์ตขนานลกรรมสิทธิ์ และจะไม่รู้จักอัตโนมัติ โดย Windows หรือ 3.51 Windows NT 4.0รูปแบบไดรฟ์ซีดีรอม Backpack ปัจจุบันสามารถใช้โปรแกรม 32 บิตโหมดป้องกันการควบคุมที่มีสิทธิได้รับจากผู้ผลิตสำหรับความเข้ากันได้กับ Windows และ 3.51 Windows NT 4.0 โปรแกรมควบคุมนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากไลบรารีของซอฟต์แวร์ของวิธีแก้ไขปัญหา Micro เว็บไซต์ที่:โปรแกรมควบคุม 32 บิตนี้โหลดภายใต้อุปกรณ์ SCSI และปรากฏในตัวจัดการอุปกรณ์ใน Windows หรือ'แผงควบคุม'ใน Windows NT

รเวอร์โหมดจริงของ 16 บิตไดรฟ์ซีดีรอม Backpack ยังสามารถใช้เป็นทางเลือกที่มีใน Windows ถ้าโปรแกรมที่โหลดในแฟ้ม Config.sys และ Mscdex.exe (หรือเทียบเท่ากับ) ถูกโหลดในแฟ้ม Autoexec.bat รุ่นก่อนหน้าของไดรฟ์ซีดีรอม Backpack (รุ่นความเร็วเดียว 160550 และรูปแบบจำลองความเร็วสอง 162550) ต้องใช้โปรแกรมควบคุม 16 บิต ตามที่จะไม่เข้ากันได้กับโปรแกรมควบคุม 32 บิตของวิธีแก้ไขปัญหา Micro ดังนั้น ไดรฟ์ซีดีรอม Backpack รุ่นก่อนหน้าเหล่านี้จะไม่เข้ากันได้กับ Windows NT 3.51 หรือ 4.0

ถ้า Windows หรือ Windows NT ยังคงเข้าไม่ถึงไดรฟ์ซีดีรอม Backpack หรือข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมพารามิเตอร์ ตัวเลือกการตั้งค่าคอนฟิก หรือขั้นตอนการติดตั้ง Windows NT โปรดดูเอกสารประกอบของโปรแกรมควบคุม หรือตรวจสอบพื้นที่ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของเว็บไซต์ของ Micro โซลูชันที่http://www.micro-solutions.comก่อนที่คุณเรียกวิธีแก้ไขปัญหา Micro

ซีดีรอมไดรฟ์บนการ์ดเสียง Mozart

windows ต้องการให้โปรแกรมควบคุมโหมดจริง MOZINIT.SYS สามารถโหลดแฟ้ม Config.sys และ MSCDEX (หรือเทียบเท่ากับ) สามารถโหลดแฟ้ม Autoexec.bat การเข้าถึงไดรฟ์ซีดีรอม โปรแกรมควบคุมนี้ไม่จำเป็นในการตั้งค่าฮาร์ดแวร์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับพารามิเตอร์สำหรับ MOZINIT.SYS และ MSCDEX โปรดดูเอกสารประกอบของไดรฟ์ หรือติดต่อผู้ผลิต

435 CDS Chinon หรือ CDS 535

เมื่อคุณติดตั้ง Windows บนคอมพิวเตอร์ที่มีไดรฟ์ 435 CDS Chinon หรือซีดีรอม CDS 535 ส่วนการตรวจสอบฮาร์ดแวร์ของการติดตั้งไม่พบตัวควบคุมซีดีรอม เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คุณไม่สามารถเข้าถึงไดรฟ์ซีดีรอม และไดรฟ์ไม่มีอยู่ในตัวจัดการอุปกรณ์

435 CDS Chinon และไดรฟ์ซีดีรอม CDS 535 ใช้การ์ดคอนโทรลเลอร์ SCSI ลกรรมสิทธิ์ที่ไม่ถูกสนับสนุน โดยโปรแกรมควบคุม SCSI โหมดป้องกันโดย Windows

เมื่อต้องการใช้ไดรฟ์ 435 CDS Chinon หรือซีดีรอม CDS 535 กับ Windows ใช้โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์โหมดจริงที่มีอยู่ในไดรฟ์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ โปรดดูเอกสารประกอบที่จัดส่งกับไดรฟ์ หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ Chinon

creative Labs เสียง Blaster ค่า CD4x MK4062

ไม่มีการตรวจพบ MK4062 CD4x โดย Windows เมื่อเชื่อมต่อกับคอนโทรลเลอร์ IDE ที่อยู่บนการ์ดเสียง ปรับปรุงขับ Sbide-95.exe สามารถดาวน์โหลดได้จาก Labs ที่มีการสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหานี้

Matsushita หรือ Panasonic ซีดีรอมไดรฟ์ในบัตร Ensoniq Soundscape

windows ไม่สามารถตรวจพบไดรฟ์ซีดีรอม Matsushita/Panasonic ถ้าพวกเขาเชื่อมต่อกับการ์ดเสียงของ Ensoniq Soundscape นี่คือการได้เนื่องจากการ์ดเสียง Ensoniq มีพอร์ต I/O แตกต่างกันสำหรับอินเทอร์เฟซ Matsushita/Panasonic กว่าสนับสนุนโปรแกรมควบคุมของซีดีรอม Panasonic ของ Windows คุณต้องใช้โปรแกรมควบคุมโหมดจริงสำหรับไดรฟ์เหล่านี้

สื่อ Reno การมองเห็น

windows ไม่สามารถเข้าถึงไดรฟ์ซีดีรอมนี้ โดยไม่มีโปรแกรมควบคุมโหมดจริงที่โหลดในแบบ Config.sys แฟ้ม และ MSCDEX (หรือเทียบเท่ากับ) ถูกโหลดในแฟ้ม Autoexec.bat

หาก Windows ยังเข้าไม่ถึงไดรฟ์ซีดีรอม หรือข้อมูลเกี่ยวกับพารามิเตอร์สำหรับโหมดจริงโปรแกรมควบคุมซีดีรอมและ MSCDEX โปรดดูเอกสารประกอบของไดรฟ์ หรือติดต่อผู้ผลิต

NEC CDR-38, NEC CDR-250, CDR-260, CDR-260R, CDR-260GW

The NEC CDR-38, NEC CDR-250, CDR-260, CDR-260R, and CDR-260GW CD-ROMdrives are incompatible with the ATAPI specification version 1.2.Therefore, Windows cannot detect these drives if NEC_IDE.SYS is notloaded in the Config.sys file and MSCDEX (or equivalent) is not loadedin the Autoexec.bat file. After Windows detects these drivers, it usesprotected-mode drivers to access the CD-ROM drive.


For information about the parameters for NEC_IDE.SYS and MSCDEX, pleaserefer to the drive's documentation or contact the manufacturer.

NEC 55-JD

Windows cannot access this CD-ROM drive without the real-mode driverbeing loaded in the Config.sys file and MSCDEX (or equivalent) beingloaded in the Autoexec.bat file.

If Windows still does not access the CD-ROM drive, or for informationabout the parameters for the real-mode CD-ROM driver and MSCDEX, pleaserefer to the drive's documentation or contact the manufacturer.

Philips CD-ROM on Media Vision Fusion 16 Sound Card

Windows cannot access this CD-ROM drive when it is attached to a MediaVision Fusion 16 sound card without the real-mode driver being loaded inthe Config.sys file and MSCDEX (or equivalent) being loaded in theAutoexec.bat file.

If Windows still does not access the CD-ROM drive, or for informationabout the parameters for the real-mode CD-ROM driver and MSCDEX, pleaserefer to the drive's documentation or contact the manufacturer.

Philips CM205 and CM206 Proprietary CD-ROM Drives

Windows cannot access this CD-ROM drive without the real-mode driverbeing loaded in the Config.sys file and MSCDEX (or equivalent) beingloaded in the Autoexec.bat file.

If Windows still does not access the CD-ROM drive, or for informationabout the parameters for the real-mode CD-ROM driver and MSCDEX, pleaserefer to the drive's documentation or contact the manufacturer.

MediaVision has released a Windows driver for the Phillips CM205/206CD-ROM drives. Obtain the 206w95.exe file from the MediaVision Web site(www.mediavis.com) or FTP server (ftp.mediavis.com).

Pinnacle Micro PCD-100

Windows may detect this single-speed drive as a Mitsumi CD-ROM drive(because it loads MTMCDD.SYS in the Config.sys file) and load theprotected-mode Mitsumi drivers. These drivers do not work with thePinnacle CD-ROM drive. To enable the CD-ROM drive, you must reloadMTMCDD.SYS and MSCDEX (or equivalent).

For information about the parameters for the real-mode CD-ROM driver andMSCDEX, please refer to the drive's documentation or contact themanufacturer.

Sanyo (TORISAN) CDR-C3G Multidisk ATAPI CD-ROM

Windows cannot access this CD-ROM drive without the real-mode driverbeing loaded in the Config.sys file and MSCDEX (or equivalent) beingloaded in the Autoexec.bat file.

If Windows still does not access the CD-ROM drive, or for informationabout the parameters for the real-mode CD-ROM driver and MSCDEX, pleaserefer to the drive's documentation or contact the manufacturer.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูแฟ้ม Hardware.txt ในโฟลเดอร์ Windows หรือดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
135896windows 95 ซีดีรอม Hardware.txt แฟ้ม

sony บางรุ่น CDU-6201-20

windows ไม่สามารถเข้าถึงไดรฟ์ซีดีรอมนี้ โดยไม่มีโปรแกรมควบคุมโหมดจริงที่โหลดในแบบ Config.sys แฟ้ม และ MSCDEX (หรือเทียบเท่ากับ) ถูกโหลดในแฟ้ม Autoexec.bat

หาก Windows ยังเข้าไม่ถึงไดรฟ์ซีดีรอม หรือข้อมูลเกี่ยวกับพารามิเตอร์สำหรับโหมดจริงโปรแกรมควบคุมซีดีรอมและ MSCDEX โปรดดูเอกสารประกอบของไดรฟ์ หรือติดต่อผู้ผลิต

แผ่นซีดีรอมลกรรมสิทธิ์ Teac CD55A

windows ไม่สามารถเข้าถึงไดรฟ์ซีดีรอมนี้ โดยไม่มีโปรแกรมควบคุมโหมดจริงที่โหลดในแบบ Config.sys แฟ้ม และ MSCDEX (หรือเทียบเท่ากับ) ถูกโหลดในแฟ้ม Autoexec.bat

หาก Windows ยังเข้าไม่ถึงไดรฟ์ซีดีรอม หรือข้อมูลเกี่ยวกับพารามิเตอร์สำหรับโหมดจริงโปรแกรมควบคุมซีดีรอมและ MSCDEX โปรดดูเอกสารประกอบของไดรฟ์ หรือติดต่อผู้ผลิต

ไดรเวอร์ของ Windows สำหรับไดรฟ์ซีดีรอมของ CD55A Teac สามารถได้รับจาก Teac ชื่อของแฟ้มโปรแกรมควบคุมถูก Cd55_w95.zip โปรแกรมควบคุมรุ่นก่อนหน้านี้จำเป็นต้องมี MSCDEX

หมายเหตุ: โปรแกรมควบคุม Teac CD55A Windows การทำงานเฉพาะกับการ์ดเสียง Blaster จะไม่ทำงานกับการ์ดเสียง Blaster-ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่แฟ้ม Readme.txt ที่รวมอยู่กับโปรแกรมควบคุม

110 CDD Wearnes

windows ไม่สามารถเข้าถึงไดรฟ์ซีดีรอมนี้ โดยไม่มีโปรแกรมควบคุมโหมดจริงที่โหลดในแบบ Config.sys แฟ้ม และ MSCDEX (หรือเทียบเท่ากับ) ถูกโหลดในแฟ้ม Autoexec.bat

หาก Windows ยังเข้าไม่ถึงไดรฟ์ซีดีรอม หรือข้อมูลเกี่ยวกับพารามิเตอร์สำหรับโหมดจริงโปรแกรมควบคุมซีดีรอมและ MSCDEX โปรดดูเอกสารประกอบของไดรฟ์ หรือติดต่อผู้ผลิต

ไดรฟ์ซีดีรอม FX001 & FX001D Mitsumi

ไดรฟ์ความเร็วสองเหล่านี้จำเป็นต้องมีโปรแกรมควบคุม Fx116.exe โหมดจริงที่มีอยู่ของ Mitsumi เว็บไซต์ (www.mitsumi.com) แม้ว่าไดรฟ์เหล่านี้จะตรวจพบโดยการตั้งค่าตัวช่วยสร้างเพิ่มฮาร์ดแวร์ใหม่ โปรแกรมควบคุมโหมดป้องกันไม่ทำงาน และสร้างเป็น "Windows ทำการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ 215 D: 3F42 ใช้โปรแกรมควบคุมโหมดจริงแทน
philips cdrom w95hw hwcds

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 131499 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 11:30:12 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 95

  • kbnosurvey kbarchive kb3rdparty kbhardware kbinfo kbmm kbmt KB131499 KbMtth
คำติชม