ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การแก้ไขปัญหาการฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ใน Windows

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:131690
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
หากเอกสารนี้ไม่มีการอธิบายเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของคุณ โปรดดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft เพื่อดูเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์::
สรุป
บทความนี้แสดงเคล็ดลับการแก้ไขปัญหาที่คุณสามารถใช้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ใน Windows
ข้อมูลเพิ่มเติม
ถ้าคุณมีปัญหากับฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ (เช่นการรับข้อความข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาดในการอ่านไดรฟ์ <x>: " หรือ ถ้าสถานะของไดรฟ์ฟล็อปปี้ดิสก์ใน Device Manager แสดงอยู่ในโหมดความเข้ากันได้ของ MS-DOS), ลองใช้เคล็ดลับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในส่วนต่อไปนี้</x>

Safe Mode

เริ่มการทำงานของ Windows ในเซฟโหมด และพยายามเข้าถึงฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ เมื่อต้องการเริ่ม Windows 95 ในเซฟโหมด รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ กดปุ่ม f8 เมื่อคุณเห็นข้อความ "เริ่มต้น Windows 95 " จากนั้น เลือกเซฟโหมดจากเมนู'เริ่ม' เพื่อเริ่ม Windows 98 ในเซฟโหมด รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ กด CTRL คีย์ค้างหลังจากที่คอมพิวเตอร์ของคุณเสร็จสิ้นการใช้พลังงานบน Self ทดสอบ (POST), และจากนั้น เลือกเซฟโหมดจากเมนู'เริ่ม'

ถ้าคุณสามารถเข้าถึงฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ใช้ปุ่มเมาส์ขวาให้คลิก My Computer แล้วคลิก'คุณสมบัติ'บนเมนูที่ปรากฏ
 2. คลิกแท็บ'ตัวจัดการอุปกรณ์'
 3. คลิกสองครั้งที่ตัวควบคุมฟลอปปีดิสก์
 4. คลิกตัวควบคุมฟลอปปีดิสก์สำหรับไดรฟ์คุณกำลังมีปัญหากับ แล้วคลิกคุณสมบัติ
 5. ใน Windows 95 คลิกกล่องกาเครื่องหมายการตั้งค่าคอนฟิกดั้งเดิม (ปัจจุบัน) เพื่อยกเลิกเลือกนั้น ใน Windows 98 คลิกการปิดใช้งานในนี้ฮาร์ดแวร์โปรไฟล์กล่องกาเครื่องหมายเพื่อเลือก นี้ปิดใช้งานโปรแกรมควบคุมโหมดป้องกัน Windows สำหรับตัวควบคุมฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์
 6. คลิกตกลง
 7. เริ่มระบบ Windows ใหม่ตามปกติ
หากคุณสามารถเข้าถึงไดรฟ์ฟล็อปปี้ดิสก์เสร็จสมบูรณ์หลังจากขั้นตอนข้างต้น การมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้อาจเป็นจริง:
 • ตัวควบคุมฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์อาจไม่ได้รับการสนับสนุนในโหมดที่ได้รับการป้องกัน
 • มีโปรแกรมควบคุมที่โหลดใน Config.sys หรือ AUTOEXEC.BAT แฟ้มที่อาจจำเป็นสำหรับโหมดป้องกันการเข้าถึง
 • มีโปรแกรมควบคุมที่โหลดในแฟ้ม CONFIG.SYS หรือ AUTOEXEC.BAT ที่อาจเป็นสาเหตุของข้อขัดแย้งใน Windows และจำเป็นต้องถูกปิดการใช้งาน
ถ้าคุณยังคงไม่สามารถเข้าฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์หลังจากการตามขั้นตอนที่ 1-7 ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใช้ปุ่มเมาส์ขวาให้คลิก My Computer แล้วคลิก'คุณสมบัติ'บนเมนูที่ปรากฏ
 2. คลิกแท็บ'ตัวจัดการอุปกรณ์'
 3. คลิกสองครั้งที่ตัวควบคุมฟลอปปีดิสก์
 4. คลิกตัวควบคุมฟลอปปีดิสก์ที่ และจากนั้น คลิกลบเพื่อลบตัวควบคุม
 5. คลิกตกลง
 6. ใน'แผงควบคุม' คลิกสองครั้งที่เพิ่มฮาร์ดแวร์ใหม่
 7. คลิกถัดไป และจากนั้น คลิกใช่เพื่ออนุญาตให้ Windows ตรวจพบฮาร์ดแวร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
 8. เมื่อตัวช่วยสร้างเพิ่มฮาร์ดแวร์ใหม่เสร็จสมบูรณ์ การรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ และพยายามเข้าถึงไดรฟ์ฟล็อปปี้ดิสก์อีกครั้ง
Redetecting the floppy disk controller should resolve any addressingproblems with the controller by detecting the correct address range. Ifthe floppy disk controller is not detected correctly, there may be aproblem with the floppy disk controller. If the floppy disk controller isredetected but you still cannot access the floppy disk drive, there may bea problem with the floppy disk.

Damaged Disks

Use the following steps to check for a damaged disk:
 1. Use a disk utility (such as ScanDisk) to test the disk for damage.

  NOTE: Do not use a non-Windows 95 or Windows 98-aware disk utility on DMF disks. Non-Windows 95 or Windows 98-aware disk utilities can damage DMF disks. The Windows ScanDisk tool recognizes and does not damage DMF disks.

  Before you run a disk utility, please see the following article in the Microsoft Knowledge Base:
  หมายเลขบทความ:120442
  TITLE : Using Hard Disk Utilities with Windows 95
 2. Type the following command at an MS-DOS command prompt

  copyไดรฟ์\*.* nul

  where <drive> is the floppy disk drive you are having problems with. For example, if you are having problems with drive A, insert a disk you are having problems with in drive A and type the following command: </drive>

  copy a:\*.* nul

  This command copies the files on the disk to a null device. If there is a problem copying the files, error messages appear on the screen.


CMOS Settings

Consult your computer's documentation or manufacturer to make sure thatyour computer's CMOS settings are correct.

Irwin Tape Backup

Windows 95 Setup removes the following statement from the [386Enh] sectionof the SYSTEM.INI file:
  device=<path>\VIRWT.386				

If you re-install the Irwin Tape Backup software after you install Windows95, this statement is placed in the SYSTEM.INI file again and can causeconflicts with floppy disk access in Windows.


Device Conflicts

Device conflicts as reported by Device Manager can cause problems readingfrom and writing to floppy disks. You can resolve this problem by changingor removing the resources from Device Manager that are causing theconflict. These are typically conflicts with hard drive controller cards,video cards, or COM ports.

HWFDCTL clean boot ms-dos compatibility w95hwfaq

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 131690 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 11:31:35 - ฉบับแก้ไข: 6.0

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhardware kbhowto kbtshoot kbmt KB131690 KbMtth
คำติชม