วิธีการใช้ Extract.exe คัดลอกแฟ้มจากแฟ้ม cabinet

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:132913
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
หมายเหตุ: การแยกโปรแกรมต้องให้คุณโหลด Himem.sys งในหน่วยความจำเพื่อที่จะใช้
สรุป
แฟ้มในทั้งหมดแต่ดิสก์แรกของโปรแกรมแสดงไว้ที่ตำแหน่งเริ่มต้นของบทความนี้จะถูกรวมในแบบฟอร์ม cabinet และเป็นเช่นไม่สามารถคัดลอกแต่ละรายการไปยังดิสก์หรือฮาร์ดดิสก์อื่น

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การแยกการค้นหา หรือคัดลอกแฟ้มใด ๆ ที่แต่ละแฟ้ม cabinet
ข้อมูลเพิ่มเติม
บทความนี้ไม่ถูกจัดดังกว่า:
 • ตำแหน่งการเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การแยก
 • วิธีการการขัดจังหวะการแยกโปรแกรม
 • การคัดลอกไฟล์ CAB อินทั้งหมด
 • แยกแฟ้มทั้งหมดจากไฟล์ CAB
 • การแสดงแฟ้มทั้งหมดในแฟ้ม CAB เฉพาะ
 • ค้นหาแฟ้มใดแฟ้มหนึ่งโดยเฉพาะ CAB แฟ้ม
 • กำลังค้นหาตำแหน่งแฟ้มใดแฟ้มหนึ่งใน CAB ไม่รู้จักแฟ้ม
 • แยกแฟ้มเดียวจาก CAB ที่เฉพาะแฟ้ม
 • แยกแฟ้มเดียวจาก CAB ไม่รู้จักแฟ้ม
 • แยกแฟ้มบางชนิดจาก CAB ที่เฉพาะแฟ้ม
 • ไวยากรณ์ของโปรแกรมอรรถประโยชน์การดึงข้อมูล

ตำแหน่งที่จะเรียกแยกในยูทิลิตี้

โปรแกรมอรรถประโยชน์การแยกอยู่บนดิสก์ 1 ของแต่ละชุดของดิสก์แสดงรายการข้างต้น ยกเว้นสำหรับ 4.0 ทำงานสำหรับ Windows 95 คัดลอกแฟ้ม Extract.exe จาก 1 ดิสก์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ และวางในไดเรกทอรีบนเส้นทางของคุณ เมื่อต้องการแยกแฟ้มจากไฟล์ CAB บนดิสก์ 4.0 ทำงาน ใช้สำเนาของ Extract.exe ในของคุณ <windows 95="">\Command ไดเรกทอรี</windows>

เพื่อที่จะทำให้การใช้เนื้อที่ที่ดีที่สุด แฟ้มบางแฟ้มขนาดใหญ่กำลังแพร่กระจายระหว่างดิสก์

วิธีการอินโปรแกรมแยก

คุณสามารถยกเลิกการแยกโปรแกรมกำลังทำงาน ด้วยการกด CTRL + C

การคัดลอกเป็นแฟ้ม CAB ของทั้งหมด

ไวยากรณ์ของคำสั่งนี้ได้
ขยาย /c <drive>: \ <cabinetname><destination></destination> </cabinetname> </drive>
ซึ่ง<drive>เป็นตัวอักษรไดรฟ์ <cabinetname>คือ ชื่อของแฟ้ม cabinet ที่คุณต้องการคัดลอก และ<destination>มีพาธเต็มและชื่อแฟ้มที่คุณต้องการให้แฟ้ม cabinet จบ up.</destination></cabinetname></drive>

คำสั่งนี้ไม่จำเป็นเมื่อคุณกำลังคัดลอกแฟ้ม cabinet มีทั้งหมดจากฟลอปปีดิสก์ฮาร์ดดิสก์หรือไดรฟ์เครือข่าย ถ้าแฟ้ม cabinet อยู่บนฮาร์ดดิสก์หรือไดรฟ์เครือข่าย คุณสามารถคัดลอกแฟ้มไปยังฮาร์ดดิสก์หรือไดรฟ์เครือข่ายที่ มีคำสั่งคัดลอกแบบธรรมดาใด ๆ โปรแกรมอรรถประโยชน์การแยกเป็นสิ่งจำเป็นเฉพาะเมื่อคุณกำลังคัดลอกแฟ้มจากฟล็อปปี้ดิสก์ เนื่องจากการจัดรูปแบบในลักษณะใหม่ แผ่นฟล็อปปี้ดิสก์ และต้องใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์พิเศษในการอ่านแฟ้มเหล่านั้น

ตัวอย่างเช่น การคัดลอกแฟ้ม cabinet ชื่อ EXCEL2.CAB จากไดรฟ์ A ไดเรกทอรี C:\DISK2 ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้:

ขยาย /c a:\excel2.cab c:\disk2\excel2.cab

แยกแฟ้มทั้งหมดจากแฟ้ม CAB

ไวยากรณ์ของคำสั่งนี้ได้
แยก /e /a /l <destination> <drive>: \ <cabinetname></cabinetname> </drive> </destination>
สวิตช์ /E แยกแฟ้มทั้งหมดบน cabinet(s) ที่ระบุ

สวิตช์ /A แยกแฟ้มทั้งหมดบนดิสก์ทั้งหมด การเริ่มต้น ด้วย cabinet แรกที่ระบุ คุณสามารถระบุแฟ้ม cabinet และแยกจะค้นหาแฟ้ม cabinet นั้นและแฟ้มทั้งหมดที่มาหลังจากนั้น ให้แน่ใจว่าได้ใส่ดิสก์ที่ระบุในบรรทัดคำสั่งในไดรฟ์ก่อนที่จะดำเนินการคำสั่งนี้

สวิตช์ /L แสดงรายการตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้ม ขั้นแรก ปลายทางของแฟ้มที่ขยายแฟ้มถูกกำหนด แล้วตาม ด้วยช่องว่างและแหล่งที่มาของแฟ้ม cabinet ถ้าคุณไม่ใช้สวิตช์นี้ แยกขยายแฟ้มลงในไดเรกทอรีปัจจุบัน

ตัวอย่างเช่น คัดลอกแฟ้มทั้งหมดจาก cabinets ทั้งหมดบนดิสก์ทั้งหมดไปยังไดเรกทอรี C:\FLAT ใช้คำสั่งต่อไปนี้ (และใส่ดิสก์ 1 ในไดรฟ์ A:):
แยก /e /a /l c:\flat a:\excel1.cab
เมื่อต้องการคัดลอกแฟ้มทั้งหมดจาก EXCEL4.CAB cabinet ไปยังไดเรกทอรีปัจจุบัน ใช้คำสั่งต่อไปนี้:
แยก /e a:\excel4.cab
เมื่อต้องการคัดลอกแฟ้มทั้งหมดจากแฟ้ม WORD5.CAB ไปยังไดเรกทอรี C:\DISK5 ใช้คำสั่งต่อไปนี้:
แยก /e /l c:\disk5 a:\word5.cab
To copy all of the files from Word disks 5 through 7 to the directory C:\DISKS, use the following command:
extract /e /a /l c:\disks a:\word5.cab

Displaying All Files in a Particular CAB File

The syntax of this command is
extract /d <drive>:\<cabinetname></cabinetname></drive>
For example, to list all the files in EXCEL2.CAB, use the following command:
extract /d a:\excel2.cab

Locating a Particular File in a Particular CAB File

The syntax of this command is
extract /d <drive>:\<cabinetname> <filename></filename></cabinetname></drive>
For example, to see if ODBC.DLL is located in the WORD7.CAB file, use the following command:
extract /d a:\word7.cab odbc.dll
For example, to list all *.DLL files in the WORD7.CAB file, use the following command:
extract /d a:\word7.cab *.dll

Locating a Particular File in an Unknown CAB File

The syntax of this command is
extract /a <drive>:\<firstcabinetname> /d <filename></filename></firstcabinetname></drive>
For example, to find the file SOLVER.XLA when you don't know which cabinet it's in, use the following command to look on all disks, starting with Disk 1 (be sure to place Disk 1 in the drive before you start):
extract /a a:\excel1.cab /d solver.xla
As Extract views the contents of each disk, it displays the name of the cabinet file on the screen. When it finds the filename you are looking for, it displays the file information on the screen.

NOTE: Extract will continue to search the remaining disks to see if there is a duplicate filename. You must watch the screen carefully to see when the file information is displayed, and note the cabinet name that was displayed above it--this is the cabinet you are looking for.

HINT: If the cabinet files are all stored on a network drive or a hard drive, the cabinet names may scroll off the screen before you can read them. Redirect the Extract output to a file, and scroll through the file using Notepad or another text editor.

NOTE: This method is not suitable for use with disks, as you receive no prompting that Extract is waiting for the next disk.

Redirecting results to a text file

 1. Type the command above, adding a greater-than symbol (>) and a text filename:
  EXTRACT /A A:\EXCEL1.CAB /D SOLVER.XLA > LIST.TXT
 2. Press ENTER.
 3. The command-line prompt appears and a new file has been created in the current directory. The file LIST.TXT can be opened and read with any text editor.

Extracting a single file from a particular CAB file

The syntax of this command is
extract <drive>:\<cabinetname> filename /l<destination></destination></cabinetname></drive>
For example, to extract the file CALENDAR.WIZ and copy it to the C:\WINWORD\TEMPLATE directory, use the following command:
extract a:\word6.cab calendar.wiz /l c:\winword\template

Extracting a Single File from an Unknown CAB File

The syntax of this command is
Extract /A <drive>:\<cabinetname> <filename> /L <destination></destination></filename></cabinetname></drive>
Extract searches all the cabinet files in sequential order and then extracts the file once it is found.

For example, to extract the MSSPEL2.DLL file from disks in drive A into the WINDOWS\MSAPPS\PROOF directory on drive C, use the following command:
extract /a a:\word1.cab msspel2.dll /l c:\windows\msapps\proof
Extract will look at every cabinet file, beginning with the first cabinet file you specified. When Extract finds the file, it extracts it, and continues looking through the rest of the disks.

Extracting Certain Types of Files from a Particular CAB File

The syntax of this command is
extract <drive>:\<cabinetname> <filetype> <destination></destination></filetype></cabinetname></drive>
For example, to extract all the *.DLL files on Word's Disk 7, use the following command:
EXTRACT A:\WORD7.CAB *.DLL D:\WINWORD

Syntax of the EXTRACT UtilityTo obtain a complete list of command options for the EXTRACT, insert Disk 1 and switch to the drive containing the disk. For example, type "A:" without the quotation marks if the disk is in drive A. Then type EXTRACT or EXTRACT /? at the command prompt to obtain a list of commands for EXTRACT. You will see the list below:
EXTRACT [/Y] [/A] [/D | /E] [/L dir] cabinet [filename ...]EXTRACT [/Y] source [newname]EXTRACT [/Y] /C source destination cabinet - Cabinet file (contains two or more files). filename - Name of the file to extract from the cabinet. Wild cards and       multiple filenames (separated by blanks) may be used. source  - Compressed file (a cabinet with only one file). newname - New filename to give the extracted file. If not supplied, the       original name is used. /A     Process ALL cabinets. Follows cabinet chain starting in first       cabinet mentioned. /C     Copy source file to destination (to copy from DMF disks). /D     Display cabinet directory (use with filename to avoid       extract). /E     Extract (use instead of *.* to extract all files). /L dir   Location to place extracted files (default is current       directory). /Y     Do not prompt before overwriting an existing file.				
winword diamond dmf finding distribution media format compression compressed copied

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 132913 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 11:41:20 - ฉบับแก้ไข: 6.0

Microsoft Excel 95 Standard Edition, Microsoft Works 4.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbmt KB132913 KbMtth
คำติชม