ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของอุปกรณ์ด้วย Device Manager

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:133240
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้แสดงขั้นตอนที่คุณสามารถใช้เพื่อการแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์ปัญหาการกำหนดค่า โดยใช้ตัวจัดการอุปกรณ์ คุณสามารถใช้ตัวจัดการอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบ และเปลี่ยนอุปกรณ์ซอฟต์แวร์จัดโครงแบบ โปรดสังเกตว่า หากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของคุณใช้พินหรือสวิตช์ dip คุณต้องกำหนดค่านี้อุปกรณ์ด้วยตนเอง
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้องเริ่มตัวจัดการอุปกรณ์:
 1. คลิก เริ่มชี้ไปที่ การตั้งค่าแล้ว คลิก 'แผงควบคุม'.
 2. คลิกสองครั้ง ระบบแล้ว คลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ แท็บ

ข้อมูลการแก้ไขปัญหา

 • ถ้ามีปัญหากับอุปกรณ์ นั้นถูกแสดงในแผนภูมิฮาร์ดแวร์ภายใต้ คอมพิวเตอร์. อุปกรณ์ที่มีปัญหามีสัญลักษณ์ที่บ่งชี้ว่า ชนิดของปัญหา:
  • เป็นสีดำอัศเจรีย์ (!) บนเขตข้อมูลสีเหลืองบ่งชี้ว่า อุปกรณ์อยู่ในสถานะที่มีปัญหา โปรดสังเกตว่า อุปกรณ์ที่อยู่ในสถานะปัญหาสามารถทำงาน
  • มีแสดงรหัสของปัญหาที่อธิบายปัญหาสำหรับอุปกรณ์
  • "X" สีแดงบ่งชี้ว่า อุปกรณ์ถูกปิดใช้งาน อุปกรณ์ถูกปิดใช้งานเป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ และการใช้ทรัพยากร แต่ไม่มีโปรแกรมควบคุมโหมดป้องกันถูกโหลด
  • สีฟ้า "i" บนเขตข้อมูลสีขาวบนอุปกรณ์ทรัพยากรในคอมพิวเตอร์คุณสมบัติบ่งชี้ว่า คุณลักษณะการใช้การตั้งค่าอัตโนมัติที่ไม่ถูกเลือกสำหรับอุปกรณ์ และว่า ทรัพยากรที่ถูกเลือกไว้ด้วยตนเอง โปรดสังเกตว่า นี้ไม่ได้ระบุว่า เป็นปัญหาหรือสถานะที่ถูกปิดใช้งาน
  • เครื่องหมายคำถามสีเขียว "? " ใน'ตัวจัดการอุปกรณ์'หมายความ ว่า มีไดรเวอร์สำหรับอุปกรณ์นี้ถูกติดตั้ง การบ่งชี้ว่า การทำงานทั้งหมดอาจไม่พร้อมใช้งานที่อาจเกิดขึ้น โปรดสังเกตว่า นี้ใช้ได้เฉพาะกับ Windows Millennium Edition (Me)
  หมายเหตุ: การ์ดเสียงและการ์ดแสดงผลบางส่วนไม่รายงานทั้งหมดของทรัพยากรใช้ Windows ซึ่งสามารถทำให้ตัวจัดการอุปกรณ์จะแสดงอุปกรณ์เดียวเท่านั้นในความขัดแย้ง หรือมีข้อขัดแย้งทั้งหมด ซึ่งสามารถสามารถตรวจสอบ โดยการปิดใช้งานการ์ดเสียง หรือ โดยการใช้โปรแกรมควบคุมวิดีโอ VGA มาตรฐานเพื่อดูว่ามีแก้ไขความขัดแย้ง โปรดสังเกตว่า นี้ทราบปัญหา กับอะแดปเตอร์วิดีโอ S3 และการ์ดเสียงของเสียง Blaster 16 บิต เหล่านั้นการ์ดเสียงที่ใช้จำลอง Blaster เสียง Blaster เสียงได้

 • เมื่อคุณเลือกอุปกรณ์ใน'ตัวจัดการอุปกรณ์' และจากนั้น คลิก คุณสมบัติ ปุ่ม คุณดูแผ่นงานคุณสมบัติ แผ่นคุณสมบัติที่มีการ ทั่วไป แท็บ

  หมายเหตุ: อุปกรณ์บางอย่างอาจมีแท็บอื่นนอกเหนือจาก ทั่วไป แท็บ แผ่นงานคุณสมบัติทั้งหมดไม่มีแท็บเดียวกัน อุปกรณ์บางอย่างอาจมีการ ทรัพยากร แท็บ โปรแกรมควบคุม แท็บ และ การตั้งค่า แท็บ หรือบางชุดเหล่านี้

  ที่ด้านบนของแผ่นคุณสมบัติ มีคำอธิบายของอุปกรณ์ เมื่อคุณคลิก ทรัพยากร แท็บ หน้าต่างตรงกลางของแท็บบ่งชี้ว่า ชนิดของทรัพยากรที่พร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์ที่เลือก

  กล่องรายการที่ด้านล่างประกอบด้วยการ อุปกรณ์ที่ขัดแย้งกัน รายการ รายการนี้บ่งชี้ว่า มีข้อขัดแย้งกับรหัสข้อผิดพลาด
 • หมายเหตุ ใช้การตั้งค่าโดยอัตโนมัติ กล่องกาเครื่องหมาย ถ้า Windows เสร็จเรียบร้อยแล้วตรวจพบอุปกรณ์ มีเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ และอุปกรณ์ควรทำงานอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ถ้าการตั้งค่าทรัพยากรเป็นไปตามการกำหนดค่าพื้นฐาน<n>(<n>คือ ตัวเลขใด ๆ ตั้งแต่ 0 ถึง 9), คุณอาจจำเป็นเมื่อต้องเปลี่ยนการตั้งค่าคอนฟิก โดยการเลือกการตั้งค่าคอนฟิกพื้นฐานแตกต่างจากรายการ ถ้าตั้งค่าคอนฟิกเฉพาะที่คุณต้องการสำหรับอุปกรณ์ไม่ถูกแสดงเป็นการตั้งค่าคอนฟิกพื้นฐาน อาจจะเป็นไปได้ให้คลิก </n> </n>เปลี่ยนการตั้งค่า ปุ่มการปรับค่าทรัพยากรด้วยตนเองตัวอย่างเช่น การแก้ไขการตั้งค่าช่วงการรับเข้า/ส่งออก:

  1. คลิก ใช้การตั้งค่าโดยอัตโนมัติ กล่องกาเครื่องหมายเพื่อล้างออก
  2. คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า.
  3. คลิกช่วง I/O เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์

บันทึกย่อ

 • ถ้าคุณคลิก คอมพิวเตอร์ของฉัน แล้ว คลิก คุณสมบัติคุณดูแผ่นงานคุณสมบัติด้วยการ มุมมองทรัพยากร และต้องการ จองทรัพยากร แท็บ

  ที่ จองทรัพยากร แท็บไม่ได้รวมทรัพยากรที่ใช้โดย Windows

  ที่ มุมมองทรัพยากร แท็บแสดงทรัพยากรที่ปันส่วน โดย Windows หรือสืบทอดมาจากปลั๊ก และเล่น BIOS หรือ PCI บัสคอมพิวเตอร์
 • เมื่อต้องการปิดใช้งานอุปกรณ์ใน ตัวจัดการอุปกรณ์ใน คุณสมบัติในการ ทั่วไป แท็บ ล้างข้อมูลเพื่อเลือกการ ปิดการใช้งานในส่วนกำหนดค่าฮาร์ดแวร์นี้ กล่องกาเครื่องหมาย

การสนับสนุนเพิ่มเติม

สำหรับ explaination รหัสข้อผิดพลาดที่สร้างขึ้นโดยตัวจัดการอุปกรณ์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
125174 คำอธิบายของรหัสข้อผิดพลาดที่สร้างขึ้นโดยตัวจัดการอุปกรณ์
ถ้าคุณไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณ โดยใช้ขั้นตอนที่กำหนดไว้ในบทความนี้ วิธีการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมสามารถพบบนเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

WebCasts สนับสนุน

WebCasts สนับสนุน มีบริการข้อมูลสนับสนุนผลิตภัณฑ์นำเสนอให้แก่ลูกค้าการสนับสนุนออนไลน์ทั้งหมด เมื่อต้องดูเว็บคาสต์เป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์การตัดสินค้าจากคลังใน Windows Me แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

325058 เว็บคาสต์สนับสนุน: การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของฮาร์ดแวร์ใน Microsoft Windows 98 และ Microsoft Windows Millennium Edition


สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาของอุปกรณ์ใน Windows Vista เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
อุปกรณ์ 98 จัดการสีเขียวเครื่องคำถามสีแดงอัศเจรีย์สีน้ำเงิน

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ