การแก้ไขใน Windows SCSI Basic & เซ็ตอัพ SCSI

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:133285
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
หากบทความนี้ไม่ได้อธิบายข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับ โปรดดูบทความต่อไปนี้ในฐานความรู้ของ Microsoft เพื่อดูบทความเพิ่มเติมที่อธิบายถึงข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านั้น::
315854ศูนย์รวมทรัพยากรเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ Windows 98 และ Windows Me
หากเอกสารนี้ไม่มีการอธิบายเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของคุณ โปรดดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft เพื่อดูเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์::
สรุป
บทความนี้อธิบายการตั้งค่าและการแก้ไขปัญหาเคล็ดลับที่คุณสามารถใช้ได้สำหรับคอนโทรลเลอร์ SCSI ใน Windows
ข้อมูลเพิ่มเติม

การตั้งค่าการ์ดเชื่อมต่อ SCSI ใน Windows 95 และ Windows 98

ก่อนที่จะติดตั้งโปรแกรมควบคุมโหมดป้องกัน Windows สำหรับอะแด็ปเตอร์ SCSI ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การ์ดเชื่อมต่อทำงานในการกำหนดค่าโหมดของจริงตรวจสอบว่า โปรแกรมควบคุมสำหรับการ์ดเชื่อมต่อมีการโหลดในแฟ้มและ/หรือ Autoexec.bat Config.sys หลังจากที่การ์ดเชื่อมต่อทำงานอย่างถูกต้องในโหมดจริง คุณสามารถตั้งค่าของโปรแกรมควบคุมโหมดป้องกัน หมายเหตุ: หัวข้อนี้ไม่สามารถใช้เพื่อ (Me) Edition Windows Millennium

การติดตั้งโปรแกรม Windows โหมดป้องกัน SCSI คอนโทรลเลอร์ควบคุม เรียกใช้'ตัวช่วยสร้างเพิ่มฮาร์ดแวร์ใหม่จาก'แผงควบคุม' windows สนับสนุนชนิดอะแด็ปเตอร์ SCSI และ SCSI 2 อยู่ในขณะนี้ หาก Windows ไม่พบการ์ดเชื่อมต่อ SCSI ด้วยตนเองเลือกการ์ดเชื่อมต่อจากรายการของคอนโทรลเลอร์ SCSI ในตัวช่วยสร้างเพิ่มฮาร์ดแวร์ใหม่

ถ้าไม่มีอยู่ของการ์ดคอนโทรลเลอร์ Windows ไม่อยู่ในขณะนี้สนับสนุนดังกล่าว windows จะไม่โหลดโปรแกรมควบคุมโหมดป้องกันสำหรับการ์ดเชื่อมต่อ และคุณต้องใช้โปรแกรมควบคุมโหมดจริง คุณอาจต้องติดต่อผู้ผลิตการ์ดเพื่อดูว่า โปรแกรมควบคุมโหมดป้องกันไม่ให้ Windows


ปลั๊ก and Play SCSI สเปค

 • การ์ดเชื่อมต่อต้องสนับสนุนน้อยโพรโทคอล SCAM ระดับ 1 สำหรับการกำหนด SCSI ID อัตโนมัติ SCAM (SCSI ได้กำหนดค่าอัตโนมัติ) หมายถึงข้อเสนอสำหรับอินเทอร์เฟซ SCSI 3 มาตรฐาน
 • การเลิกจ้างอัตโนมัติของบัส SCSI โดยคอนโทรลเลอร์ SCSI ต้องเกิดขึ้น
คอนโทรลเลอร์ SCSI ที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้อาจไม่เข้ากันได้กับ Windows แต่ไม่สามารถใช้ได้กับฟังก์ชันการทำงานแบบพลักแอนด์เพลย์

การแก้ไขปัญหา

ขั้นตอนแรกในการแก้ไขปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งคือการเอาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่ขัดแย้งกัน และการติดตั้งในตัวจัดการอุปกรณ์ เครื่องหมายอัศเจรีย์(!)ในวงกลมสีเหลืองหรือมี "X" ในวงกลมสีแดงใน Device Manager แสดงข้อขัดแย้งเป็นไปได้ของฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ที่ถูกปิดใช้งาน เริ่มระบบ Windows ใหม่ในเซฟโหมด และเอาโปรแกรมควบคุมของอุปกรณ์ SCSI การขัดแย้งใด ๆ ในตัวจัดการอุปกรณ์ เริ่มระบบ Windows ใหม่ตามปกติ และเริ่มการทำงานของตัวช่วยสร้างเพิ่มฮาร์ดแวร์ใหม่ โดยการคลิกสองครั้งไอคอนเพิ่มฮาร์ดแวร์ใหม่ใน'แผงควบคุม'

ถ้าคุณยังคงประสบปัญหา ตรวจสอบรายการต่อไปนี้:
 • บัส SCSI ต้องถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้องสำหรับ Windows จะโหลดโปรแกรมควบคุมโหมดป้องกัน การกำหนดค่าของบัส SCSI สามารถถูกคั่นเข้าไปในกระบวนการต่อไปนี้ที่สอง:

  1. การตั้งค่าคอนฟิกบัส SCSI เอง ซึ่งรวมถึงการหยุดทั้งสิ้นสุดของบัส SCSI การตั้งค่าการทางตรรกะต่อหน่วยหมายเลข (LUN), และการตั้งค่ารหัสของอุปกรณ์ LUN ถูกใช้เพื่อระบุการเข้าถึงคอนโทรลเลอร์ SCSI ที่มีการได้ในระบบ ด้วยการใช้ตัวควบคุมที่มากกว่าหนึ่ง หมายเลขของอุปกรณ์ SCSI เหมือน แต่ถูกกำหนดสำหรับอุปกรณ์หลายชนิดตัวควบคุมหนึ่ง

   ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การเลิกจ้างไม่ถูกต้องหรือไม่ สิ้นสุดไม่ถูกต้องเป็นปัญหาที่พบโดยทั่วไปเมื่อการตั้งค่าอุปกรณ์ SCSI ดูคู่มือคอนโทรลเลอร์ SCSI หรือผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิกบัส SCSI ของคุณ
  2. การกำหนดค่าการ์ดเชื่อมต่อ SCSI โฮสต์ ซึ่งรวมถึงการกำหนด IRQ ของบรรทัด แชนเนล DMA ช่วง UMB และอื่น ๆ ดูคู่มือคอนโทรลเลอร์ SCSI หรือผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด
 • ไพ่ที่ตรงตาม ASPI ส่วนใหญ่มีตัวเลือกการเปิด หรือปิดใช้งานการเริ่มระบบของ ROM BIOS ทำการเปิดใช้งาน BIOS ให้ไดรฟ์ SCSI สำหรับ อย่างไรก็ตาม ไดรฟ์ SCSI จะใช้เป็น subsystems เป็นดิสก์สำรอง (กับดั้งเดิม IDE/ATA ไดรฟ์เนื้อหาเป็นระบบย่อยของดิสก์สำหรับเริ่มระบบ) คุณสามารถปิดใช้งาน BIOS เมื่อคอมพิวเตอร์ไม่มีการเริ่มระบบจากไดรฟ์ SCSI
 • สำหรับ Windows 95 และ Windows 98 ถ้าการ์ด SCSI ทำงานใน MS-DOS แต่ไม่ทั้งหมดที่ทำงานใน Windows โดยใช้โปรแกรมควบคุมโหมดป้องกัน ดูพารามิเตอร์ในบรรทัดโปรแกรมควบคุมโหมดจริงในแฟ้ม Config.sys แล้วปรับเปลี่ยนสวิตช์หรือพารามิเตอร์บนแท็บการตั้งค่าใน'ตัวจัดการอุปกรณ์' โปรแกรมควบคุมของ Windows สนับสนุนเฉพาะสวิตช์และพารามิเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุน โดยโปรแกรมควบคุมโหมดจริงที่ให้มา โดยผู้ผลิต
 • สำหรับ Windows 95 และ Windows 98, Windows อาจมีปัญหาในการสลับจากโปรแกรมควบคุมโหมดจริงโปรแกรมควบคุมโหมดป้องกันไว้ด้วยโปรแกรมควบคุมโหมดจริงของบริษัทอื่น untested ปิดโปรแกรมควบคุมโหมดจริงในแฟ้มและ/หรือ Autoexec.bat Config.sys ชั่วคราว โดยการใส่คำว่า "rem" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ) ในตอนต้นของบรรทัดโปรแกรมควบคุม เริ่มระบบ Windows ใหม่ และลองใช้การเข้าถึงไดรฟ์ SCSI หรือตรวจสอบตัวจัดการอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ทำงาน
 • ตรวจสอบแฟ้ม Bootlog.txt ตรวจสอบรายการต่อไปนี้:

  • เตรียมมีไดรเวอร์ SCSI ถูกใช้อย่างถูกต้องหรือไม่
  • สามารถเข้าถึงไดรฟ์ SCSI ได้เลยหรือไม่
  • มีข้อผิด Windows ป้องกันพลาด (WPE) ได้รับ และแบบ SCSI VxD/MPD/PDR รายการสุดท้ายในแฟ้มหรือไม่
HWSCSI 98 tshoot w95hwfaq จริงโหมด

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 133285 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 11:44:03 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto kbsetup kbtshoot kbwinprotecterr kbmt KB133285 KbMtth
คำติชม