คำอธิบายและการแก้ไขปัญหาแบบอักษร Marlett TrueType

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:134861
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
แฟ้ม Marlett.ttf ไม่ใช่แฟ้มแบบอักษร TrueType ที่ติดตั้งอยู่ในโฟลเดอร์'แบบอักษร' มีการตั้งค่าคุณลักษณะของแฟ้มที่ซ่อน และแฟ้มไม่สามารถมองเห็นได้ใน Windows Explorer
ข้อมูลเพิ่มเติม
แบบอักษร Marlett TrueType ถูกใช้สำหรับการแสดงลูกศรแถบเลื่อน ขยายใหญ่สุดย่อเล็กสุดปุ่ม ปุ่มตัวเลือก กล่องกาเครื่องหมาย และตัวควบคุมอื่น ๆ ใน Windows 95 แบบอักษรถูกโหลด โดย GDI เมื่อเริ่มต้นได้ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของ windows 95 โดยใช้แบบอักษร TrueType แทนบิตแมปสำหรับตัวควบคุม

แฟ้ม Marlett.ttf จะอยู่ในโฟลเดอร์แบบอักษรด้วยแบบอักษร TrueType อื่น ๆ แฟ้มถูกซ่อนอยู่ แต่แบบอักษรจะปรากฏในเมนูแบบอักษรของโปรแกรม

ถ้าแฟ้ม Marlett.ttf เสียหาย หรือสูญหายไป หมายเลขหรืออักขระ garbled ปรากฏในตำแหน่งของตัวควบคุม

ถ้าคุณต้องการแทนแฟ้ม Marlett.ttf ขยายไปยังโฟลเดอร์ Windows\Fonts การตั้งค่าคุณลักษณะซ่อนและระบบของแฟ้ม

แฟ้ม Marlett.ttf จะอยู่ ในแฟ้ม cabinet Win95_06.cab บนดิสก์ที่ 6 หากคุณใช้ดิสก์ที่ใช้ Windows 95 หรือแฟ้ม cabinet Win95_05.cab หากคุณใช้ซีดีรอม Windows 95 หลังจากที่คุณแยกแฟ้มไปยังโฟลเดอร์ Windows\Fonts เซ็ตของแอตทริบิวต์ โดยการพิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง:
attrib + s + h c:\windows\fonts\marlett.ttf
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือการแยก โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
129605วิธีการขยายไฟล์ต้นฉบับต่างๆ ที่บีบอัดไว้ของ Windows
ถ้าหลังจากเปลี่ยน Marlett.ttf แฟ้มการกำหนดหมายเลข หรือ garbled อักขระยังคงปรากฏอยู่ในตำแหน่งของตัวควบคุม พยายามลบแฟ้ม Ttfcache ในโฟลเดอร์ Windows แฟ้มนี้คือ rebuilt โดยอัตโนมัติเมื่อคุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้อาจเกิดปัญหากับแฟ้ม Marlett.ttf โดยเกิน หรือ เริ่ม ข้อจำกัดแบบอักษร 1000 ที่ประมาณการ

หากนี่ไม่ได้ ตรวจสอบว่า มีการตั้งค่าแอตทริบิวต์การซ่อนแฟ้มแบบอักษร Marlett.ttf โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ใน My Computer หรือ Windows Explorer คลิกขวาแฟ้ม Marlett.ttf ในโฟลเดอร์ Windows\Fonts และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ
  2. คลิกกล่องกาเครื่องหมายซ่อนเพื่อเลือก และจากนั้น คลิกตกลง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดแบบอักษรใน Windows 95 ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
131943จำกัดแบบอักษร TrueType ใน Windows 95
ลดการปิดกล่องกาเครื่องหมายการขยายให้ใหญ่สุด

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 134861 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 11:50:50 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 95

  • kbnosurvey kbarchive kbmt KB134861 KbMtth
คำติชม