ไม่สามารถเข้าถึงไดรฟ์ซีดีรอมจากโหมด MS-DOS หรือพร้อมรับคำสั่ง

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:135174
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ในโหมด MS-DOS เริ่มต้นเพื่อพร้อมท์รับคำสั่งของ Windows หรือรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ และใช้ดิสก์สำหรับเริ่มต้น คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงไดรฟ์ซีดีรอมของคุณ ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นแม้ว่าคุณจะสามารถเข้าถึงไดรฟ์ซีดีรอมจากอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้แบบกราฟิกของ Windows
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้หากเงื่อนไขต่อไปนี้ใด ๆ ที่มีอยู่:
 • โปรแกรมควบคุมซีดีรอมหรือแฟ้ม Mscdex.exe ถูกปิดใช้งาน (commented) หรือขาดหายไปจากแฟ้ม Autoexec.bat หรือ Config.sys
 • โปรแกรมควบคุมซีดีรอมหรือแฟ้ม Mscdex.exe จะสูญหาย หรือเสียหาย
 • ดิสก์สำหรับเริ่มต้นไม่ประกอบด้วยโปรแกรมควบคุมซีดีรอมหรือแฟ้ม Mscdex.exe
 • คุณได้แทนซีดีรอมเดิม และไม่ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมของ MS-DOS
การเข้าถึงไดรฟ์ซีดีรอมเมื่อคุณเริ่มระบบจะพรอมต์คำสั่งของ Windows หรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ในโหมด MS-DOS คุณต้องโหลดโปรแกรมควบคุมซีดีรอมโหมดจริงใน Config.sys ไฟล์และไดรเวอร์ MSCDEX ในแฟ้ม Autoexec.bat หรือ Dosstart.bat หากไดรฟ์ซีดีรอมของคุณได้รับการสนับสนุนในโหมดที่ได้รับการป้องกันใน Windows ในโหมดจริงซีดีรอมและ MSCDEX จะเป็นไปได้มากที่สุดไม่ถูกโหลดโปรแกรมควบคุมในแฟ้ม Config.sys และ Autoexec.bat หรือ Dosstart.bat บนฮาร์ดดิสก์ นอกจากนี้ ถ้าคุณบูตเครื่องจากฟล็อปปี้ดิสก์ โปรแกรมควบคุมซีดีรอมและ MSCDEX จะไม่โหลดเว้นแต่ว่าคุณได้กำหนด Config.sys และ Autoexec.bat แฟ้มบนฟลอปปีดิสก์เพื่อโหลดแฟ้มเหล่านั้นด้วยตนเอง
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้อย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
 • เรียกใช้แฟ้ม Dosstart.bat
 • แยกแฟ้ม Mscdex.exe รุ่นที่ถูกต้อง
 • เพิ่มแฟ้มที่เหมาะสมและคำสั่งไปยังดิสก์สำหรับเริ่มต้นของคุณ
 • ติดตั้งโปรแกรมควบคุมของ MS-DOS สำหรับซีดีรอมจากพร้อมรับคำสั่งเท่านั้น

แฟ้ม Dosstart.bat

เมื่อคุณอัพเกรด MS-DOS หรือ Windows 3.x Windows 95/98 แฟ้ม Mscdex.exe เดิมสามารถคัดลอกผ่านไปยังแฟ้ม Dosstart.bat Dosstart.bat ประกอบด้วยสำเนาของ remarks การติดตั้ง Windows มีคำสั่งออก และจะรันโดยอัตโนมัติเมื่อคุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ในโหมด MS-DOS

ถ้าคุณเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ และเลือกพร้อมรับคำสั่งเท่านั้น Dosstart.bat จะไม่ทำงาน เมื่อต้องการเรียกใช้คำสั่ง พิมพ์dosstart.batแล้ว กด ENTER

ปัญหาการ Mscdex.exe

หากคุณพยายามที่จะเรียกใช้ Mscdex.exe และได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ แฟ้ม Mscdex.exe อาจเสียหาย
Mscdex.exe <parameters>ขาดหายไป หรือเสียหาย</parameters>
ที่<parameters>มีสวิตช์บรรทัดคำสั่งที่อาจรวมอยู่ในบรรทัดคำสั่งในแฟ้มแบทช์ เช่น Autoexec.bat หรือ Dosstart.bat</parameters>

กำหนดตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มแบตช์ โดยการพิมพ์บรรทัดต่อไปนี้จากพรอมต์คำสั่งเฉพาะ กด ENTER หลังจากแต่ละบรรทัด
<drive>:</drive>
dir /s mscdex.exe
ซึ่ง<drive>เป็นตัวอักษรไดรฟ์ของไดรฟ์ประกอบด้วยโฟลเดอร์ Windows</drive>

ถ้าแฟ้มไม่สามารถพบ คุณสามารถแยกแฟ้มจากดิสก์ของ Windows 95 Mscdex.exe มีแฟ้มอยู่ในแฟ้ม Win95_04.cab บนซีดีรอม Windows 95 แฟ้ม Win95_05.cab บนดิสก์ที่ 5 ของแผ่นดิสก์ของ Windows 95 DMF แฟ้ม Win95_07.cab บนดิสก์ 7 ของแผ่นดิสก์ไม่ใช่ DMF ของ Windows 95 และแฟ้ม Win95_06.cab บน Windows 95 OEM การบริการนำออกใช้ 2 CD-ROM

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่แยกแฟ้มใน Windows 95 ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
129605วิธีการขยายไฟล์ต้นฉบับต่างๆ ที่บีบอัดไว้ของ Windows
วางแฟ้ม Mscdex.exe ในโฟลเดอร์ Windows\Command

หมายเหตุ: ไฟล์บางชุดอาจชี้ไปที่ตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์อื่นนอกเหนือจากโฟลเดอร์ Windows\Command หากเป็นกรณีนี้ แก้ไขแฟ้มให้ชี้ไปที่โฟลเดอร์ Windows\Command โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก Start ชี้ไปที่โปรแกรม และจากนั้น คลิกพร้อมท์ MS-DOS
 2. พิมพ์แต่ละบรรทัดต่าง ๆ ต่อไปนี้ กด ENTER หลังจากแต่ละบรรทัด:
  <drive>:</drive>
  cd\<windows></windows>
  แก้ไข dosstart.bat
 3. กด ALT + S (ค้นหา), และจากนั้น กดf.
 4. ค้นหาแฟ้ม Mscdex.exe ถ้าจำเป็น พิมพ์Mscdex.exeในการค้นหา อะไรกล่อง แล้วจากนั้น คลิกตกลง
 5. ตรวจสอบว่า เส้นทางสำหรับ Mscdex.exe เป็นโฟลเดอร์ Windows\Command ถ้าไม่ พิมพ์เส้นทางที่ถูกต้อง
 6. กด ALT + F (แฟ้ม), กดxแล้ว กด ENTER เมื่อได้รับพร้อมท์ให้บันทึกแฟ้ม
ในกรณีส่วนใหญ่ รุ่นของ Windows 95 ของแฟ้ม Mscdex.exe ทำงานอย่างถูกต้องกับไดรฟ์ซีดีรอมส่วนใหญ่ แต่ถ้าคุณพบปัญหาในการตรวจพบไดรฟ์ซีดีรอม กรุณาติดต่อผู้ผลิตซีดีรอมเพื่อขอความช่วยเหลือ

โปรแกรมควบคุมของดิสก์สำหรับเริ่มต้น

ถ้าคุณสร้างดิสก์สำหรับเริ่มต้น รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ และไม่สามารถเข้าถึงไดรฟ์ซีดีรอมของคุณ โปรแกรมควบคุมซีดีรอมที่ถูกต้องหรือแฟ้ม Mscdex.exe จะไม่โหลด To prepare a startup disk to load CD-ROM drivers,follow these steps:
 1. Edit the Config.sys file to include the entry for your CD-ROM driver. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. Click Start, click Run, typesyseditin the Open box, and then click OK.
  2. Click the Config.sys title bar, find the line that loads your CD-ROM driver, drag the pointer to select the line text, and then click Copy on the Edit menu. Note the name and path of the CD-ROM driver.
  3. Click Start, point to Programs, click Accessories, and then click Notepad.
  4. Place your startup disk in drive A.
  5. On the File menu, click Open, typea:config.sysin the File Name box, and then click Open.
  6. Click the pointer at the end of the last line of text, press ENTER to start a new line, and then on the Edit menu, click Paste.
  7. Change the folder path for CD-ROM driver file to drive A. The following table shows the original line to load the CD-ROM driver file and the new line after you edit it:
      Original line              Edited line   ---------------------------------------------------------------------   device=c:\cdrom\cdrom.sys /d:mscd001  device=a:\cdrom.sys                        /d:mscd001								
  8. On the File menu, click Exit, and then click Yes when prompted to save changes.
Note that some CD-ROM drives are attached to sound cards. If this is thecase, you need to load the sound drivers before the CD-ROM driver. Forinformation on how to load your sound driver, check the sound carddocumentation or contact the sound card manufacturer.
 1. Edit the Autoexec.bat file to include the entry for the Mscdex.exe driver. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. Click Start, click Run, typesyseditin the Open box, and then click OK.
  2. Click the Autoexec.bat title bar, find the line that loads the Mscdex.exe file, drag the pointer to select the line text, and then click Copy on the Edit menu. Note the name and path of the Mscdex.exe file.
  3. Click Start, point to Programs, click Accessories, and then click Notepad.
  4. Place your startup disk in drive A.
  5. If there is an Autoexec.bat file on the floppy disk, click Open on the File menu, typea:autoexec.batin the File Name box, and then click Open.
  6. Click the pointer at the end of the last line of text, press ENTER to start a new line, and then on the Edit menu, click Paste.
  7. If another line is present that contains Mscdex.exe, typeremในตอนต้นของบรรทัด
  8. If the following text appears at the beginning of the line, select the text, and then press DELETE:
   REM - by Windows Setup -
  9. Change the folder path for the Mscdex.exe file to drive A. The following table shows the original line to load the Mscdex.exe file and the new line after you edit it:
      Original line               Edited line   ---------------------------------------------------------------------   c:\windows\command\mscdex.exe /d:mscd001  a:\mscdex.exe /d:mscd001								
  10. On the File menu, click Exit, then click Yes when prompted to save changes, and then save to the floppy disk asautoexec.bat.
 2. Place the CD-ROM driver and Mscdex.exe files on your startup disk. To do so, follow these steps:

  1. Click Start, point to Programs, and then click MS-DOS Prompt.
  2. Type each of the following lines, pressing ENTER after each line:
   <drive1>: cd\<cdpath> copy <cddrive> a: <drive2>: cd\<windows>\command copy mscdex.exe a:</windows></drive2></cddrive></cdpath></drive1>
   where <drive1> is the drive letter of the drive containing the CD-ROM driver files, <cdpath> is the name of the folder containing your MS-DOS-based CD-ROM driver file, and <drive2> is the drive letter of the drive containig the Windows folder.</drive2></cdpath></drive1>
The Windows 98 Startup disk includes drivers to load many IntegratedDrive Electronics (IDE) and Small Computer System Interface (SCSI)CD-ROM drives.

Install Appropriate MS-DOS-based CD-ROM Drivers

If you have updated your CD-ROM drive, but not updated your MS-DOS CD-ROMdrivers, install the drivers from Command Prompt Only and then move theMscdex.exe line from the Autoexec.bat file to the Dosstart.bat file. To doso, follow these steps:
 1. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ When you see the "Starting Windows 95" message, press the F8 key and then choose Command Prompt Only from the Startup menu.
 2. ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตซีดีรอมการติดตั้งโปรแกรมโปรแกรม-DOS ใช้ซีดีรอมควบคุมของคุณ รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อได้รับการพร้อมท์
 3. ตรวจเมื่อคุณได้สอบจะโหลดโปรแกรมควบคุมที่ถูกต้อง และการทำงานอย่างถูกต้อง ย้ายข้อมูลโปรแกรมควบคุมจากแฟ้ม Autoexec.bat ไปยังแฟ้ม Dosstart.bat โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. คลิก Start คลิก Run ชนิดsyseditในการเปิดกล่อง และจากนั้น คลิกตกลง
  2. คลิกที่แถบชื่อเรื่อง Autoexec.bat พบบรรทัดที่โหลดแฟ้ม Mscdex.exe ลากตัวชี้เพื่อเลือกข้อความบรรทัด และจากนั้น คลิก'คัดลอก'บนเมนู'แก้ไข'
  3. ประเภท:remในตอนต้นของบรรทัดที่ประกอบด้วยแฟ้ม Mscdex.exe คลิกจบการทำงานบนเมนู'แฟ้ม' และจากนั้น คลิกใช่เมื่อได้รับพร้อมท์ให้บันทึกการเปลี่ยนแปลง Autoexec.bat แฟ้ม
  4. คลิก Start ชี้ไปที่โปรแกรม คลิกเบ็ดเตล็ด และจากนั้น คลิกแผ่นจดบันทึก
  5. บนเมนู'แฟ้ม' คลิกเปิด ชนิดc:\windows\dosstart.batในกล่องชื่อแฟ้ม แล้วคลิกเปิด ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความที่ระบุว่า แฟ้มที่ไม่มีอยู่ คลิกตกลง และจากนั้น คลิก'สร้าง'บนเมนู'แฟ้ม'
  6. คลิกตัวชี้ไปที่ท้ายบรรทัดสุดท้ายของข้อความ กด ENTER เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ และจากนั้น บนเมนู'แก้ไข' คลิกการวาง
  7. หากมีบรรทัดอื่นที่อยู่ ที่ประกอบด้วยแฟ้ม Mscdex.exe ชนิดremในตอนต้นของบรรทัด
  8. บนเมนู'แฟ้ม' คลิก'บันทึก'เป็น พิมพ์c:\windows\dosstart.batคลิก'บันทึก และจากนั้น คลิกจบการทำงานบนเมนู'แฟ้ม'
ข้อมูลเพิ่มเติม
windows ไม่ได้รวมโปรแกรมควบคุมซีดีรอมโหมดจริง ถ้าคุณต้องการเข้าถึงไดรฟ์ซีดีรอมเมื่อคุณเริ่มระบบ จะพรอมต์คำสั่งของ Windows หรือ เมื่อคุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ในโหมด MS-DOS คุณต้องใช้โปรแกรมควบคุมซีดีรอมโหมดจริงที่รวมอยู่ในไดรฟ์ซีดีรอม สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขอรับ ติด ตั้ง การกำหนดค่าโปรแกรมควบคุมซีดีรอมโหมดจริง คู่มือที่มาพร้อมกับไดรฟ์ หรือติดต่อผู้ผลิตของไดรฟ์

windows รวมโปรแกรมควบคุมที่ MSCDEX ที่อยู่ในโฟลเดอร์ Windows\Command ถ้าคุณต้องใช้โปรแกรมควบคุมโหมดจริง MSCDEX คุณควรใช้โปรแกรมควบคุมในโฟลเดอร์ Windows\Command แทนของไดรเวอร์ที่รวมอยู่ในไดรฟ์ซีดีรอม

ในโหมดจริงซีดีรอมและ MSCDEX สามารถถูกโหลดโปรแกรมควบคุมจากหลายอื่นตำแหน่ง ขึ้นอยู่กับสาเหตุพวกเขาจะโหลด ถ้าคุณมีการโหลดโปรแกรมควบคุมโหมดจริงได้เนื่องจากคุณต้องการเข้าถึงไดรฟ์ซีดีรอมเมื่อคุณเริ่มระบบจะพรอมต์คำสั่งของ Windows 95 ต้องโหลดไดรเวอร์จาก Config.sys และ Autoexec.bat แฟ้มในโฟลเดอร์รากของไดรฟ์สำหรับเริ่มระบบ ถ้ามีการเริ่มคุณมีระบบจะพรอมต์คำสั่ง Windows จากแผ่นฟล็อปปี้ดิสก์แทนของฮาร์ดดิสก์ ไดรเวอร์ต้องโหลดจากแฟ้ม Config.sys และ Autoexec.bat บนฟลอปปีดิสก์

ถ้าคุณมีการโหลดโปรแกรมควบคุมโหมดจริงได้เนื่องจากคุณจะเริ่มคอมพิวเตอร์ใหม่ในโหมด MS-DOS โปรแกรมควบคุมที่สามารถถูกโหลดจากตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
 • The Config.sys and Autoexec.bat files in the root folder of the boot drive.
 • The custom Config.sys and Autoexec.bat files that you specify in the properties for the program you are running in MS-DOS mode, the properties for a shortcut that starts the program you are running in MS-DOS mode, or the properties for the "Exit to Dos.pif" file that is used to start Windows in MS-DOS mode.
If you are restarting the computer in MS-DOS mode, you can also loadMSCDEX from the Dosstart.bat file in the Windows folder. This file is usedwhen you restart the computer in MS-DOS mode, but it is not used when youboot to a Windows command prompt or start Windows normally. If thisfile does not already exist in the Windows folder, you must create thefile manually.

NOTE: When you install Windows, Setup disables (remarks out) theexisting Mscdex.exe line in the Autoexec.bat file if it detects a CD-ROMdrive for which Windows includes a protected-mode driver. Therefore,when you boot to a command prompt or restart the computer in MS-DOS mode,MSCDEX is not available. To make MSCDEX available, enable the existingMscdex.exe line in the Autoexec.bat file. You may also need to modify theline so that it loads the MSCDEX driver from the Windows\Command folderinstead of the driver included with the CD-ROM drive.
w95hw

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 135174 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 11:51:15 - ฉบับแก้ไข: 6.0

Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb kbmt KB135174 KbMtth
คำติชม