รหัสแมโครเพื่อตรวจสอบว่า แฟ้มรับแล้วเปิด

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:138621
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สำหรับรุ่น Microsoft Excel 2002 ของบทความนี้ ดู291295.
สำหรับรุ่น Microsoft Excel 2000 ของบทความนี้ ดู213383.
สรุป
Visual Basic ดังต่อไปนี้ของ Microsoft สำหรับกระบวนงานของโปรแกรมประยุกต์ที่เป็นตัวอย่างของวิธีการตรวจสอบว่า มีผู้ใช้อื่นเปิดแฟ้ม แมโครชนิดนี้เป็นประโยชน์ถ้าคุณกำลังใช้แฟ้มที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่ายที่ผู้ใช้เพียงหนึ่งครั้งควรเปิดแฟ้ม
ข้อมูลเพิ่มเติม
Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในเรื่องการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่าคุณมีความคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่แสดงอยู่ รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างและแก้จุดบกพร่องกระบวนการ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่การใช้งานของกระบวนการเฉพาะได้ แต่จะไม่ปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีหน้าที่การใช้งานที่เพิ่มขึ้น หรือสร้างกระบวนการใดๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณโดยเฉพาะ

กระบวนงาน Visual Basic ตัวอย่าง

ตัวอย่างนี้ตรวจสอบเพื่อดูว่า Book2.xls ในไดเรกทอรีรากของไดรฟ์ C ถูกเปิดอยู่แล้ว ถ้าแฟ้มไม่ได้เปิด แมโครจะเปิดออก
  Sub TestFileOpened()    ' Test to see if the file is open.    If IsFileOpen("c:\Book2.xls") Then      ' Display a message stating the file in use.      MsgBox "File already in use!"      '      ' Add code here to handle case where file is open by another      ' user.      '    Else      ' Display a message stating the file is not in use.      MsgBox "File not in use!"      ' Open the file in Microsoft Excel.      Workbooks.Open "c:\Book2.xls"      '      ' Add code here to handle case where file is NOT open by      ' another user.      '    End If  End Sub  ' This function checks to see if a file is open or not. If the file is  ' already open, it returns True. If the file is not open, it returns  ' False. Otherwise, a run-time error will occur because there is  ' some other problem accessing the file.  Function IsFileOpen(filename As String)    Dim filenum As Integer, errnum As Integer    On Error Resume Next  ' Turn error checking off.    filenum = FreeFile()  ' Get a free file number.    ' Attempt to open the file and lock it.    Open filename For Input Lock Read As #filenum    Close filenum     ' Close the file.    errnum = Err      ' Save the error number that occurred.    On Error GoTo 0    ' Turn error checking back on.    ' Check to see which error occurred.    Select Case errnum      ' No error occurred.      ' File is NOT already open by another user.      Case 0        IsFileOpen = False      ' Error number for "Permission Denied."      ' File is already opened by another user.      Case 70        IsFileOpen = True      ' Another error occurred.      Case Else        Error errnum    End Select  End Function				
5.00a c 5.00 8.00 XL5 XL7 XL97 XL98 ที่ใช้ร่วมกันที่ใช้ร่วมกัน vbapp ล็อก XL

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 138621 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 12:13:58 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Excel 98 for Macintosh, Microsoft Excel 95 Standard Edition, Microsoft Excel 5.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdtacode kbhowto kbprogramming kbmt KB138621 KbMtth
คำติชม