ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
f">http://support.microsoft.com/default.aspx/w98?sid=460
อาการ
windows รายงานข้อยกแบบสุ่ม "ร้ายแรงเว้น 0 x เกิดขึ้นในxxxx:xxxxxxx"ข้อผิดพลาดข้อความถึงแม้ว่ารุ่นก่อนหน้าของ Windows หรือ Windows สำหรับ Workgroups ยังไม่
สาเหตุ
สาเหตุที่พบโดยทั่วไปสำหรับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้มีข้อผิดพลาดทางกายภาพ memory (RAM ในคอมพิวเตอร์) ต่อไปนี้คือ สาเหตุว่าเหตุใด Windows รุ่นก่อนหน้าของคุณอาจปรากฏขึ้นให้ ทำงานอย่างในขณะที่ Windows อาจรายงานข้อยกแบบสุ่ม "ร้ายแรงเว้น 0 x เกิดขึ้นในxxxx:xxxxxxx"เกิดข้อผิดพลาด:
การแก้ไข
To resolve these errors, it is often necessary to replace the RAM and/orsystem board (motherboard). In some circumstances it may be possible toalter CMOS settings, such as Memory Wait States, to run Windowssuccessfully. In other cases, disabling the motherboard L2 cache allowsWindows to run. For information about how to edit CMOS settings, pleaseview your computer documentation or contact your hardware manufacturer.

For additional information about how to identify if your issue is faulty RAM, click the article numbers below to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
181862Specifying Amount of RAM Available to Windows Using MaxPhysPage
134503Parity Error Messages May Indicate Bad Memory
Note that you may want to restart Windows in Safe mode to see if theerrors persist. If they do not, the problem may be a software or driverproblem, in which case the information above may not apply.For additional information about how to troubleshoot fatal exception errors, click the article numbers below to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
192926How to Perform Clean-Boot Troubleshooting for Windows 98
156126Troubleshooting Windows 95 Using Safe Mode
ข้อมูลเพิ่มเติม
Fatal exception errors are similar to EMM386 exception errors. Forexample, fatal exception error 0C is generally equivalent to EMM386exception error 12 or a stack fault.
HWMEM parity error hangs RAM FE fatal oe

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 138788 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/06/2011 11:44:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

  • Microsoft Windows 95
  • kbdiskmemory kberrmsg kbfatalexerr0d kbfatalexerr0e kbhardware kbprb kbmt KB138788 KbMtth
คำติชม