วิธีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตใน Windows 95 และ Windows 98

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:138789
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยใช้เครือข่ายการเรียกผ่านสายโทรศัพท์ใน Windows 95 และ Windows 98

โปรดสังเกตว่า คุณควรอ่านบทความทั้งหมดก่อนที่คุณเริ่มการทำงานกับการตั้งค่าคอนฟิกของ Windows

หมายเหตุ:: การค้นหาฐานความรู้ของ Microsoft อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้คำหลักที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของคุณ ถ้าคุณกำลังค้นหาข้อมูลที่ได้กล่าวไว้ในบทความนี้ในการแก้ไขปัญหา ค้นฐานความรู้ของ Microsoft อีกครั้ง โดยใช้คำหลักที่ระบุไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
242450วิธีการสอบถามฐานความรู้ของ Microsoft โดยใช้คำสำคัญ
ข้อมูลเพิ่มเติม
windows 95 และ Windows 98 มีการสนับสนุนที่มีอยู่แล้วสำหรับการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) โดยใช้การ PPP (Point-to-Point โพรโทคอล) หรือบัญชี SLIP (พอร์ตอนุกรมบรรทัด Internet Protocol) การสนับสนุน SLIP ไม่พร้อมใช้งานบน Windows 95 และ Windows 98 CD-ROM การ Extras สำหรับ Windows 95 ปรับรุ่นซีดีรอม และคอมโพเนนต์ Kit Jumpstart อินเทอร์เน็ตของ Microsoft Plus ! สำหรับ Windows 95

เริ่มต้น

การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณจำเป็นให้บัญชี PPP หรือ SLIP กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้คุณต้องข้อมูลต่อไปนี้จาก ISP ของคุณ:
 • ชื่อผู้ใช้:
 • รหัสผ่าน:
 • หมายเลขโทรศัพท์ภายในการเข้าถึง
 • ชื่อโฮสต์และโดเมนของคุณ
 • ที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ dns
 • เทคนิคการรับรองความถูกต้อง (ไม่ว่าหรือไม่ต่างเทอร์มินัลที่ใช้)
ISP ของคุณอาจยังให้คุณ มีที่อยู่ IP และ IP ซับเน็ตมาสก์การ รายการเหล่านี้ไม่จำเป็นจะต้องเฉพาะในกรณีที่ ISP ของคุณให้ที่อยู่ IP เฉพาะทุกครั้งที่คุณเรียกเลขหมายในการใช้

วิธีการตั้งค่าระบบเครือข่ายการเรียกผ่านสายโทรศัพท์

ก่อนที่คุณตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครือข่ายการเรียกผ่านสายโทรศัพท์จะติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เสริมแล้ว ดูว่า โฟลเดอร์ที่เรียกว่าเครือข่ายการเรียกผ่านสายโทรศัพท์ไม่ ถ้าคุณมีโฟลเดอร์เครือข่ายการเรียกผ่านสายโทรศัพท์ ดูส่วน "วิธีการติดตั้งใน TCP/IP Protocol" ในบทความนี้

ถ้าคุณไม่มีโฟลเดอร์เครือข่ายการเรียกผ่านสายโทรศัพท์ เพิ่มเครือข่ายการเรียกผ่านสายโทรศัพท์ ด้วยวิธีการดังนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งเพิ่ม/เอาโปรแกรมออก.
 2. ในการโปรแกรมติดตั้ง windowsแท็บ คลิกการสื่อสาร(อย่าคลิกที่กล่องกาเครื่องหมาย), แล้ว คลิกรายละเอียด.
 3. คลิกเพื่อเลือกนั้นDial-Up Networkingกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
 4. ในการโปรแกรมติดตั้ง windowsแท็บ คลิกตกลง.
หมายเหตุ:: SLIP จะรวมอยู่ในโฟลเดอร์ Admin\Apptools\Dscript บนซีดีรอม Windows 95 ถ้าคุณใช้ Windows 95 รุ่นฟล็อปปี้ดิสก์ และคุณต้องการใช้การสนับสนุน SLIP ดูบทความต่อไปนี้ในฐานความรู้ของ Microsoft:
135315การปรับรุ่น Extras ซีดีรอมสำหรับ Microsoft Windows 95
ถ้าคุณต้องการใช้บัญชีผู้ใช้ SLIP เพื่อเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตใน Windows 95 ติดตั้งการสนับสนุน SLIP โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:หมายเหตุ:: คุณไม่มีการดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้ถ้าคุณกำลังใช้ Windows 98 การสนับสนุน slip ถูกติดตั้ง ด้วย Windows 98 โดยค่าเริ่มต้น
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งเพิ่ม/เอาโปรแกรมออก.
 2. ในการโปรแกรมติดตั้ง windowsแท็บ คลิกมีดิสก์.
 3. ใส่ฟลอปปีดิสก์ที่เหมาะสมหรือซีดีรอม ชี้ไปที่โฟลเดอร์ Admin\Apptools\SLIP และจากนั้น คลิกตกลง.

วิธีการติดตั้งโพรโทคอล TCP/IP

หลังจากที่ติดตั้งเครือข่ายการเรียกผ่านสายโทรศัพท์อยู่ (หรือถ้าเครือข่ายการเรียกผ่านสายโทรศัพท์ถูกติดตั้งแล้ว), ติดตั้งโพรโทคอลโพรโทคอลใน/อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลการควบคุมการรับส่ง (TCP/IP) ด้วยวิธีการดังนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งNetwork.
 2. คลิกaddในการconfigurationแท็บ คลิกProtocolคลิกaddคลิกMicrosoftในการผู้ผลิตกล่อง คลิกtcp/ipในการโปรโตคอลเครือข่ายกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 3. ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเท่านั้น คุณจำเป็นเฉพาะต่อไปนี้ส่วนเครือข่ายประกอบ:
  ไคลเอ็นต์สำหรับเครือข่าย Microsoft TCP/IP ตัวปรับต่อการเรียกผ่านสายโทรศัพท์
  การเอาคอมโพเนนต์ คลิกส่วนประกอบ แล้ว คลิกเอาออก.

  หมายเหตุ:: คุณสามารถมีโพรโทคอที่เพิ่มเติมในการผูกเข้ากับการ์ดเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ได้ถ้าคุณต้องการให้การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายการเรียกผ่านสายโทรศัพท์อื่น ๆ
 4. หลังจากที่มีการติดตั้งคอมโพเนนต์ที่จำเป็น คลิกตกลงแล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ทำเช่นนั้น
หมายเหตุ:: คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่า TCP/IP ใด ๆ ในขณะนี้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าการตั้งค่าเหล่านี้จะรวมอยู่ในบทความนี้

รายการต่อไปนี้อธิบายการตั้งค่า TCP/IP เป็นค่าเริ่มต้น:
 • ที่อยู่ ip ที่ถูกกำหนดเป็นรับที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติ
 • การตั้งค่าคอนฟิก wins ถูกกำหนดเป็นใช้ DHCP สำหรับความละเอียด WINS
 • การติดตั้ง Gateways: ไม่มี
 • การกำหนดค่า dns ถูกกำหนดเป็นปิดการใช้งาน DNS

วิธีการสร้าง และการตั้งค่าคอนฟิกการเชื่อมต่อใหม่สำหรับบัญชีผู้ใช้ PPP

หมายเหตุ:: ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้ SLIP ดูส่วน "วิธีการสร้างและตั้งค่าคอนฟิกแบบสร้างการเชื่อมต่อสำหรับ SLIP บัญชี" ในบทความนี้การสร้าง และกำหนดค่าการเชื่อมต่อใหม่สำหรับบัญชีผู้ใช้ PPP:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เสริมชี้ไปที่การสื่อสารแล้ว คลิกDial-Up Networking.
 2. ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณใช้เครือข่ายการเรียกผ่านสายโทรศัพท์ ตัวยินดีต้อนรับสู่การเรียกผ่านสายโทรศัพท์ระบบเครือข่ายช่วยจะปรากฏขึ้น ถ้าตัวช่วยสร้างไม่ปรากฏขึ้น คลิกสองครั้งMake New Connection, and then follow the instructions to create a Dial-Up Networking connection.
 3. After you create the connection, an icon appears in the Dial-Up Networking folder that you can double-click to connect to the Internet.
If your ISP requires you to manually log on to your PPP account after you have connected, you must enable the necessary support. ด้วยวิธีการดังนี้::
 1. Right-click the newly created icon in theDial-Up Networkingfolder, and then clickคุณสมบัติ.
 2. ในการทั่วไปแท็บ คลิกตั้งค่าคอนฟิก.
 3. ในการตัวเลือกแท็บ คลิกเพื่อเลือกนั้น"Bring up terminal window after dialing"กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
 4. ในการทั่วไปแท็บ คลิกServer Type.
 5. คลิกPPP: Windows 95, Windows NT 3.5, InternetหรือPPP: Internet, Windows NT Server, Windows 98ในการType Of Dial-Up Serverbox, and then click to select theTCP/IPcheck box in theAllowed Network Protocolsกล่อง When you select the TCP/IP check box, you can connect to the Internet faster after you dial in to your ISP. You do not need to select the other options to connect to the Internet.
 6. คลิกTCP/IP Settings.

  To use resources on the Internet, you must type your DNS server address. You can also type your IP address if your ISP supplied you with a fixed IP address.

How to Connect to Your PPP Account

To connect to your PPP account:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เสริมชี้ไปที่Communicationsแล้ว คลิกDial-Up Networking.
 2. คลิกสองครั้งDial-Up Networkingicon that you created.
 3. ในการConnect Todialog box, type your user name and password, and then clickConnect.

  If you clicked theBring up terminal window after dialingcheck box is the previous section, a terminal window appears in which you type your logon information. After you type your user name and password, clickดำเนินการต่อ. The order in which you log on and the information that you have to provide may vary, depending on your ISP. Contact your ISP if you have any questions about the logon procedure.
After theConnected Toกล่องโต้ตอบจะแสดงอยู่ คุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

วิธีการสร้าง และการตั้งค่าคอนฟิกการเชื่อมต่อใหม่สำหรับบัญชีผู้ใช้ SLIP

หมายเหตุ:: ถ้าคุณไม่มีบัญชีผู้ใช้ SLIP คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการขั้นตอนในส่วนนี้การสร้าง และกำหนดค่าการเชื่อมต่อใหม่สำหรับบัญชีผู้ใช้ SLIP:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เสริมชี้ไปที่การสื่อสารแล้ว คลิกDial-Up Networking.
 2. ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณใช้เครือข่ายการเรียกผ่านสายโทรศัพท์ ตัวยินดีต้อนรับสู่การเรียกผ่านสายโทรศัพท์ระบบเครือข่ายช่วยจะปรากฏขึ้น ถ้าตัวช่วยสร้างไม่ปรากฏขึ้น คลิกสองครั้งทำการสร้างการเชื่อมต่อและทำตามคำแนะนำในการสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายการเรียกผ่านสายโทรศัพท์
 3. หลังจากที่มีสร้างการเชื่อมต่อ ไอคอนปรากฏในโฟลเดอร์เครือข่ายการเรียกผ่านสายโทรศัพท์ที่คุณสามารถดับเบิลคลิกที่การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
 4. คลิกขวาไอคอนที่สร้างขึ้นใหม่ในการDial-Up Networkingโฟลเดอร์ แล้วคลิกคุณสมบัติ.
 5. ในการทั่วไปแท็บ คลิกชนิดของเซิร์ฟเวอร์.
 6. คลิกslip: การเชื่อมต่อการ UNIX ในชนิดของเซิร์ฟเวอร์การเรียกผ่านสายโทรศัพท์จากนั้น คลิกเพื่อเลือกนั้นtcp/ipกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ในนั้นอนุญาตให้ใช้โปรโตคอลเครือข่ายกล่อง เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย TCP/IP คุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้เร็วขึ้นหลังจากที่คุณเรียกเลขหมายในกับ ISP ของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องเลือกตัวเลือกอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

  หมายเหตุ:: ถ้าคุณมีบัญชี CSLIP (บีบอัด SLIP) และคุณกำลังเรียกใช้ Windows 95 คลิกCSLIP: การเชื่อมต่อการ UNIX มีการบีบอัดส่วนหัวของ IPISP ของคุณจะบอกคุณชนิดของบัญชี SLIP ที่คุณได้
 7. คลิกการตั้งค่า TCP/IP.

  เมื่อต้องการใช้ทรัพยากรบนอินเทอร์เน็ตคุณต้องพิมพ์ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS ของคุณ คุณสามารถพิมพ์ ip แอดเดรสของคุณถ้า ISP ของคุณใส่ที่อยู่ IP แบบถาวร

วิธีการเชื่อมต่อไปยังบัญชีของคุณ SLIP

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เสริมชี้ไปที่การสื่อสารแล้ว คลิกDial-Up Networking.
 2. คลิกสองครั้งที่ไอคอนเครือข่ายการเรียกผ่านสายโทรศัพท์ที่คุณสร้างไว้ในส่วนก่อนหน้า
 3. ในการการเชื่อมต่อไปกล่องโต้ตอบ คลิกเชื่อมต่อ.
 4. หลังจากกระบวนการเจรจาของโมเด็ม หน้าต่างเทอร์มินัลจะแสดงที่คุณพิมพ์ข้อมูลของคุณเข้าสู่ระบบ หลังจากที่คุณพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณในหน้าต่างเทอร์มินัล คุณควรได้รับข้อความจาก ISP ของคุณที่แจ้งให้คุณทราบที่อยู่ IP ของคุณสำหรับเซสชัน ผู้ให้บริการส่วนใหญ่จะใช้ข้อความเช่น "ที่อยู่ IP ของคุณไม่ได้" หรือ "SLIP สชันจาก###.###.###.###เมื่อต้องการ###.###.###.###"วินาทีที่ตั้งค่าตัวเลขที่อยู่ ip แอดเดรสของคุณ

  ใบสั่งคุณล็อกอินและข้อมูลที่คุณต้องระบุอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ ISP ของคุณ ติดต่อ ISP ของคุณถ้าคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับกระบวนการเข้าสู่ระบบ
 5. หมายเหตุที่อยู่ IP ของคุณ และจากนั้น คลิกดำเนินการต่อ.
 6. ยืนยันที่ อยู่ IP ของคุณในการที่อยู่ IP ของการเชื่อมต่อ slipกล่องโต้ตอบถูกใช้งาน โดยการพิมพ์อยู่ IP ที่บันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 4 และจากนั้น คลิกตกลง.

  ถ้าคุณไม่แน่ใจว่า ip แอดเดรสของคุณคืออะไร ติดต่อ ISP ของคุณ และขอให้วิธีการตรวจสอบที่อยู่ IP ของคุณสำหรับบัญชีผู้ใช้ SLIP

ข้อดีของ PPP ผ่าน SLIP

ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้ SLIP คุณอาจต้องการตรวจสอบที่อาจเกิดขึ้นได้รับจากบัญชี PPP แทน บัญชี ppp เร็ว แก้ไขข้อผิดพลาดในการเสนอ อาจไม่ต้องคุณสามารถใช้หน้าต่างเทอร์มินัลการเข้าสู่ระบบ และไม่จำเป็นต้องคุณสามารถป้อนที่อยู่ IP ของคุณด้วยตนเอง

เคล็ดลับการแก้ไขปัญหา

ถ้าคุณพบปัญหาเมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต:
 • ตรวจสอบว่า ชนิดของเซิร์ฟเวอร์ของคุณถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้ PPP ตรวจสอบว่า มีกำหนดชนิดของเซิร์ฟเวอร์ PPP และไม่ SLIP หรือ CSLIP
 • ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้ SLIP ตรวจสอบว่า คุณต้องพิมพ์ที่อยู่ IP ที่ถูกต้องเมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ทำเช่นนั้นในระหว่างกระบวนการเข้าสู่ระบบ
ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ SLIP คุณประสบกับปัญหาหลังจากที่คุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และคุณสามารถ ping คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่คุณไม่สามารถใช้โปรแกรม Winsock เพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตทรัพยากร เปลี่ยนชนิดของเซิร์ฟเวอร์ จาก SLIP เพื่อ CSLIP (หรือ จาก CSLIP ไป SLIP)

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ ใช้Ping:คำสั่งการ ping รู้จักที่อยู่ ip. ด้วยวิธีการดังนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมแล้ว คลิกพรอมต์ MS-DOS.
 2. พิมพ์คำสั่งต่อไปหน้าจอพร้อมรับ MS-DOS ที่ใดที่อยู่ ipมีอยู่ IP ที่รู้จัก และกด enter:
  Ping:ที่อยู่ ip
ถ้าคุณสามารถ ping ip แอดเดรสที่รู้จักเสร็จเรียบร้อยแล้ว การเชื่อมต่อ TCP/IP พื้นฐานจะทำงานอย่างถูกต้อง ขั้นตอนถัดไป ลอง ping ชื่อที่เรียกง่ายรู้จักแทนของที่อยู่ IP To do this, type the following command at an MS-DOS prompt, wherefriendlynameis the Uniform Resource Locator (URL) for a Web site, and then press ENTER:
Ping:friendlyname.com
If this works, your DNS settings are functioning properly.


For additional information about troubleshooting or using Internet Explorer, visit the Internet Explorer FAQ and Support Highlights page at the following Microsoft Web site:

Glossary

 • Domain Name Service (DNS):

  Sometimes referred to as the BIND service in BSD UNIX, which is a static,hierarchical name service for TCP/IP hosts. A DNS server maintains adatabase for resolving host names and IP addresses, allowing users ofcomputers that are configured to query the DNS server to specify remote computers by host names rather than IP addresses. DNS domains should not be confused with Windows NT networking domains.

  For example, if you typeping ftp.microsoft.comyou ping the DNS server that you specified, look up the IP address for the site, and then ping that IP address.
 • Point-to-Point Protocol (PPP):

  An industry standard that is part of Windows Dial-Up Networking toensure interoperability with remote-access software from other manufacturers. PPP allows you to use the IPX, TCP/IP, and NetBEUI protocols over a standard telephone-line connection.
 • Serial Line Internet Protocol (SLIP):

  Another industry standard that is part of Windows Dial-Up Networking toensure interoperability with remote access software from other manufacturers. Unlike PPP, SLIP works with only one protocol. Windows works with TCP/IP over a standard telephone-line connection.
 • Password Authentication Protocol (PAP):

  This is an authentication method that can be used when you connect to yourISP. It allows you to log on without having to use a terminal window. When you use PAP, passwords are sent over the circuit in text format, which offers no protection from playback.
 • Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP):

  This is another authentication method that you can use when you connect to your ISP. It also allows you to log on without havingto use a terminal window; however, it does not send passwords in textformat and is more secure than PAP.
For additional information about the Internet and Windows 95, viewthe Internet.txt file that is included with Microsoft Plus! for Windows 95.
w98comfaq w95cnfaq ie5faq ie4faq

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 138789 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 12:14:50 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbdialup kbhowto kbmt KB138789 KbMtth
คำติชม