ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
 • Cart
 • Cart

  err ข่าวสารเกี่ยวกับ: ไม่มีพร้อมใช้ในขณะนี้ไม่มีการเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์งาน...

  ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

  ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:139410
  อาการ
  ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ใน Windows Internet ชื่อ Service (WINS) เมื่อต้องการแก้ไขชื่อ NetBIOS เกิดข้อผิดพลาด "ไม่มีเซิร์ฟเวอร์เข้าสู่ระบบไม่พร้อมให้บริการการร้องขอการเข้าสู่ระบบ" ปรากฏขึ้นถ้าคุณเป็นผู้ดูแล และคุณทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:
  • คุณพยายามที่จะจัดการโดเมนที่เชื่อถือได้จากระยะไกล ตัวอย่างเช่น คุณใช้ตัวจัดการแฟ้มการกำหนดสิทธิ์การใช้ร่วมกับผู้ใช้จากโดเมนที่เชื่อถือได้
  • คุณพยายามที่จะเลือกโดเมนที่เชื่อถือได้ใน'ตัวจัดการผู้ใช้'สำหรับโดเมน
  สาเหตุ
  ฐานข้อมูล WINS ไม่มีการลงทะเบียนโดเมนที่เหมาะสมสำหรับรหัสผ่านที่ผ่านการรับรองความถูกต้อง ดูเพิ่มเติมรายละเอียดส่วนด้านล่างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

  ปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยในสภาพแวดล้อมที่ผู้ดูแลได้สร้างความน่าเชื่อถือแบบสองทิศทางระหว่างสองโดเมนที่เกี่ยวข้องกับก่อนหน้านี้ บ่อย ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ WINS ในแต่ละโดเมนของคุณ และทำเซิร์ฟเวอร์ WINS ไม่ซ้ำฐานข้อมูลของพวกเขากัน
  การแก้ไข
  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้:
  • อนุญาตให้มีการลงทะเบียนแบบไดนามิกของ WINS

   ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่า ตัวควบคุมโดเมนลงทะเบียนของโดเมน<1c>NetBIOS ชื่อกับเซิร์ฟเวอร์ WINS</1c>
  • Make certain that WINS database replication is successful between WINS Servers. Missing database entries for domain names may indicate Problems with the WINS Servers and replication.
  To work around this problem:
  NOTE: Microsoft does not recommend using static mappings in the WINS database for WINS enabled computers.

  1. Run the WINS Administration Utility to add static mappings for the Domain<1c> registrations (of the trusted domain) that are not listed in the WINS database:</1c>
      Name:    Master DOMAIN Name   IP Address: Address of the Primary Domain Controller (PDC) of the          domain   Type:    Domain Name 						
  If you are logged on as an administrator at a Domain Controller, remoteadministration works now successfully. If you are attempting to remotelyadminister the domain while logged on to a Server (not a domaincontroller) or Windows NT Workstation, you must add DOMAIN<1c> entries forboth the trusted and trusting domains.</1c>
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  To remotely administer a trusted domain, several pass-throughauthentication steps must take place. If the WINS database does not havethe proper domain registrations, the pass-through authentication fails.

  For example, a trust is established between DOMAIN_A and DOMAIN_B. ServerPDC_A is in DOMAIN_A and PDC_B is in DOMAIN_B. DOMAIN_A is the trusted(master) domain, and DOMAIN_B is the resource (trusting) domain. Toestablish this trust relationship, the following NetBIOS names must beresolved to IP addresses, either through WINS or broadcast:

    NetBIOS Name   Description of Use of Name  ---------------------------------------------------------------------  DOMAIN_A<1B>   PDC_B uses this to query the PDC of DOMAIN_A  PDC_A<00>     PDC_B uses this to set up a session with the PDC of           DOMAIN_A  DOMAIN_A<1C>   PDC_B uses this to get DC list of DOMAIN_A				


  With these three names being registered, and if your account hasadministrator priviledges, the trust can be established and the message"The trust relationship was established successfully" appears. When youreboot the computer, or the first time you attempt remote administration,another NetBIOS name is needed:

    NetBIOS Name  Description of Use of Name  ---------------------------------------------------------------------  DOMAIN_A<1C>  Each Domain Controller in DOMAIN_B uses this name to         establish a secure channel with a Domain Controller in         the trusted domain.				


  The Domain Controller (DC) in the trusting domain attempts to create asecure channel with any DC in the trusted domain by making a multicastlogon request to the NetBIOS name DOMAIN_A<1c>. This logon request is partof a process that creates a Secure Channel between the two DCs. The logonID in this logon request is the inter-domain trust account for thetrusting domain, DOMAIN_B$. If there is no registration for DOMAIN_A<1c>in the WINS database the error message STATUS_NO_LOGON_SERVERS is returnedto the call. The message "There are currently no logon servers available"is then returned to the user.</1c></1c>

  For additional information about special NetBIOS name registrations inWINS, please see the following article(s) in the Microsoft Knowledge Base:

  หมายเลขบทความ:119495
  TITLE : List of Names Registered with WINS Service
  prodnt winfile netlogon trusts access denied

  คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ