ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

จำนวนของเพจที่/วินาทีสูง PerfMon: หน่วยความจำเหลือไม่จำเป็นต้องเป็นน้อย

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:139609
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
เมื่อต้องการใช้การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน คุณอาจพบหน่วยความจำสูง: หน้า/วินาทีนับค่าที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของแฟ้มเพจจิ้งหรือแคกิจกรรม ได้ ค่าสูงเหล่านี้อาจมีสาเหตุมาจากแทนโปรแกรมประยุกต์ตามลำดับการอ่านหน่วยความจำที่แมปแฟ้มได้
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลต่อไปนี้มาจากข้อมูลคำจำกัดความนับตรวจสอบประสิทธิภาพสำหรับการนับหน้า/วินาทีของหน่วยความจำ:
เพจที่/วินาทีเป็นจำนวนที่ใช้ในการอ่านจากดิสก์ หรือเขียนลงดิสก์เพื่อแก้ปัญหาหน่วยความจำการอ้างอิงไปยังเพจที่ไม่ในหน่วยความจำในเวลาการอ้างอิง งานของหน้า นี่คือผลบวกของเพจที่อินพุต/วินาทีและหน้าผลลัพธ์/วินาที ตัวนับนี้มีการรับส่งข้อมูลของเพจในในนามของแคชของระบบการเข้าถึงแฟ้มข้อมูลสำหรับโปรแกรมประยุกต์ นี่คือตัวนับหลักเพื่อพิจารณาถึงหาก คุณกังวลไวต่อแรงกดหน่วยความจำมากเกินไป (ที่อยู่ thrashing), และเพมากเกินไปจจิ้งที่อาจทำ ตัวนับนี้ อย่างไรก็ตาม ยังบัญชีสำหรับกิจกรรมเช่นเป็นอ่านตามลำดับของหน่วยความจำที่แมปแฟ้ม ว่าแคช หรือไม่ มีการระบุทั่วไปนี้เมื่อคุณดูจำนวนหน่วยความจำสูง: หน้า/วินาที "ปกติ" (เฉลี่ย สัมพันธ์กับระบบมีการตรวจสอบ) หรือจำนวนหน่วยความจำสูง: ไบต์ที่มีอยู่ และยอดเงินปกติ หรือขนาดเล็กของแฟ้มเพจจิ้ง: %การใช้งาน ในกรณีของการไม่มีแคแมปแฟ้มหน่วยความจำ คุณจะเห็นกิจกรรมปกติ หรือต่ำแคช (ข้อบกพร่องของแคช)

ตามที่เห็นได้จากรายละเอียดข้างต้น จำนวนหน่วยความจำสูง: หน้า/วินาทีไม่จำเป็นต้อง indicative ไวต่อแรงกดหน่วยความจำหรือตรวจสอบประสิทธิภาพการรายงานข้อผิดพลาด ไม่จำเป็นในการตรวจสอบตัวนับอื่น เช่นที่กล่าวไว้ข้างต้น การรับรูปภาพที่สมบูรณ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีที่เฉพาะของคุณ

เพจที่ prodnt ต่อเปอร์เซ็นต์ที่สอง

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 139609 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 12:23:32 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbmt KB139609 KbMtth