ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

" p " สวิตช์สำหรับคำสั่งเส้นทางที่บวกเพิ่มใน Windows

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:141383
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
สวิตช์ "P" สำหรับคำสั่งกระบวนการผลิตช่วยให้ผู้ใช้เพื่อทำให้รายการปัจจุบันในตารางสายงานการผลิต โดยการเพิ่มเส้นทางแบบคงที่ไปยังรีจิสทรีโดยตรง
ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสามารถใช้สวิตช์ "P" สำหรับคำสั่งกระบวนการผลิตซึ่งช่วยให้ผู้ใช้เพื่อทำให้รายการปัจจุบันในตารางสายงานการผลิต โดยการเพิ่มเส้นทางแบบคงที่ไปยังรีจิสทรีโดยตรง การใช้สวิตช์ "P" ครอบคลุมในการอ้างอิงคำสั่งออนไลน์ แต่ยังไม่ได้ใช้ในการอ้างอิง TCP/IP ที่พิมพ์ออกมา

ตัวอย่างไวยากรณ์จากบรรทัดคำสั่ง:
กระบวนการผลิต -p เพิ่ม 131.107.3.0 mask 255.255.255.0 131.107.3.1

คำสั่งบังคับให้รายการรีจิสทรีต่อไปนี้เพื่ออ่านเมื่อมีการเริ่มคอมพิวเตอร์ใหม่
  HKEY_LOCAL_MACHINE  \SYSTEM   \CurrentControlSet    \Services     \Tcpip      \Parameters       \PersistentRoutes  value: 131.107.3.0 255.255.255.0 131.107.3.1 Reg_SZ:				
prodnt

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ