ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

windows 95/98 Win.com สวิตช์ที่เกี่ยวกับบรรทัดคำสั่ง

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:142544
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้แสดงการสลับบรรทัดคำสั่งสำหรับ Win.com Io.sys เรียก Win.com หลังจากที่มีการประมวลผล แฟ้ม Autoexec.bat และเริ่มการทำงานของกระบวนการเริ่มต้นระบบ Windows 95/98
ข้อมูลเพิ่มเติม
ไวยากรณ์สำหรับ Win.com คือ:
  WIN {/D:[F] [M] [N] [S] [V] [X]} [/W] [/WX]				
สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับ Win.com อธิบายไว้ด้านล่าง:
  /W Restores the Config.sys and Autoexec.bat files from Config.wos    and Autoexec.wos and prompts:     Press any key to continue...     Pressing a key reboots the system back to Windows 95/98.  /WX Restores the Config.sys and Autoexec.bat files from Config.wos    and Autoexec.wos and reboots the system to Windows 95/98.    NOTE: .wos files are created when you open a program requiring    MS-DOS mode and you have specified a new MS-DOS-mode    configuration. You might need to use the /W or /WX switch if you    shut off your computer while you are running an MS-DOS-based    program that requires MS-DOS mode and you want to return to    Windows 95/98.  /D: Used for troubleshooting when Windows 95/98 does not start    correctly. This switch is used with the following switches:    F Turns off 32-bit disk access. This is equivalent to     "32BitDiskAccess=false" in the System.ini file.    M Enables Safe mode. This is automatically enabled during a     Safe-mode boot (by pressing F5).    N Enables Safe mode with networking. This is automatically     enabled during a Safe-mode boot (by pressing F6).    S Specifies that Windows 95/98 should not use ROM address space     between F000:0000 and 1 MB for a break point. This is     equivalent to the "SystemROMBreakPoint=false" setting in the     [386Enh] section of the System.ini file.    V Specifies that the ROM routine handles interrupts from the     hard disk controller. This is equivalent to the     "VirtualHDIRQ=false" setting in the System.ini file.    X Excludes all of the adapter area from the range of memory that     Windows 95/98 scans to find unused space. This is equivalent to     the "EMMExclude=A000-FFFF" setting in the System.ini file.  NOTE: The following /D: parameters do not work in Windows 98:  - /D:FSVXN  - /D:N				
98

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 142544 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 13:00:45 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo kbmt KB142544 KbMtth
คำติชม