วิธีการใช้ไดรฟ์ RAM ไปแก้ไขหน่วยความจำ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:142546
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
windows 95 และ Windows 98 ใช้หน่วยความจำแตกต่างไปจาก Windows รุ่นก่อนหน้านี้ หากคุณพบปัญหาการสุ่ม unusual ใน Windows 95 ที่คุณไม่เคยพบใน Windows รุ่นก่อนหน้า เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีหน่วยความจำที่ชำรุด

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้ไดรฟ์ RAM การทดสอบหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์ของคุณและทำอย่างไรถ้านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาคุณประสบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
181862ระบุจำนวนของ RAM ที่มีอยู่ไปที่ Windows ใช้ MaxPhysPage
ข้อมูลเพิ่มเติม
Microsoft RAMDrive มีหน่วยความจำชุดโปรแกรมที่ช่วยให้คุณสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของ RAM ในคอมพิวเตอร์ของคุณกับว่าคุณมีดิสก์ไดรฟ์ โดยการสร้างไดรฟ์ของ RAM ที่ใช้โดยส่วนใหญ่ของ RAM ที่มีอยู่จริงในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจสามารถเพื่อแยกปัญหาหน่วยความจำเพื่อชิพหน่วยความจำเฉพาะ การสร้างไดรฟ์ RAM ที่ใช้ Windows 95 ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ต่อไปนี้:
 1. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อคุณดูที่ "เริ่มต้น Windows 95 " ข้อความ กดแป้น F8 และจากนั้น เลือกพร้อมรับคำสั่งเฉพาะจากเริ่มต้นระบบเมนู
 2. ใช้ตัวแก้ไขมีข้อความ เช่น Edit.com การเพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ไปยังแฟ้ม Config.sys
  อุปกรณ์ = <path> \ramdrive.sys <x>/E</x> </path>
  ที่ <path>ระบุตำแหน่งที่ตั้งสำหรับ Ramdrive.sys และ <x>จะเท่ากับผลรวมจำนวน RAM (แปลงจากเมกะไบต์เป็นกิโลไบต์) ลบ 4096 (เมกะไบต์ 4 จำเป็นสำหรับการเริ่มต้น Windows 95) ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณได้ติดตั้ง Windows 95 บนไดรฟ์ C ในโฟลเดอร์ที่เรียกว่า Windows และคอมพิวเตอร์ของคุณมี 16 เมกะไบต์ (MB) ของ RAM เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้: </x> </path>
  device=c:\windows\ramdrive.sys 12288 /E
  ค่า 12288 ได้มาจากการใช้ตัวอย่างข้างต้นสูตรต่อไปนี้:
  (16 * 1024) - 4096 = 12288 ไบต์
  หมายเหตุ: บรรทัด Ramdrive.sys ต้องทำตามบรรทัด Himem.sys หรือ RAM ไดรฟ์อาจไม่ทำงานได้

  หมายเหตุ: Windows 95 ถูกจำกัดไปยังไดรฟ์ RAM 16-เมกะไบต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  126448err ข่าวสารเกี่ยวกับ: ความแบบไม่พอที่จะขยายจำพร้อมใช้งานเริ่มต้น...
 3. บันทึกแฟ้ม Config.sys แล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณตามปกติ
 4. ถ้ายังไม่เกิดปัญหา halve ค่าสำหรับ <x>ในแฟ้ม Config.sys และรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้จนกว่าปัญหาส่งกลับ เมื่อกลับ RAM ที่ผิดพลาดอยู่ในพื้นที่ที่คุณเอาออกจากไดรฟ์ RAM ล่าสุด ติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนหน่วยความจำนี้</x>
 5. หากปัญหายืนยัน อาจมีปัญหาในหน่วยความจำอยู่เหนือพื้นที่หน่วยความจำสูง (HMA) ที่ไม่ได้ใช้ Ramdrive.sys เมื่อต้องการทดสอบหน่วยความจำอยู่เหนือการ HMA (เริ่มต้นที่ 1088K), เอา Ramdrive.sys จากแฟ้ม Config.sys และเพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ไปยังแฟ้ม Config.sys
  อุปกรณ์ = <path> \himem.sys /int15 = <x></x> </path>
  โดยที่ <path>ระบุตำแหน่งที่ตั้งสำหรับ Himem.sys และ <x>จะเท่ากับผลรวมจำนวน RAM ที่คุณต้องการแยกออกจากการใช้งานของ Windows 95 ตัวอย่างเช่น บรรทัด " device=c:\windows\himem.sys /int15 = 4096 " ป้องกัน Windows 95 โดยใช้ส่วนของหน่วยความจำจาก 1088K เพื่อ 5184K (หรือ roughly แรก 4 MB RAM ที่ด้านบนหน่วยความจำปกติ + UMA + HMA) ถ้ายังไม่เกิดปัญหา หน่วยความจำนี้ต้องถูกแทน</x></path>
หากคุณยังประสบปัญหา ในสถานการณ์ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งอาจมีอยู่:
 • ปัญหาอาจเกิดขึ้นจากหน่วยความจำภายใน 1088K ของ RAM ที่งบ RAMdrive และ HIMEM ไม่สามารถจองสำหรับ Windows 95 เมื่อต้องการทดสอบ ลองโมดูลหน่วยความจำใหม่ หรือสลับลำดับของโมดูล RAM ในคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณไม่คุ้นเคยกับกระบวนการนี้ Microsoft แนะนำให้ คุณติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณสำหรับความช่วยเหลือ
 • ปัญหาอาจเกิดขึ้นจากแคช CPU RAM หลายตัวประมวลผลตัวใหม่ใช้วิธีการปรับให้เหมาะสมที่ใช้แผงวงจรหลักและ RAM แค CPU ภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และข้อมูลและรหัสการดำเนินการปรับให้เหมาะสม แคนี้ถูกใช้เพื่อออฟเซ็ตจำนวนที่ใช้ในการอ่านโดยตรงที่ดำเนินการกับหน่วยความจำหลักสำหรับข้อมูลที่ใช้บ่อยและรหัส

  เมื่อต้องการทดสอบ ปิดใช้งานแค CPU ภายใน และภายนอก สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ โปรดอ่านเอกสารประกอบฮาร์ดแวร์ของคุณ หรือติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณ
kbhowto แฮงค์ไม่ถูกต้อง

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 142546 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 13:00:56 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto kbmt KB142546 KbMtth
คำติชม