Windows NT optimizing สำหรับประสิทธิภาพการทำงาน

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:146005
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
เมื่อเริ่มต้นการแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการทำงาน หรือ เมื่อพยายามที่จะปรับการตั้งค่า Windows NT ขณะทำงานกับการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Windows NT ดังกล่าวไม่เสมอง่ายให้เลือกวัตถุการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานและตัวนับจำนวนขนาดใหญ่

บทความนี้ช่วยคุณในการรับของตัวนับที่ด้านขวาและวัตถุ

ต่อไปนี้คุณจะพบ checkpoints ประสิทธิภาพสำหรับ bottlenecks ที่เป็นไปได้ต่อไปนี้:
  • suspected bottleneck: หน่วยความจำ
  • suspected bottleneck: ตัวประมวลผล
  • suspected bottleneck: ดิสก์ทางกายภาพ
  • suspected bottleneck: เครือข่าย
  • suspected bottleneck: คอมโพเนนต์ของเครือข่าย
ข้อมูลเพิ่มเติม

suspected Bottleneck: หน่วยความจำ

ตรวจสอบ:

วัตถุ: หน่วยความจำ
นับ: /sec หน้า

วัตถุ: ดิสก์แบบลอจิคัล (ตำแหน่ง PAGEFILE.SYS)
ตัวนับ: วินาทีดิสก์เฉลี่ย/ถ่ายโอน

ถ้ามีการคูณของสองเหล่านี้ counters > 10% (เท่ากับหน่วยเปอร์เซ็นต์ของเวลาการเข้าถึงดิสก์ที่ใช้ โดยเพจ) บนพื้นฐานทำ ระบบต้องการหน่วยความจำเพิ่มเติม

ตรวจสอบ:

วัตถุ: หน่วยความจำ
นับ: /sec หน้า

ถ้าค่าของตัวนับอย่างสม่ำเสมอ > 5 สงสัยว่าหน่วยความจำ

ตรวจสอบ:

วัตถุ: เซิร์ฟเวอร์
ตัวนับ: พูความล้มเหลว Nonpaged

จำนวนครั้งที่การปันส่วนจากพู nonpaged ล้มเหลว บ่งชี้ว่า หน่วยความจำกายภาพของคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กเกินไป

ตรวจสอบ:

วัตถุ: เซิร์ฟเวอร์
ตัวนับ: กลุ่มแหล่งความล้มเหลว

ความล้มเหลวแหล่งพูบ่งชี้ว่า หน่วยความจำทางกายภาพหรือแฟ้มเพจจิ้งอยู่ใกล้กับกำลังการผลิต

ตรวจสอบ:

วัตถุ: เซิร์ฟเวอร์
ตัวนับ: พูสูงสุด Nonpaged

จำนวนไบต์ของพูลโปรแกรม nonpaged เซิร์ฟเวอร์มีการใช้ที่มีจุดหนึ่ง บ่งชี้จำนวนหน่วยความจำกายภาพที่คอมพิวเตอร์ควรมี

suspected Bottleneck: ตัวประมวลผล

ตรวจสอบ:

วัตถุ: ตัวประมวลผล
ตัวนับ: %เวลาที่ตัวประมวลผล

หากค่านี้เป็นอย่างสม่ำเสมอ สูง (> 80%) และค่าของตัวนับของดิสก์และเครือข่ายเป็นระดับต่ำ สงสัยว่าตัวประมวลผล

วัตถุ: ระบบ
ตัวนับ: %เวลาของตัวประมวลผล (สำหรับระบบที่มีโปรเซสเซอร์หลาย)

หากค่านี้เป็นอย่างสม่ำเสมอ สูง (> 80%) และค่าของตัวนับของดิสก์และเครือข่ายเป็นระดับต่ำ สงสัยว่าตัวประมวลผล

วัตถุ: ระบบ
ตัวนับ: ความยาวคิวตัวประมวลผลของ

การทำการประมวลผลคิวความยาว > 2 บ่งชี้ bottleneck ตัวประมวลผลโดยทั่วไป

วัตถุ: ตัวประมวลผล
ตัวนับ: Interrupts/วินาที

เพิ่มที่กระบอกในค่าตัวนับนี้โดยไม่ต้องเพิ่มที่สอดคล้องกันในกิจกรรมระบบบ่งชี้ว่า มีปัญหาฮาร์ดแวร์

วัตถุ: กระบวนการ (_Total)
ตัวนับ: %เวลาที่ตัวประมวลผล

ถ้ามากกว่า สองของกระบวนกำลัง contending สำหรับเวลาการประมวลผลส่วนใหญ่ นั้นตัวประมวลผลที่เร็วขึ้นหรือประมวลผลที่มีการเติมข้อควรพิจารณา

Bottleneck suspected: ดิสก์ที่มีอยู่จริง

ตรวจสอบ:

วัตถุ: ดิสก์ที่มีอยู่จริง
ตัวนับ: %เวลาของดิสก์

หากค่านี้จะสูงอย่างสม่ำเสมอ และความยาวคิวดิสก์มีมากกว่า 2 สงสัยว่าดิสก์

วัตถุ: ดิสก์ที่มีอยู่จริง
ตัวนับ: วินาทีดิสก์เฉลี่ย/ถ่ายโอน

ค่าความละเอียดสูง (ค่ามากกว่าวินาที 0.3) อาจหมายถึง การกำลังลองว่า คอนโทรลเลอร์ดิสก์อยู่อย่างต่อเนื่องใหม่ดิสก์เนื่องจากความล้มเหลว

วัตถุ: ดิสก์ที่มีอยู่จริง
ตัวนับ: ความยาวคิวของดิสก์
ตัวนับ: วินาทีดิสก์เฉลี่ย/ถ่ายโอน

เวลาในคิวเฉลี่ยเป็นยอดเงินเฉลี่ยของเวลาสำหรับการโอนย้ายดิสก์ (อ่านหรือเขียน) เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ ใช้สูตรต่อไปนี้เพื่อค้นหาเวลาในคิวของดิสก์โดยเฉลี่ย:
เวลาในคิวเฉลี่ย =ความยาวคิวของดิสก์ x วินาทีดิสก์เฉลี่ย/โอนย้าย

ข้อมูลนี้มีการประเมินประสิทธิภาพการทำงานที่สัมพันธ์กัน และควรจะเปรียบเทียบกับไดรเวอร์อื่น ๆ บนฮาร์ดดิสก์ในระบบของคุณ คำนวณตัวเลขสำหรับดิสก์แบบลอจิคัลทั้งหมดในระบบของคุณ จำนวนที่ใช้ในการรออยู่ในคิวคำสั่งต่าง ๆ ของดิสก์ได้โดยปกติปัจจัยที่ช้าประสิทธิภาพของดิสก์ โดยการเพิ่มเวลาในคิวของดิสก์โดยเฉลี่ย

วัตถุ: ดิสก์ที่มีอยู่จริง
ตัวนับ: ดิสก์ไบต์/วินาที

จำนวนไบต์/วินาทีของดิสก์ต่ำกว่า 20 K อาจบ่งชี้ว่า โปรแกรมประยุกต์กำลังเข้าถึงดิสก์ inefficiently

Bottleneck suspected: คอมโพเนนต์ของเครือข่าย

ตรวจสอบ:

วัตถุ: ตัวเปลี่ยนเส้นทาง
ตัวนับ: คำสั่งปัจจุบัน

ถ้าหมายเลขนี้มีค่ามากกว่าหนึ่งสำหรับแต่ละอะแดปเตอร์เครือข่าย ตัวเปลี่ยนเส้นทางอาจเป็น bottleneck ในระบบสำหรับเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:

-เซิร์ฟเวอร์ที่มีการสื่อสารตัวเปลี่ยนเส้นทางได้ช้ากว่าตัวเปลี่ยนเส้นทาง
-เครือข่ายอาจมีปัญหากำลังการผลิตได้
-ตัวเปลี่ยนเส้นทางมี busier กว่าการ์ดเชื่อมต่อที่สามารถเก็บค่าด้วย

ถ้ามีระบุปัญหาเกี่ยวกับความสามารถของเครือข่าย คุณอาจจำเป็นกับเครือข่ายย่อยเครือข่ายในความพยายามในการรับส่งข้อมูลเครือข่ายของพาร์ติชัน

ตรวจสอบ:

วัตถุ: ตัวเปลี่ยนเส้นทาง
ตัวนับ: ข้อผิดพลาดของเครือข่าย/วินาที

ถ้าข้อผิดพลาดของเครือข่ายเข้าสู่ระบบ ตรวจสอบล็อกเหตุการณ์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ตรวจสอบ:

วัตถุ: ตัวเปลี่ยนเส้นทาง
ตัวนับ: อ่าน Denieds/วินาที
ตัวนับ: เขียน Denieds/วินาที

ค่าเหล่านี้บ่งชี้ว่า เซิร์ฟเวอร์ระยะไกลที่มีปัญหากับการจัดสรรหน่วยความจำ

ตรวจสอบ:

วัตถุ: เซิร์ฟเวอร์
ตัวนับ: ขาดแคลนรายการงาน

การเพิ่มในการทำงานการขาดแคลนสินค้าจะทำให้การเปลี่ยนแปลงในรีจิสทรีค่า InitialWorkItems และ/หรือ MaximumWorkItems (ขึ้นอยู่กับเมื่อดับที่เกิด)

ตรวจสอบ:

วัตถุ: เซิร์ฟเวอร์
ตัวนับ: อ่านดิบถูกปฏิเสธ/วินาที
ตัวนับ: ดิบในการเขียนที่ถูกปฏิเสธ/วินาที

rejections บ่งชี้ exhaustion ของงาน RAW สินค้าที่ใช้เมื่อทำการโอนแฟ้มขนาดใหญ่ว่าง ในการเพิ่มค่ารีจิสทรี RawWorkItems อาจสามารถแก้ bottleneck นี้

suspected Bottleneck: เครือข่าย

ตรวจสอบ:

วัตถุ: เซิร์ฟเวอร์
ตัวนับ: ยอดรวมไบต์/วินาที

ถ้าผลรวมของไบต์รวม/วินาทีสำหรับเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดเป็น roughly เท่ากับอัตราการถ่ายโอนสูงสุดของเครือข่ายของคุณ คุณอาจต้องการแบ่งเซ็กเมนต์เครือข่าย

prodnt 3.50 3.51

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 146005 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 14:07:36 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbmt KB146005 KbMtth
คำติชม