ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
�บประสิทธิภาพการทำงานและตัวนับจำนวนขนาดใหญ่

บทความนี้ช่วยคุณในการรับของตัวนับที่ด้านขวาและวัตถุ

ต่อไปนี้คุณจะพบ checkpoints ประสิทธิภาพสำหรับ bottlenecks ที่เป็นไปได้ต่อไปนี้:
ข้อมูลเพิ่มเติม

suspected Bottleneck: หน่วยความจำ

ตรวจสอบ:

วัตถุ: หน่วยความจำ
นับ: /sec หน้า

วัตถุ: ดิสก์แบบลอจิคัล (ตำแหน่ง PAGEFILE.SYS)
ตัวนับ: วินาทีดิสก์เฉลี่ย/ถ่ายโอน

ถ้ามีการคูณของสองเหล่านี้ counters > 10% (เท่ากับหน่วยเปอร์เซ็นต์ของเวลาการเข้าถึงดิสก์ที่ใช้ โดยเพจ) บนพื้นฐานทำ ระบบต้องการหน่วยความจำเพิ่มเติม

ตรวจสอบ:

วัตถุ: หน่วยความจำ
นับ: /sec หน้า

ถ้าค่าของตัวนับอย่างสม่ำเสมอ > 5 สงสัยว่าหน่วยความจำ

ตรวจสอบ:

วัตถุ: เซิร์ฟเวอร์
ตัวนับ: พูความล้มเหลว Nonpaged

จำนวนครั้งที่การปันส่วนจากพู nonpaged ล้มเหลว บ่งชี้ว่า หน่วยความจำกายภาพของคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กเกินไป

ตรวจสอบ:

วัตถุ: เซิร์ฟเวอร์
ตัวนับ: กลุ่มแหล่งความล้มเหลว

ความล้มเหลวแหล่งพูบ่งชี้ว่า หน่วยความจำทางกายภาพหรือแฟ้มเพจจิ้งอยู่ใกล้กับกำลังการผลิต

ตรวจสอบ:

วัตถุ: เซิร์ฟเวอร์
ตัวนับ: พูสูงสุด Nonpaged

จำนวนไบต์ของพูลโปรแกรม nonpaged เซิร์ฟเวอร์มีการใช้ที่มีจุดหนึ่ง บ่งชี้จำนวนหน่วยความจำกายภาพที่คอมพิวเตอร์ควรมี

suspected Bottleneck: ตัวประมวลผล

ตรวจสอบ:

วัตถุ: ตัวประมวลผล
ตัวนับ: %เวลาที่ตัวประมวลผล

หากค่านี้เป็นอย่างสม่ำเสมอ สูง (> 80%) และค่าของตัวนับของดิสก์และเครือข่ายเป็นระดับต่ำ สงสัยว่าตัวประมวลผล

วัตถุ: ระบบ
ตัวนับ: %เวลาของตัวประมวลผล (สำหรับระบบที่มีโปรเซสเซอร์หลาย)

หากค่านี้เป็นอย่างสม่ำเสมอ สูง (> 80%) และค่าของตัวนับของดิสก์และเครือข่ายเป็นระดับต่ำ สงสัยว่าตัวประมวลผล

วัตถุ: ระบบ
ตัวนับ: ความยาวคิวตัวประมวลผลของ

การทำการประมวลผลคิวความยาว > 2 บ่งชี้ bottleneck ตัวประมวลผลโดยทั่วไป

วัตถุ: ตัวประมวลผล
ตัวนับ: Interrupts/วินาที

เพิ่มที่กระบอกในค่าตัวนับนี้โดยไม่ต้องเพิ่มที่สอดคล้องกันในกิจกรรมระบบบ่งชี้ว่า มีปัญหาฮาร์ดแวร์

วัตถุ: กระบวนการ (_Total)
ตัวนับ: %เวลาที่ตัวประมวลผล

ถ้ามากกว่า สองของกระบวนกำลัง contending สำหรับเวลาการประมวลผลส่วนใหญ่ นั้นตัวประมวลผลที่เร็วขึ้นหรือประมวลผลที่มีการเติมข้อควรพิจารณา

Bottleneck suspected: ดิสก์ที่มีอยู่จริง

ตรวจสอบ:

วัตถุ: ดิสก์ที่มีอยู่จริง
ตัวนับ: %เวลาของดิสก์

หากค่านี้จะสูงอย่างสม่ำเสมอ และความยาวคิวดิสก์มีมากกว่า 2 สงสัยว่าดิสก์

วัตถุ: ดิสก์ที่มีอยู่จริง
ตัวนับ: วินาทีดิสก์เฉลี่ย/ถ่ายโอน

ค่าความละเอียดสูง (ค่ามากกว่าวินาที 0.3) อาจหมายถึง การกำลังลองว่า คอนโทรลเลอร์ดิสก์อยู่อย่างต่อเนื่องใหม่ดิสก์เนื่องจากความล้มเหลว

วัตถุ: ดิสก์ที่มีอยู่จริง
ตัวนับ: ความยาวคิวของดิสก์
ตัวนับ: วินาทีดิสก์เฉลี่ย/ถ่ายโอน

เวลาในคิวเฉลี่ยเป็นยอดเงินเฉลี่ยของเวลาสำหรับการโอนย้ายดิสก์ (อ่านหรือเขียน) เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ ใช้สูตรต่อไปนี้เพื่อค้นหาเวลาในคิวของดิสก์โดยเฉลี่ย:
เวลาในคิวเฉลี่ย =ความยาวคิวของดิสก์ x วินาทีดิสก์เฉลี่ย/โอนย้าย

ข้อมูลนี้มีการประเมินประสิทธิภาพการทำงานที่สัมพันธ์กัน และควรจะเปรียบเทียบกับไดรเวอร์อื่น ๆ บนฮาร์ดดิสก์ในระบบของคุณ คำนวณตัวเลขสำหรับดิสก์แบบลอจิคัลทั้งหมดในระบบของคุณ จำนวนที่ใช้ในการรออยู่ในคิวคำสั่งต่าง ๆ ของดิสก์ได้โดยปกติปัจจัยที่ช้าประสิทธิภาพของดิสก์ โดยการเพิ่มเวลาในคิวของดิสก์โดยเฉลี่ย

วัตถุ: ดิสก์ที่มีอยู่จริง
ตัวนับ: ดิสก์ไบต์/วินาที

จำนวนไบต์/วินาทีของดิสก์ต่ำกว่า 20 K อาจบ่งชี้ว่า โปรแกรมประยุกต์กำลังเข้าถึงดิสก์ inefficiently

Bottleneck suspected: คอมโพเนนต์ของเครือข่าย

ตรวจสอบ:

วัตถุ: ตัวเปลี่ยนเส้นทาง
ตัวนับ: คำสั่งปัจจุบัน

ถ้าหมายเลขนี้มีค่ามากกว่าหนึ่งสำหรับแต่ละอะแดปเตอร์เครือข่าย ตัวเปลี่ยนเส้นทางอาจเป็น bottleneck ในระบบสำหรับเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:

-เซิร์ฟเวอร์ที่มีการสื่อสารตัวเปลี่ยนเส้นทางได้ช้ากว่าตัวเปลี่ยนเส้นทาง
-เครือข่ายอาจมีปัญหากำลังการผลิตได้
-ตัวเปลี่ยนเส้นทางมี busier กว่าการ์ดเชื่อมต่อที่สามารถเก็บค่าด้วย

ถ้ามีระบุปัญหาเกี่ยวกับความสามารถของเครือข่าย คุณอาจจำเป็นกับเครือข่ายย่อยเครือข่ายในความพยายามในการรับส่งข้อมูลเครือข่ายของพาร์ติชัน

ตรวจสอบ:

วัตถุ: ตัวเปลี่ยนเส้นทาง
ตัวนับ: ข้อผิดพลาดของเครือข่าย/วินาที

ถ้าข้อผิดพลาดของเครือข่ายเข้าสู่ระบบ ตรวจสอบล็อกเหตุการณ์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ตรวจสอบ:

วัตถุ: ตัวเปลี่ยนเส้นทาง
ตัวนับ: อ่าน Denieds/วินาที
ตัวนับ: เขียน Denieds/วินาที

ค่าเหล่านี้บ่งชี้ว่า เซิร์ฟเวอร์ระยะไกลที่มีปัญหากับการจัดสรรหน่วยความจำ

ตรวจสอบ:

วัตถุ: เซิร์ฟเวอร์
ตัวนับ: ขาดแคลนรายการงาน

การเพิ่มในการทำงานการขาดแคลนสินค้าจะทำให้การเปลี่ยนแปลงในรีจิสทรีค่า InitialWorkItems และ/หรือ MaximumWorkItems (ขึ้นอยู่กับเมื่อดับที่เกิด)

ตรวจสอบ:

วัตถุ: เซิร์ฟเวอร์
ตัวนับ: อ่านดิบถูกปฏิเสธ/วินาที
ตัวนับ: ดิบในการเขียนที่ถูกปฏิเสธ/วินาที

rejections บ่งชี้ exhaustion ของงาน RAW สินค้าที่ใช้เมื่อทำการโอนแฟ้มขนาดใหญ่ว่าง ในการเพิ่มค่ารีจิสทรี RawWorkItems อาจสามารถแก้ bottleneck นี้

suspected Bottleneck: เครือข่าย

ตรวจสอบ:

วัตถุ: เซิร์ฟเวอร์
ตัวนับ: ยอดรวมไบต์/วินาที

ถ้าผลรวมของไบต์รวม/วินาทีสำหรับเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดเป็น roughly เท่ากับอัตราการถ่ายโอนสูงสุดของเครือข่ายของคุณ คุณอาจต้องการแบ่งเซ็กเมนต์เครือข่าย

prodnt 3.50 3.51

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 146005 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/06/2011 12:28:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
  • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows NT Server 3.51
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • kbmt KB146005 KbMtth
คำติชม