ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การปรับเปลี่ยนไฮฟ์ Ntuser.dat รับผู้ใช้ใหม่เพื่อให้การตั้งค่าที่กำหนดเอง

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:146050
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สิ่งสำคัญ: บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขรีจิสทรีก่อนที่คุณแก้ไขรีจิสทรี ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเข้าใจวิธีการคืนค่าหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ดูหัวข้อวิธีใช้ออนไลน์ของ "รีจิกู้คืนในสทรี" ใน Regedit.exe หรือหัว "กู้คืนแบบรีจิสทรีคีย์" ออนไลน์'วิธีใช้'ข้อใน Regedt32.exe
สรุป
ภายใต้ Windows NT 4.0 คุณสามารถปรับเปลี่ยนไฮฟ์ Ntuser.dat เพื่อให้ผู้ใช้ที่สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดที่สืบทอดการตั้งค่าบางอย่าง สิ่งที่สามารถถูกกำหนดไว้ หรือปรับเปลี่ยนใน HKEY_CURRENT_USER สามารถถูกกำหนดในไฮฟ์ Ntuser.dat (ตัวอย่างเช่น การตั้งค่าสากล สี โปรแกรมรักษาหน้าจอ เสียง และเคอร์เซอร์)
ข้อมูลเพิ่มเติม
มีสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้เริ่มต้นเมื่อมีการติดตั้ง Windows NT Thefirst time a user logs on to a workstation (or domain), the default userprofile is copied to the user profile.

The default language in this profile is set to U.S. English. Every newuser that logs on will have U.S. English selected even if theadministrator has set the system default locale to a different language.

To change the default language or any other settings for NEW users, you canuse the registry editor to change the default user profile.

This profile is stored on the local workstation at:
%SystemRoot%\Profiles\Default User

with the name: Ntuser.dat.

If you want to create a default profile for all new users in a Windows NTdomain, the default user profile can be copied to the Netlogon share on theprimary domain controller. A subdirectory must be created within theNetlogon share called "Default User" and the default profile copied to thatsubdirectory. The easiest way to do this is to create a customized profileand copy that profile using the System tool in Control Panel and clickingthe User Profiles tab. The Everyone group should be given permission to usethe profile. This profile should be copied to every validating domaincontroller. The Replication service can be used for this.

The Netlogon share is normally located at
C:\WINNT\System32\Repl\Export\Scripts on the primary domain controller(PDC).

To view or modify the Ntuser.dat hive, do the following:

คำเตือน: การใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณติดตั้งระบบปฏิบัติการของคุณ Microsoft ไม่รับประกันว่า ปัญหาที่เป็นผลจากการใช้ที่ไม่ถูกต้องของ'ตัวแก้ไขรีจิสทรี'สามารถแก้ไข โปรดใช้ Registry Editor โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรีจิสทรี ดูหัวข้อวิธีใช้ออนไลน์ของ "เปลี่ยนคีย์และค่า" ในตัวแก้ไขรีจิสทรี (Regedit.exe) หรือหัวข้อ "เพิ่มและลบข้อมูลในใน Registry" และ "แก้ไขข้อมูลรีจิสทรี" ออนไลน์'วิธีใช้'ต่าง ๆ ใน Regedt32.exe โปรดสังเกตว่า คุณควรสำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณแก้ไข
 1. Start Registry Editor by selecting Run from the File menu of Program Manager, typing "regedt32" (without the quotation marks), and pressing ENTER.
 2. Select the "HKEY_USERS on Local Machine" window.
 3. From the Registry menu, choose Load Hive.
 4. From the C:\WINNT\Profiles\Default User (or equivalent) directory, select the Ntuser.dat file.
 5. In the Key Name field, type "NTUSER" (without the quotation marks).
 6. Select the NTUSER registry key.
 7. Modify the Default User subkeys as desired.

  NOTE: If you add new keys, make sure that everyone has at least read access to the new key. If not, it won't be copied to the user profile when a new user logs on.

  To change the access right of the key, highlight the key, then select Permissions from the Security menu. If not already included, add the Everyone group with at least read access.
 8. From the Registry menu, choose Unload Hive, and choose the Yes button.
 9. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
Now when a user log on to the system for the first time, the new user'shive will contain the modified information.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ