คำอธิบายของ Windows 95 OEM Service ประกาศ 1

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:148761
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายถึง Windows 95 OEM Service นำออกใช้ 1
ข้อมูลเพิ่มเติม
windows 95 OEM Service นำออกใช้ 1 คือ 950a รุ่นของ Windows 95 ให้กับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (oem) สำหรับ preinstallation บนคอมพิวเตอร์ที่ meant ที่จะขาย ในช่องที่วางจำหน่าย หรือลูกค้าขององค์กร ไม่ Windows 95 รุ่นที่ใหม่ OEM Service นำออกใช้ 1 คือ Windows 95 2.0 Explorer อินเทอร์เน็ตของ Microsoft และการแก้ไข และส่วนประกอบที่มาพร้อมกับ Microsoft Windows 95 Service Pack 1 รวมการปรับปรุง และเพิ่มเติมเครื่องมือให้มาพร้อมกับ Windows 95 Service Pack 1 จะไม่รวมอยู่ใน OEM Service นำออกใช้ 1

หากคุณไม่สามารถตรวจสอบว่า การแก้ไขและส่วนประกอบที่มาพร้อมกับ Windows 95 Service Pack 1 มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ แต่คุณไม่แน่ใจว่าพวกเขาได้ถูกติดตั้ง Windows 95 Service Pack 1 หรือ OEM Service นำออกใช้ 1 คลิกสองครั้งเพิ่ม/เอาโปรแกรมใน'แผงควบคุม'ออก หาก Windows 95 Service Pack 1 ปรากฏขึ้นในรายการโปรแกรมที่ติดตั้ง จากนั้นแก้ไขและคอมโพเนนต์ได้มากที่สุดเป็นไปได้ โดย Windows 95 Service Pack 1 ติดตั้ง หาก Windows 95 Service Pack 1 ไม่ปรากฏขึ้นในรายการโปรแกรมที่ติดตั้ง แล้วเดิมส่วนใหญ่มักติดตั้ง โดย OEM Service นำออกใช้ 1

หมายเหตุ: คุณสามารถติดตั้ง Windows 95 Service Pack 1 ผ่าน OEM Service นำออกใช้ 1 ถ้าคุณทำเช่นนั้น ติดแก้ไขและคอมโพเนนต์เพิ่งตั้ง โดย Windows 95 Service Pack 1 แต่คุณกำลังใช้ OEM Service นำออกใช้ 1นอกจากนี้ หมายเหตุว่า สามารถใช้คอมโพเนนต์ Tweak UI ของ Toys พลังงาน 95 ของ Windows เพื่อเอา Windows 95 Service Pack 1 จากรายการของโปรแกรมที่ติดตั้งปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกสองครั้งที่เพิ่ม/เอาโปรแกรมใน'แผงควบคุม'ออก ถ้าคุณทำเช่นนั้น Windows 95 Service Pack 1 ไม่ปรากฏในรายการโปรแกรมที่ติดตั้งแม้ว่าการแก้ไขและส่วนประกอบได้ถูกติดตั้ง โดย Windows 95 Service Pack 1

OEM 1 การนำออกใช้บริการไม่พร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดหรือซื้อจาก Microsoft โดยลูกค้าที่วางจำหน่าย ฟังก์ชันทั้งหมดที่ให้มาพร้อมกับ OEM Service นำออกใช้ 1 สามารถได้รับการติดตั้ง Windows 95 Service Pack 1สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ Windows 95 Service Pack 1 โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
142794ความพร้อมใช้งานของ Microsoft Windows 95 Service Pack 1
95 opk SBK

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 148761 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 14:24:27 - ฉบับแก้ไข: 2.0

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbsbk kbmt KB148761 KbMtth
คำติชม