ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คำอธิบายของแฟ้ม (.cpl) ของแผงควบคุม

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:149648
สรุป
บทความนี้อธิบายวัตถุประสงค์และการใช้แฟ้ม'แผงควบคุม' (.cpl)
ข้อมูลเพิ่มเติม
แต่ละเครื่องมือใน'แผงควบคุม'ถูกแสดง โดย.cpl แฟ้มในโฟลเดอร์ระบบ Windows\ แฟ้ม.cpl ในโฟลเดอร์ Windows\System ถูกโหลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่มการทำงานของ'แผงควบคุม' โปรดสังเกตว่าบางครั้งแฟ้ม'แผงควบคุม'ถูกโหลดโดยใช้รายการในส่วน [MMCPL] ของแฟ้ม Control.ini

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการทั่ว.cpl แฟ้ม รวมทั้งแฟ้ม.cpl ทั้งหมดที่มาพร้อมกับ Windows:

File name   Purpose-----------------------------------------------------------------------Access.cpl   Accessibility propertiesAppwiz.cpl   Add/Remove Programs propertiesDesk.cpl    Display propertiesFindFast.cpl  FindFast (included with Microsoft Office for Windows 95)Inetcpl.cpl  Internet propertiesIntl.cpl    Regional Settings propertiesJoy.cpl    Joystick propertiesMain.cpl    Mouse, Fonts, Keyboard, and Printers propertiesMlcfg32.cpl  Microsoft Exchange or Windows Messaging propertiesMmsys.cpl   Multimedia propertiesModem.cpl   Modem propertiesNetcpl.cpl   Network propertiesOdbccp32.cpl  Data Sources (32-bit ODBC, included w/ Microsoft Office)Password.cpl  Password propertiesSticpl.cpl   Scanners and Cameras propertiesSysdm.cpl   System properties and Add New Hardware wizardThemes.cpl   Desktop Themes TimeDate.cpl  Date/Time propertiesWgpocpl.cpl  Microsoft Mail Post Office				
โปรดสังเกตว่า ใน Windows 98 แฟ้ม Desk.cpl ชื่อ Deskw95.cpl ในแฟ้ม cabinet ที่บีบอัด (.cab) แฟ้มถูกเปลี่ยนชื่อการ Desk.cpl ในโฟลเดอร์ Windows\System

ผู้ผลิตอื่น ๆ ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่สามารถเพิ่มไอคอน'แผงควบคุม'เพื่อให้มีอินเทอร์เฟซสำหรับการตั้งค่าตัวเลือกการตั้งค่าคอนฟิกสำหรับผลิตภัณฑ์ของตน ไอคอนปรากฏใน'แผงควบคุม'เมื่อมีวางแฟ้ม.cpl ในโฟลเดอร์ Windows\System โดยเครื่องมือการตั้งค่าของโปรแกรม

คุณสามารถสร้างทางลัดไปยังเครื่องมือ'แผงควบคุม' โดยการลากไอคอนจาก'แผงควบคุม'บนเดสก์ท็อป หรือ สถานที่อื่น หรือ โดยการสร้างทางลัด และระบุเส้นทางไปยังแฟ้ม.cpl ด้วยตนเองได้

หมายเหตุว่า เครื่องมือเสียงไม่มีแฟ้มของคุณเอง.cpl โปรแกรมจะใช้แฟ้ม Mmsys.cpl เมื่อต้องการสร้างทางลัดไปยังเครื่องมือเสียง ใช้บรรทัดคำสั่งตัวควบคุม mmsys.cpl เสียง.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 149648 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/25/2011 21:38:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Plus! 95 Standard Edition, Microsoft Windows 95

 • kbenable kbinfo kbui kbmt KB149648 KbMtth
คำติชม