วิธีการแก้ไขข้อความแสดงข้อผิดพลาดการป้องกัน Windows

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:149962
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
หากบทความนี้ไม่ได้อธิบายข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับ โปรดดูบทความต่อไปนี้ในฐานความรู้ของ Microsoft เพื่อดูบทความเพิ่มเติมที่อธิบายถึงข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านั้น::
315854ศูนย์รวมทรัพยากรเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ Windows 98 และ Windows Me
อาการ
เมื่อคุณเริ่ม Windows คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งตำแหน่งชื่ออุปกรณ์มีชื่ออุปกรณ์:
ขณะเริ่มใช้งานอุปกรณ์ชื่ออุปกรณ์ข้อผิดพลาดในการป้องกัน windows
หรือ
ข้อผิดพลาดในการป้องกัน windows
เมื่อคุณปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดในการป้องกัน windows
หมายเหตุ:: การค้นหาฐานความรู้ของ Microsoft อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้คำหลักที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของคุณ ถ้าคุณกำลังค้นหาข้อมูลที่ได้กล่าวไว้ในบทความนี้ในการแก้ไขปัญหา ค้นฐานความรู้ของ Microsoft อีกครั้ง โดยใช้คำหลักที่ระบุไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
242450วิธีการสอบถามฐานความรู้ของ Microsoft โดยใช้คำสำคัญ
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีเมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณโหลด หรือ unloads โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เสมือน (VxD) ได้ ในหลายกรณี VxD ที่ยังไม่ได้โหลด หรือยกเลิกการโหลดได้กล่าวไว้ในข้อความข้อผิดพลาด ในบางกรณี คุณอาจไม่สามารถกำหนดซึ่ง VxD ทำให้เกิดลักษณะการทำงาน

ข้อผิดพลาดการป้องกัน windows อาจเกิดขึ้นภายใต้มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้:
 • ถ้าโปรแกรมควบคุมโหมดจริงและโปรแกรมควบคุมโหมดป้องกันอยู่ในการขัดแย้ง
 • ถ้ามีการรีจิสทรีเสียหาย
 • ถ้าแฟ้ม Win.com หรือแฟ้ม Command.com จะติดไวรัส หรือ หากแฟ้มใดแฟ้มเสียหาย
 • ถ้าโปรแกรมควบคุมโหมดป้องกันถูกโหลดจากแฟ้ม System.ini และโปรแกรมควบคุม ถูกเตรียมใช้งานอยู่แล้ว
 • ถ้าไม่มีตรงทางกายภาพอินพุต/เอาท์พุต (I/O) อยู่กันหรือมีข้อขัดแย้งอยู่ random access memory (RAM)
 • ถ้ามี oxide โลหะทรานซิสเตอร์คู่ประกอบชนิดที่ไม่ถูกต้องกึ่งตัวนำ (CMOS) การตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงภายใน (เช่นการตั้งค่าแค CPU ช่วงเวลา ฮาร์ดดิสก์ และอื่น ๆ)
 • ถ้าคุณลักษณะแบบพลักแอนด์เพลย์ของคอมพิวเตอร์ของพื้นฐาน อินพุต/เอาท์พุตระบบ (BIOS) ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง
 • ถ้าคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยแคชำรุดหรือหน่วยความจำที่ชำรุด
 • ถ้าแผงวงจรหลักของคอมพิวเตอร์มีการทำงานไม่ถูกต้อง
 • ถ้าคุณติดตั้ง Microsoft Office 97 และคุณใช้ซอฟต์แวร์ Novell ไคลเอ็นต์ 32
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขข้อความแสดงข้อผิดพลาดการป้องกัน Windows:
 1. บูตเครื่องในเซฟโหมด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณในเซฟโหมด ดูส่วนต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง

  windows 95
  เมื่อต้องการเริ่ม Windows 95 ในเซฟโหมด กดปุ่ม f8 เมื่อคุณเห็นข้อความ "เริ่มต้น Windows 95 " จากนั้น เลือกSafe Modeจากนั้นเริ่มต้นเมนู
  windows 98 และ Windows 98 Second Edition
  การเริ่มการทำงานของ Windows 98 ในเซฟโหมด รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ กดแป้น CTRL ค้างไว้จนกว่า Windows 98เริ่มต้นเมนูปรากฏ และจากนั้น เลือกSafe Mode.
  windows Millennium Edition (Me)
  เมื่อต้องการเริ่ม Windows Me ในเซฟโหมด กด ค้างแป้น CTRL ในขณะที่คุณรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ และจากนั้น เลือกSafe Modeใน Windows Meเริ่มต้นเมนู
 2. ถ้าคุณไม่ได้รับข้อความข้อผิดพลาดเมื่อคุณเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ ในเซฟโหมด หรือ เมื่อคุณปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจากเซฟโหมด ดูบทความต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งในฐานความรู้ของ Microsoft:windows 95:
  136337การแก้ไขปัญหาการเริ่มต้นระบบ Windows 95
  145926วิธีการแก้ไขปัญหาการปิดระบบของ Windows 95
  windows 98:
  188867การแก้ไขปัญหาการเริ่มต้นระบบ Windows 98
  202633ิวิธีแก้ปัญหาการปิดระบบของ Windows 98
  windows Millennium Edition (Me):
  273738ชื่อ: แก้ไข Windows Me ปัญหาการเริ่มต้น
  273746ชื่อ: วิธีการที่แก้ไข Windows Me ปัญหาการปิดระบบ
 3. ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมด ทำตามขั้นตอนที่แสดงด้านล่างเพื่อเรียกคืนรีจิสทรี:
  1. บูตเครื่องคอมพิวเตอร์จากการ Emergency เริ่มระบบดิสก์ (EBD) ถ้าคุณไม่มีการ EBD ดูบทความต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งในฐานความรู้ของ Microsoft:
   267287วิธีการสร้างดิสก์เริ่มต้นระบบใน Windows Millennium Edition
   หมายเหตุ:: นอกจากนี้บทความก่อนหน้าการประยุกต์ใช้กับ Windows 98
   284943วิธีการสร้างดิสก์สำหรับเริ่มต้น 95 ของ Windows ใน MS-DOS
   187632How to create a Windows 98 startup disk that supports FAT32
  2. Follow the steps in the following articles that corresponds to your Operating System.
   221512How to Manually Restore the Windows 98/Me Registry
   132332How to back up the Registry (Windows 95)
 4. If your computer is a Plug and Play computer, reinstall Windows by using thesetup /p Iคำสั่งFor additional information about how to install Windows 95, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  129260Windows 95 Setup: Description and Troubleshooting Steps
 5. If you are using the Novell Client 32 software, remove it, and then install Microsoft Client for Novell Networks.
 6. Verify that the computer's CMOS settings are correct. For information about how to change CMOS settings on your computer, view the computer's documentation or contact the computer manufacturer.
 7. Install a "clean" copy of Windows in an empty folder. For further information, please see one of the following articles below:
277648How to Install Windows Millennium Edition in a New Folder
193902How to Install Windows 98 Into a New Folder
142096How to Reinstall Windows 95 to a New Folder
สิ่งสำคัญ: If the error message still occurs, it is most likely caused by faulty hardware.
ข้อมูลเพิ่มเติม
The VxD that is generating the error message can be any VxD, either adefault VxD that is installed, or a third-party .386 driver that is loaded from the System.ini file. If you do not know which driver is causing the error message, create a Bootlog.txt file, and then check to see which driver is the last driver that is initialized. This is typically the driver that is causing the problem.

หมายเหตุ:: You may also receive a Windows Protection error message when you restart Windows 95 after you install a program or make a configurationchange to your computer.For additional information about this issue, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
157924err ข่าวสารเกี่ยวกับ: ไม่ "IOS สามารถเตรียมใช้งาน" ในการเริ่มระบบ
For additional information about how to resolve Windows protection issues, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
131431วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดในการรีจิสทรีใน Windows 95
wpe corrupt win command com

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 149962 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 14:34:09 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbdiskmemory kberrmsg kbprb kbprod2web kbtshoot kbmt KB149962 KbMtth
คำติชม