การปิดใช้งานการแก้ไขทางลัดเครือข่ายโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:150215
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณสร้างทางลัดไปยังทรัพยากรบนไดรฟ์เครือข่ายที่แมป แล้ว remap ไดรฟ์เดียวกันให้กับทรัพยากรเครือข่ายที่แตกต่างกัน Windows พยายามเชื่อมต่อกับทรัพยากรเครือข่ายเดิมเมื่อคุณเข้าถึงทางลัด

นอกจากนี้ เมื่อคุณสร้างการเชื่อมต่อเริ่มต้น อักษรระบุไดรฟ์อื่นอาจถูกแมปกับทรัพยากรที่เดิม ซึ่งอาจทำให้โปรแกรมล้มเหลวเนื่องจากการแมปไดรฟ์ที่คาดไว้ไม่มีอยู่
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลไกการที่ Windows พยายามแก้ไข และรักษาทางลัดไปยังทรัพยากรของเครือข่ายโดยอัตโนมัติ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทางลัด Windows โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
128932วิธีการที่ Windows 95 เพื่อแก้ไขการเชื่อมโยงทางลัด

132658ทางลัดไปยังแฟ้มของ NetWare ถูกลบอาจเปิดแฟ้มไม่ถูกต้อง
การแก้ไข
ทางลัดที่แต่ละสามารถปรับเปลี่ยน โดยใช้เครื่องมือ Shortcut.exe เพื่อลบข้อมูลเส้นทางแบบแผนการตั้งชื่อสากล (UNC) จากทางลัด

โปรดสังเกตว่า เสร็จสมบูรณ์แล้วใช้เครื่องมือการ Shortcut.exe เพื่อลบข้อมูลเส้นทาง UNC จากทางลัด นั้นต้องตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • ทางลัดนั้นต้องประกอบด้วย UNC และข้อมูลเส้นทางแบบคงที่ คุณสามารถตรวจสอบทางลัดประกอบด้วยเส้นทางแบบคงที่ ด้วยการคลิกขวาทางลัด คลิกคุณสมบัติ แล้ว คลิกแท็บทางลัด เส้นทางในกล่องเป้าหมายควรอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้:
  <drive>: \folder\filename.ext</drive>
  คุณสามารถตรวจสอบทางลัดประกอบด้วยข้อมูลเส้นทาง UNC ด้วยการดูทางลัดใน Notepad เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คลิกเริ่มต้น คลิกเรียกใช้ และจากนั้น พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ในกล่องเปิด
  notepad <path> \ <shortcut.lnk></shortcut.lnk> </path>
  ซึ่ง<path>เป็นเส้นทางไปยังทางลัดที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง และ<shortcut.lnk>มีชื่อทางลัดที่คุณต้องการเอา UNC เส้นทางข้อมูล</shortcut.lnk></path>

  คุณอาจต้องคลิกตัดคำบนเมนู'แก้ไข'เพื่อดูแฟ้มทางลัด แฟ้มทางลัดประกอบด้วยหลักไม่สามารถอ่านไบนารีข้อมูล อย่างไรก็ ตามคุณควรจะสามารถอ่านการ UNC และแมปไดรฟ์ข้อมูล อย่าปรับเปลี่ยน หรือบันทึกแฟ้มทางลัด
 • ไดรฟ์ที่ระบุในเส้นทางแบบคงที่ได้ถูกแมปการแชร์เครือข่ายอื่นนอกเหนือจากต้นฉบับหนึ่งอ้างถึง โดยทางลัด
 • ไดรฟ์ที่ถูกแมปต้องประกอบด้วยโครงสร้างเส้นทางของไดเรกทอรีและไฟล์ที่มีชื่อที่ตรงกับที่เส้นทางแบบคงที่ในทางลัด
เครื่องมือ Shortcut.exe สามารถได้รับจากตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:

windows 95

เครื่องมือ Shortcut.exe รวมอยู่ใน Kit ทรัพยากรของ 95 Windows Microsoft และยังอยู่ในโฟลเดอร์ Admin\Apptools\Envvars บนซีดีรอม Windows 95

Windows NT

เครื่องมือ Shortcut.exe รวมอยู่ใน Microsoft Windows NT Server ทรัพยากร Kit รุ่น 4.0, Supplement หนึ่ง ในโฟลเดอร์ I386\Desktop โฟลเดอร์ MIPS\Desktop และโฟลเดอร์ ALPHA\Desktop บน CD-ROM Kit Windows NT Server ทรัพยากร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหานี้ใน Windows NT โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
158682ทางลัดที่ถูกสร้างภายใต้ NT 4.0 แก้ไขไปยังเส้นทาง UNC
เมื่อต้องการลบข้อมูล UNC จากทางลัด ดำเนินการดังต่อไปนี้:

NOTE: If you want to disable only the automatic resolution, and you are notconcerned about deleting the UNC path information from the shortcut, youshould perform only steps 1 and 2. The shortcut must contain both a UNCpath and a static path.
 1. Click Start, point to Programs, and then click Command Prompt or MS-DOS Prompt.
 2. Use the Shortcut.exe tool to disable automatic network shortcut resolution with this shortcut. To do so, type the following line at the command prompt, and then press ENTER
  shortcut.exe -s<path><shortcut.lnk></shortcut.lnk></path>
  where <path> is the path to the shortcut you want to change, and <shortcut.lnk> is the name of the shortcut from which you want to remove the UNC path information.</shortcut.lnk></path>
 3. Click Start, point to Programs, click Windows NT Explorer or Windows Explorer, and then locate the shortcut you specified in step 2.
 4. Rename the shortcut. When you rename the shortcut, Windows updates the shortcut so that it does not perform automatic network shortcut resolution. Do not change the extension of the shortcut.

  For information about how to rename a file, click Start, click Help, click the Index tab, typerenaming, and then double-click the "Renaming files" topic.

  NOTE: You must rename the shortcut file in Windows NT Explorer or Windows Explorer. The shortcut is not updated if you rename it at a command prompt.
 5. Use the Shortcut.exe tool to resolve the shortcut to a static location and the delete the UNC path information. To do so, type the following line at a command prompt and then press ENTER
  shortcut.exe -r <path>\<shortcut.lnk></shortcut.lnk></path>
  where <path> is the path to the shortcut you want to change, and <shortcut.lnk> is the name of the shortcut from which you want to remove the UNC information.</shortcut.lnk></path>
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
134401Windows 95 Resource Kit Readme.txt File

137725Resource Kit Tools Included on the Windows 95 CD-ROM


The same result can be applied globally to all shortcuts by installing thefollowing updated file for Windows 95, or a later version of this file:
  SHELL32.DLL version 4.00.952 dated 11/3/95 817,664 bytes				
ข้อมูลเพิ่มเติม
Automatic resolution may be undesirable if the file pointed to by theshortcut has been deliberately moved to a different resource, or if a load-balancing mechanism is in place so that the same drive letter may be mappedto one of several network resources with identical contents.

When you right-click a shortcut, click Properties, and then click theShortcut tab, the Target box specifies the path to the file and can containeither a UNC path (\\server\share\directory\filename.ext), or a static path(<drive:>\directory\filename.ext).</drive:>

A shortcut to a network resource may have either type of path as the targetdepending on how it was created. For example, if the shortcut was createdby right-clicking a network file and clicking Create Shortcut, it containsa static path and a UNC path.

When you run Shortcut.exe with the -s parameter to disable automaticnetwork shortcut resolution, depending on the type of shortcut and thestatus of any network drive mappings, the following results occur when youdouble-click the shortcut:

Shortcut Containing UNC Path Only

Disabling automatic shortcut resolution in a local shortcut, or onecontaining only UNC information, has no effect on the manner in whichthe shortcut is resolved.

Shortcut Containing UNC and Static Paths

For a shortcut that contains both UNC and static paths, shortcut resolutionis more complex. If the you have not disabled shortcut resolution, then theoriginal network resource is used. If the shortcut is mapped to the drivespecified in the static path, that drive is used. If the resource is mappedto a different drive, the new drive is used, and the shortcut's static pathis updated with the new drive information. If the resource is not currentlymapped to a drive, one is assigned automatically, and the shortcut isupdated with the new drive information.

If shortcut resolution has been disabled, it is resolved to the specifiedstatic path. Note that the original UNC path information is still containedwithin the shortcut.

If the original network share is mapped to the drive specified in thestatic path, the shortcut is resolved to it, but the UNC path informationis not deleted from the shortcut.

If a different network share has been mapped to the drive indicated by thestatic path, and the static path points to an existing file on that drive,then the UNC information is removed from the shortcut, and the shortcut isresolved like a local shortcut.The update to Shell32.dll causes UNC information in all shortcuts tobe ignored if the DWORD value "LinkResolveIgnoreLinkInfo" is presentin the following registry key, and set to a data value of "1":
  HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer				
If this registry value is not present, this update will function thesame as the released Windows 95 version in this respect. This registryvalue is not added automatically when installing this update.


For additional information about issues resolved by updates to thiscomponent, please see the following articles in the Microsoft KnowledgeBase:
161100File May Be Truncated When Copied to a Full Network Drive

138014File May Be Truncated to Zero Bytes When Copied Onto Itself

136834Error Copying Read-Only Files to Core SMB Server

160807Cannot Connect to Windows NT Server with Many Shares

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงของ Windows 95 โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
161020การใช้การปรับปรุงของ Windows 95
winnt prodnt

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 150215 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 14:35:31 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbnetwork kbpolicy kbui kbmt KB150215 KbMtth
คำติชม