ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

windows NT เซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัล และ Microsoft Exchange บริการใช้ TCP/IP พอร์ต

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:150543
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้กล่าวถึงปัญหา TCP/IP พอร์ต(และ/ TCP หรือ UDP) ที่ใช้งาน โดยบริการภายใน Microsoft Windows NT รุ่น 4.0 และ Microsoft Exchange Server รุ่น 5.0 ไม่มีรายการที่สมบูรณ์ของการกำหนดพอร์ต TCP/IP

สำหรับ TCP/IP พอร์ตที่กำหนดข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
174904ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดพอร์ต TCP/IP
176466XGEN: พอร์ต TCP และ Microsoft Exchange: In-depth สนทนา
ข้อมูลเพิ่มเติม
รายการของใช้พอร์ต โดย Windows NT รุ่น 4.0 บริการ:
Function          Static ports--------          ------------Browsing          UDP:137,138DHCP Lease         UDP:67,68DHCP Manager        TCP:135Directory Replication    UDP:138 TCP:139DNS Administration     TCP:135DNS Resolution       UDP:53Event Viewer        TCP:139File Sharing        TCP:139Logon Sequence       UDP:137,138 TCP:139NetLogon          UDP:138Pass Through Validation   UDP:137,138 TCP:139Performance Monitor     TCP:139PPTP            TCP:1723 IP Protocol:47 (GRE)Printing          UDP:137,138 TCP:139Registry Editor       TCP:139Server Manager       TCP:139Trusts           UDP:137,138 TCP:139User Manager        TCP:139WinNT Diagnostics      TCP:139WinNT Secure Channel    UDP:137,138 TCP:139WINS Replication      TCP:42WINS Manager        TCP:135WINS Registration      TCP:137				
รายการของพอร์ตที่ใช้โดย WLBS Convoy สำหรับตัวควบคุมคลัสเตอร์:
Function          Static ports--------          ------------Convoy           UDP:1717 WLBS            UDP:2504				
รายการของพอร์ตที่ใช้โดย Microsoft Exchange Server รุ่น 5.0:
Function          Static ports--------          ------------Client/Server Comm.     TCP:135Exchange Administrator   TCP:135IMAP            TCP:143IMAP (SSL)         TCP:993LDAP            TCP:389LDAP (SSL)         TCP:636MTA - X.400 over TCP/IP   TCP:102POP3            TCP:110POP3 (SSL)         TCP:995RPC             TCP:135SMTP            TCP:25NNTP            TCP:119NNTP (SSL)         TCP:563				
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความต่อไปนี้หรือบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
176466XGEN: พอร์ต TCP และ Microsoft Exchange: In-depth สนทนา


รายการพอร์ตที่ใช้ โดยไคลเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัล
Function          Static ports--------          ------------RDP Client (Microsoft)   TCP:3389 (Pre Beta2:1503)ActiveX Client (TSAC)    TCP:80, 3389ICA Client (Citrix)     TCP:1494				
หมายเหตุ:: เซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลใช้พอร์ต 3389

ใช้พอร์ตเพิ่มเติม โดยบริการ Windows 2000:
Function               Static ports--------               ------------Direct Hosting of SMB Over TCP/IP  TCP,UDP: 445IPSec:             ISAKMP               UDP: 500  ESP                IP Protocol 50	  AH                 IP Protocol 51Kerberos               TCP,UDP: 88RSVP                 IP Protocol 46				

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 150543 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 14:39:04 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbnetwork kbmt KB150543 KbMtth
คำติชม