ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อติดตั้ง TCP/IP หรือเพิ่มบริการ TCP/IP

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:151237
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก


สิ่งสำคัญ: บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ก่อนที่จะแก้ไขรีจิสตรี คุณต้องสำรองข้อมูลนี้ไว้ และต้องทราบวิธีเรียกข้อมูลรีจิสตรีกลับคืน กรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรอง คืนค่า และแก้ไขรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
256986คำอธิบายสำหรับ Microsoft Windows Registry
อาการ
เมื่อคุณพยายามที่จะติดตั้ง TCP/IP หรือเพิ่มบริการ TCP/IP คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
-คีย์ย่อยของรีจิสทรีบริการอยู่แล้ว

หรือ
-สามารถเอาตัวให้บริการของพื้นที่ชื่อ
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ตรวจสอบให้แน่ ใจว่า ส่วนประกอบของบริการ TCP/IP ที่กำหนดทั้งหมดจะถูกเอาออกได้อย่างถูกต้อง แล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้จะถูกลบด้วยออกก่อนที่คุณเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่:

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณมี Windows NT 4.0 กับ Service Pack 2 ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้ก่อนที่จะลบคีย์รีจิสทรีใด ๆ:

162837การเปลี่ยน TCPIP หลังจากที่ติดตั้ง SP2 ทำให้เกิดการผิดพลาด STOP 0x00000050

คำเตือน: ถ้าคุณใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง คุณอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณติดตั้งระบบปฏิบัติการของคุณ ไมโครซอฟท์ไม่สามารถรับประกันว่า คุณจะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง โปรดใช้ Registry Editor โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
หมายเหตุ:: คุณอาจ หรืออาจไม่มีรายการรีจิสทรีต่อไปนี้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการตั้งค่า TCP/IP

หมายเหตุ:: CCS = CurrentControlSet

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DhcpMibAgentHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DhcpServerHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\FTPSVCHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\LPDSVCHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\NetBTHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\RFC1156AgentHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\SNMPHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\SimpTcpHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\TcpipHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\TcpipCUHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\TcpPrintHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WinsHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WinsMibAgentHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\DHCPHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\DhcpServerHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\FTPSVCHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\LmhostsHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\LPDSVCHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\NetBTHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\SimpTcpHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\SNMPHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\TcpipHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\WinsHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\WinSockHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\WinSock2HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\<NetDriver><x>\Parameters\Tcpipwhere <NetDriver> is the name of network card installed on system andwhere <x> is the number of the network adapter.It may also be necessary to remove the following keys:HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Enum\Root\Legacy_DHCPHKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Enum\Root\Legacy_LmhostsHKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Enum\Root\Legacy_LPDSVCHKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Enum\Root\Legacy_NetBTHKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Enum\Root\Legacy_TCPIPHKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\LanManServer\Linkage\BindHKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\LanManWorkstation\Linkage\BindHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\PPTP				


หมายเหตุ:: การลบคีย์เหล่านี้เพิ่มเติมต้อง manipulation ของสิทธิ์บนแป้นเหล่านั้น มีอ่านสิทธิ์เริ่มต้นสำหรับทุกคน ซึ่งจำเป็นต้องทำสำหรับแต่ละคีย์ที่คุณต้องการเอาออก การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ ล็อกอินเป็นผู้ดูแลระบบ รัน Regedt32.exe และเลือกคีย์คุณต้องการลบจากเมนู เลือกความปลอดภัย เจ้าของ ความเป็นเจ้าของการใช้ นั้น ความ ปลอดภัยที่มีการเลือก การอนุญาต และใส่ควบคุมทั้งหมดไปยังทุกคน การเลือก "สิทธิ์ในคีย์ย่อยที่มีอยู่แทน"

รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เพื่อให้มีรู้จักการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี โดย Windows NT

ถ้ามีการติดตั้งบริการการเข้าถึงระยะไกล (RAS) คุณอาจยังต้องลบรายการรีจิสทรีต่อไปนี้ RAS และ NDISWANx ด้วยตนเอง:

 1. ค้นหา HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\NetBIOS\Linkage
 2. คลิกสองครั้งผูกและลบรายการทั้งหมดของ NetBT_xxxx ตัวอย่างเช่น:
      \Device\NetBT_El59x1    \Device\NetBT_NdisWan1    \Device\NetBT_NdisWan2    \Device\NetBT_NdisWan3    \Device\NetBT_NdisWan4  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\RASARP  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\RASAUTO  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\RASMAN HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\RASACD HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\RASPPTPE HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\RASPPTPF HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\RASPPTPM HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\NDISWANx\Parameters\TCPIP(where x reflects the numbers corresponding to the preceding \Device\NetBT_NDISWANx. HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\ENUM\Root\Legacy_RASARP HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\ENUM\Root\Legacy_RASACD HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\ENUM\Root\Legacy_RASAUTO HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\ENUM\Root\Legacy_RASMAN HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\ENUM\Root\Legacy_RASPPTPE HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\ENUM\Root\Legacy_RASPPTPF HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\ENUM\Root\Legacy_RASPPTPM						
การเอาออกด้วยตนเองด้วยตนเอง regedt32 วิธี howto เอา tcpip

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คำติชม