SrvAny Cmd.exe การใช้ในการแก้ไขปัญหา

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:152460
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
SrvAny เป็นเครื่องมือที่พบใน Kit ทรัพยากร Windows NT ที่ใช้สำหรับการเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ของ Windows NT เป็นบริการ คุณอาจจำเป็นในบางครั้งการแก้ไขปัญหาโปรแกรมประยุกต์เริ่มต้นการใช้บริการ SrvAny และวิธีที่ดีที่สุดของการทำเช่นนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยการใช้โปรแกรมประยุกต์เริ่มต้นขึ้น interactively จาก SrvAny Cmd.exe จากพร้อมต์คำสั่ง คุณสามารถเริ่มการทำงานของโปรแกรมประยุกต์สงสัย ดูข้อผิดพลาด ตรวจสอบค่ารีจิสทรีที่สัมพันธ์กับบัญชีบริการ และดำเนินการขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงวิธีการตั้งค่า SrvAny รันมานด์พร้อมต์แบบโต้ตอบสำหรับวัตถุประสงค์ในการทำงานเช่น
 1. การติดตั้ง Srvany.exe เป็นบริการแบบ โดยใช้เครื่องมืออื่นในการ Windows NT ทรัพยากร Kit, Instsrv.exe ตัวอย่าง::
    INSTSRV SrvAny c:\reskit\srvany.exe						
 2. คลิก'แผงควบคุม' และบริการ จากรายการของงานบริการที่ปรากฏ เลือก SrvAny แล้วคลิกปุ่มเริ่มต้น
  1. การกำหนดค่าบริการสำหรับชนิดการเริ่มต้นระบบแบบอัตโนมัติ หรือด้วยตนเอง ขึ้นอยู่กับว่าคุณแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์ที่จะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติผ่าน SrvAny แต่ละครั้งที่มีการเริ่มระบบใหม่ หรือเฉพาะในบางครั้ง
  2. เลือกรหัสบัญชีที่เป็นบริการ (หรือล็อกอินเป็น) ของระบบ และเปิดใช้ตัวเลือกอนุญาตการบริการโต้ตอบกับเดสก์ท็อป นี่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหน้าจอพร้อมรับคำสั่งเป็นการโต้ตอบ
  3. คลิกที่ปุ่ม'ตกลง' (จะมีการออกจาก'แผงควบคุม' บริการ แอปเพล็ตในการทำงานเนื่องจากมีใช้ในภายหลังในคำแนะนำเหล่านี้)
 3. ถ้าคุณต้องการใช้พรอมต์คำสั่งแบบโต้ตอบทั่วไป ข้ามขั้นตอนที่ 4
  1. เริ่มการทำงาน (หรือสลับไปยัง) แอปเพล็ตแผงควบคุม บริการ
  2. เลือก SrvAny จากรายชื่อของเซอร์วิส
  3. เลือกรายการเขตข้อมูลข้อความพารามิเตอร์เริ่มต้น
  4. ป้อนข้อความต่อไปนี้ (เพื่อให้สะท้อนถึง Windows NT ของคุณเองการปรับเปลี่ยนเส้นทาง):

   c:\\winnt\\system32\\cmd.exe /k

   หมายเหตุ: ครบกำหนดชำระเพื่อลักษณะมีการแยกวิเคราะห์พารามิเตอร์เริ่มต้น backslashes ที่สองจะต้องสามารถแปลผลได้อย่างถูกต้องเป็น backslashes เดียว
  5. คลิกที่ปุ่ม'เริ่ม'เพื่อเริ่มการทำงานของบริการ
  6. ดำเนินการขั้นตอนการแก้ไขปัญหาจำเป็น
  คุณไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 4. สำหรับการใช้พรอมต์คำสั่งแบบโต้ตอบทั่วไป ครั้งแรกให้บริการ SrvAny ถูกกำหนดค่าให้เริ่มโดยอัตโนมัติ โดยตรวจดูขั้นตอนที่ 2 ข้างต้นหมายเหตุ: มีพร้อมท์รับคำสั่งการโต้ตอบที่เป็นประจำสร้างผ่าน SrvAny ตาม outlined ในบทความนี้ทำให้พร้อมรับคำสั่งนี้พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ Windows NT ทั้งหมดของเครื่องคอมพิวเตอร์ และ เนื่องจากมีการกำหนดค่าพรอมต์คำสั่งนี้ให้ทำงานภายใต้บริบทการรักษาความปลอดภัยของบัญชีระบบ Windows NT ทั้งหมดที่ผู้ใช้ของคอมพิวเตอร์มีระบบการเข้าถึงบัญชีจากพรอมต์คำสั่งนี้และโปรแกรมประยุกต์ใด ๆ ที่เริ่มต้นจากนั้น

  1. เริ่มโปรแกรม Registry Editor

   คำเตือน: การใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรง ทั้งระบบซึ่งอาจทำให้คุณติดตั้ง Windows NT เพื่อแก้ไขแฟ้มเหล่านั้น Microsoft ไม่รับประกันว่า ปัญหาใด ๆ ที่เป็นผลจากการใช้ของ'ตัวแก้ไขรีจิสทรี'สามารถแก้ไข ใช้เครื่องมือนี้ของคุณต้องยอมรับความเสี่ยง
  2. เลือกคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้จากชื่อของหน้าต่าง

   "HKEY_LOCAL_MACHINE บนเครื่องจักรท้องถิ่น":

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SrvAny
   1. ด้วยการข้างต้นคีย์ที่เลือก เลือกคีย์เพิ่มจากเมนู'แก้ไข'
   2. ป้อน "พารามิเตอร์" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ) สำหรับชื่อคีย์
   3. คลิกที่ปุ่ม'ตกลง'เพื่อสร้างคีย์นี้
  3. เลือกพารามิเตอร์คีย์ที่สร้างขึ้นใน 4B ขั้นตอนข้างต้น
   1. เลือกเพิ่มค่าจากเมนู'แก้ไข'
   2. ป้อน "โปรแกรมประยุกต์" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ) สำหรับชื่อของค่า และการออกจากชนิดข้อมูลที่เป็นค่าเริ่มต้น REG_SZ
   3. คลิกที่ปุ่ม'ตกลง'เพื่อสร้างค่านี้
   4. ในหน้าต่างตัวแก้ไขสายอักขระ ป้อนค่าสายอักขระของ "c:\winnt\system32\cmd.exe" (โดยไม่มีใบเสนอราคา), ตัวอย่าง (เส้นทางของ Windows NT ของคุณจริงอาจแตกต่างกัน)

    หมายเหตุ: ใน contrast ด้วยรูปแบบที่ใช้สำหรับพารามิเตอร์เริ่มต้นใน'แผงควบคุม' บริการ แอปเพล็ต backslashes คู่ไม่จำเป็นในสายอักขระข้างต้นจะถูกตีความอย่างถูกต้อง โดย SrvAny
   5. คลิกที่ปุ่ม'ตกลง'เพื่อเพิ่มข้อความนี้เป็นค่าของแอพลิเคชัน
  4. เลือกพารามิเตอร์คีย์ที่สร้างขึ้นใน 4B ขั้นตอนข้างต้น
   1. เลือกเพิ่มค่าจากเมนู'แก้ไข'
   2. ป้อน "AppParameters" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ) สำหรับชื่อของค่า และการออกจากชนิดข้อมูลที่เป็นค่าเริ่มต้น REG_SZ
   3. คลิกที่ปุ่ม'ตกลง'เพื่อสร้างค่านี้
   4. ในหน้าต่างตัวแก้ไขสายอักขระ ป้อนค่าสายอักขระของ " / k " (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ)
   5. คลิกที่ปุ่ม'ตกลง'เพื่อเพิ่มข้อความนี้ยัง AppParameters ค่า
 5. เริ่มต้น หรือสลับไปยัง'แผงควบคุม' บริการ แอปเพล็ต
  1. เลือก SrvAny จากรายชื่อของเซอร์วิส
  2. คลิกที่ปุ่ม'เริ่ม'เพื่อเริ่มการทำงานของบริการ
  3. ดำเนินการขั้นตอนการแก้ไขปัญหาจำเป็น
จากจุดนี้บน ทุกครั้งที่คุณเริ่มต้น Windows NT บริการ SrvAny เริ่มมานด์พร้อมต์แบบโต้ตอบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมบนเครื่องมือ SrvAny ดูแฟ้มวิธีใช้ของเครื่องมือการภาพรวมใน Kit ทรัพยากรของ Windows NT และแฟ้มเขียน Srvany.wri
prodnt tshoot

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 152460 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 14:54:39 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Server 3.51

 • kbnosurvey kbarchive kbnetwork kbtshoot kbmt KB152460 KbMtth
คำติชม