ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการติดตั้งการสำรองข้อมูลของ Microsoft

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:152561
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
สำรองข้อมูลของ Microsoft มีเครื่องมือการสำรองข้อมูลที่มาพร้อมกับ Windows เครื่องมือนี้ไม่สามารถติดตั้ง โดยค่าเริ่มต้นเมื่อคุณติดตั้ง Windows บทความนี้อธิบายวิธีการติดตั้งการสำรองข้อมูลหลังจากที่ติดตั้ง Windows
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้องการติดตั้งการสำรองข้อมูล ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ: กระบวนงานนี้ต้องการเข้าถึงไป ยังซีดีรอมหรือดิสก์ Windows ต้นฉบับของคุณ หรือ การตั้งเซิร์ฟเวอร์ใช้ค่า (SBS) ติดตั้ง Windows ที่ใช้ร่วมกัน
  1. ใน'แผงควบคุม' คลิกสองครั้งที่เพิ่ม/เอาโปรแกรมออก
  2. บนแท็บการตั้งค่า Windows คลิกเครื่องมือ Disk (หรือเครื่องมือสำหรับระบบ), และจากนั้น คลิกรายละเอียด
  3. คลิกกล่องกาเครื่องหมายการสำรองข้อมูลเพื่อเลือก และจากนั้น คลิกตกลง
  4. คลิกตกลง
เพิ่มการสำรองข้อมูลโปรแกรม

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ