XADM: วิธีการเอาออกเซิร์ฟเวอร์ Exchange แรกในไซต์

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:152959
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนจำเป็นต้องการเอาออกของ Microsoft ที่แรกคอมพิวเตอร์ Exchange Server ที่ติดตั้งไว้ในไซต์ที่มี Exchange Server

นอกเหนือจากการใด ๆ กล่องจดหมายและโฟลเดอร์สาธารณะ โดยค่าเริ่มต้นแรกเซิร์ฟเวอร์ในไซต์ประกอบด้วย และรับผิดชอบสำหรับโฟลเดอร์ที่ไซต์ ไซต์โฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยของโฟลเดอร์แบบออฟไลน์ที่อยู่สมุดบัญชี (OAB) schedule +โฟลเดอร์ไม่ว่างข้อมูลฟรี และโฟลเดอร์ฟอร์มสำหรับองค์กร ถ้าหนึ่งมีอยู่ ไม่มีเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ ที่ติดตั้งไว้ในไซต์ปัญหา โดยค่าเริ่มต้น ในครั้งแรกเซิร์ฟเวอร์สำหรับข้อมูลนี้ ตัวอย่างเช่น ในใบสั่งสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่สามในไซต์เพื่อสร้าง OAB จะต้องทำการเชื่อมต่อครั้งแรกเซิร์ฟเวอร์ ถ้าคุณเอาออกเซิร์ฟเวอร์ตัวแรกในไซต์โดยไม่ต้องทำขั้นตอนต่าง ๆ ในบทความนี้ ข้อมูลที่อยู่ในโฟลเดอร์ในไซต์เหล่านี้อาจไม่สามารถเข้าถึง หรือสูญหายไป

เซิร์ฟเวอร์ตัวแรกในไซต์ยังเป็น โดยค่าเริ่มต้น การคำนวณสายงานการผลิตเซิร์ฟเวอร์ รับผิดชอบในการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์การคำนวณสายงานการผลิตของไซต์เกตเวย์ที่อยู่สายงานการผลิตตาราง (GWART) กำหนดคุณยังต้องใหม่ความรับผิดชอบนี้ก่อนที่คุณเอาออกเซิร์ฟเวอร์ตัวแรกจากไซต์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำเช่นนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
162012XADM: ไม่สามารถเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์การคำนวณสายงานการผลิต
ถ้าคุณเอาออกเซิร์ฟเวอร์ตัวแรกในไซต์ก่อนที่จะอ่านนี้บทความ คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
152960XADM: กำหนดบทบาทของไซต์อีกครั้งหลังจากเอาออกเซิร์ฟเวอร์ตัวแรกในไซต์ที่มีอัตราแลกเปลี่ยน
สิ่งสำคัญ: ถ้าเซิร์ฟเวอร์ตัวแรกในไซต์ยังเซิร์ฟเวอร์จัดการคีย์ (กม) และคุณทำตามขั้นตอนในบทความนี้ คุณอาจในภายหลังมีปัญหา เมื่อคุณพยายามติดตั้งบริการก.มบนเซิร์ฟเวอร์อื่นในไซต์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
196161XADM: ไม่สามารถติดตั้งเซิร์ฟเวอร์การจัดการคีย์ในไซต์
ข้อมูลเพิ่มเติม
ก่อนที่คุณเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวแรกของ Exchange Server ในไซต์ ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา:

สิ่งสำคัญ: หากมีผู้ใช้ใด ๆ หรือโฟลเดอร์สาธารณะ (ไม่ใช่ไซต์) homed บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ Exchange Server คุณต้องย้ายกล่องจดหมายไปยังอีกเซิร์ฟเวอร์ในไซต์ และคุณต้องจำลองโฟลเดอร์สาธารณะใด ๆ ไปยังที่อื่นเซิร์ฟเวอร์ในไซต์ เพื่อให้แน่ใจว่า คุณไม่สูญเสียข้อมูล โปรดดู Microsoft Exchange Server ผู้ดูแลระบบคู่มือ บทที่ 12 และ 15 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

สมุดรายชื่อออฟไลน์:

 1. เลือกเซิร์ฟเวอร์ในไซต์ OAB ที่มี
 2. คลิกการจัดเก็บข้อมูลสาธารณะวัตถุ จากนั้นคลิกคุณสมบัติ.
 3. คลิกอินสแตนซ์แท็บ
 4. ในโฟลเดอร์สาธารณะรายการ คลิกเพื่อเลือกสมุดรายชื่อออฟไลน์และOAB รุ่น 2(ถ้ามี), แล้ว คลิกเพิ่ม. นี่เป็นสร้างแบบจำลองของโฟลเดอร์เหล่านี้บนเซิร์ฟเวอร์คุณเลือกในขั้นตอนที่ 1
 5. คลิกตกลง.
 6. โดยใช้โปรแกรมผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ Exchange คลิกตั้งค่าคอนฟิกคอนเทนเนอร์ และเปิดคุณสมบัติของเครื่องการตั้งค่าคอนฟิกไซต์ DSวัตถุ
 7. ในเซิร์ฟเวอร์สมุดที่อยู่แบบออฟไลน์แสดงรายการ คลิกเซิร์ฟเวอร์ที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 1

ไม่ว่างของ Schedule และฟอร์มสำหรับองค์กร:

 1. เลือกเซิร์ฟเวอร์ในไซต์ให้ประกอบด้วยข้อมูล schedule +และแบบฟอร์มองค์กร
 2. โดยใช้โปรแกรมผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ Exchange คลิกตั้งค่าคอนฟิกคอนเทนเนอร์ คลิกเซิร์ฟเวอร์คอนเทนเนอร์ แล้ว คลิกเซิร์ฟเวอร์ที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 1
 3. คลิกการจัดเก็บข้อมูลสาธารณะวัตถุ จากนั้นคลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิกอินสแตนซ์แท็บ
 5. ในโฟลเดอร์สาธารณะรายการ คลิกเพื่อเลือกไม่ว่างของ Scheduleและฟอร์มองค์กรแล้ว คลิกเพิ่ม. ซึ่งสร้างแบบจำลองของโฟลเดอร์เหล่านี้บนเซิร์ฟเวอร์ที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 1
 6. คลิกตกลง.
ซึ่งสร้างอินสแตนซ์สำหรับโฟลเดอร์ไม่ว่างของ Scheduleโฟลเดอร์สาธารณะไม่ว่างของ Schedule ต้นฉบับจะถูกเอาออกเมื่อเซิร์ฟเวอร์ตัวแรกจะถูกเอาออก และอินสแตนซ์ใหม่กลายเป็นใช้งานอยู่

เซิร์ฟเวอร์การคำนวณสายงานการผลิต:

 1. เลือกเซิร์ฟเวอร์ในไซต์เป็น เซิร์ฟเวอร์คำนวณสายงานการผลิตใหม่
 2. โดยใช้โปรแกรมผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ Exchange คลิกตั้งค่าคอนฟิกคอนเทนเนอร์ และคลิกสองครั้งที่แล้วไซต์ที่กำหนดวัตถุ
 3. คลิกทั่วไปแท็บ
 4. ในเซิร์ฟเวอร์การคำนวณสายงานการผลิตแสดงรายการ คลิกเซิร์ฟเวอร์ที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 1 คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในหน้าคุณสมบัติเพื่อเปิดใช้งานนำไปใช้แบบเรียงปุ่ม เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงจะถูกคงไว้
 5. คลิกสายงานการผลิตแท็บ จากนั้นคลิกคำนวณสายงานการผลิต.
 6. คลิกตกลง.
 7. ในตอนท้าย ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในบทความต่อไปนี้:
  189286XADM: วิธีการลบเซิร์ฟเวอร์จากไซต์
หมายเหตุ: Microsoft ขอแนะนำว่า เซิร์ฟเวอร์ตัวแรกในไซต์จะถูกปิด หรือถอดสายออกจากเครือข่ายชั่วคราวหลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อตรวจสอบว่า คุณได้สมบูรณ์ตามขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว หลังจากที่คุณตรวจสอบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่ทำงาน (เริ่มต้นไคลเอนต์ Microsoft Exchange และตรวจสอบว่า คุณสามารถเข้าถึง schedule + และไม่ว่างข้อมูลของผู้ใช้อื่น และสามารถสร้างภาพแบบออฟไลน์มุด), ปล่อยให้เซิร์ฟเวอร์ตัวแรกออกจากเครือข่ายหรือถูกปิด ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีรายการในเครื่อง Windows Internet ตั้งชื่อระบบ (WINS) หรือระบบชื่อโดเมน (DNS) สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่คุณจะเอาออก และดำเนินการต่อไปนี้ขั้นตอนต่อไปอย่างถาวรเอาออกเซิร์ฟเวอร์นี้จากไซต์:
 1. โดยใช้โปรแกรมผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ Exchange คลิกตั้งค่าคอนฟิกคอนเทนเนอร์ และคลิกเซิร์ฟเวอร์คอนเทนเนอร์
 2. คลิกเซิร์ฟเวอร์ตัวแรกในไซต์
 3. บนแก้ไขเมนู คลิกการลบหรือกดแป้น DELETE
หมายเหตุ: ตัวเชื่อมต่อ Microsoft Exchange schedule +ว่าง/ไม่ว่างไม่ย้ายโดยอัตโนมัติ และจะถูกลบเมื่อเซิร์ฟเวอร์ตัวแรกจะถูกเอาออกจากไซต์ หากปัญหานี้เกิดขึ้น สร้างวัตถุนี้ โดยทำตามขั้นตอนในบทความต่อไปนี้ใน Microsoft Knowledge Base:
148199XCLN: ออกระหว่างเอเจนต์ว่าง/ไม่ว่าง schedule +ถูกลบคำ

เมื่อต้องการรวมไม่ว่างของ Schedule:

โฟลเดอร์ของไซต์ไม่ว่างของ Schedule คือ repopulated เป็นผู้ใช้ล็อกอินเข้าใช้ schedule + และสร้างการเปลี่ยนแปลง ในระหว่างรอบระยะเวลานี้ของผู้ใช้บางอย่างข้อมูลว่าง และไม่ว่างจะไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว

จนกว่าผู้ใช้เข้าสู่ระบบ และทำให้การนัดหมาย (เวลา "ไม่ว่าง") ไม่มีไม่มีว่าง และไม่ว่างข้อมูลเพื่อดู

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
235898XADM: ไม่สามารถสร้างสมุดรายชื่อออฟไลน์
284148XADM: วิธีลบ Exchange Server 5.5 คอมพิวเตอร์ล่าสุดจาก 2000 ข้อแลกเปลี่ยนในการดูแลของกลุ่ม
260781ปุ่มเปลี่ยนโหมดไม่พร้อมใช้งานในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติองค์กรหลังจากคุณอัปเกรด Exchange Server 5.5 Service Pack 3 กับ Exchange 2000 Server หรือ Exchange Server 2003
189286XADM: วิธีการลบเซิร์ฟเวอร์จากไซต์
275171XADM: วิธีการตั้งค่าโฟลเดอร์ระบบบน Exchange 2000 Server
822444วิธีการตั้งค่าโฟลเดอร์ระบบที่อยู่ใน Exchange Server 2003
ies

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 152959 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 14:58:31 - ฉบับแก้ไข: 0.1

Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbusage kbmt KB152959 KbMtth
คำติชม