วิธีการสร้างแผนภูมิวงกลมที่โดยใช้วิธีวงกลมใน VB

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:153927
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
ตัวควบคุมกราฟ BPS Pinnacle กับ Visual Basic การจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ใช้ความสามารถในการสร้างแผนภูมิวงกลม BPS Pinnacle คือ ตัวควบคุมที่ค่อนข้างใหญ่ และใช้พื้นที่ดิสก์จำนวนมากบนดิสก์ของการแจกจ่ายดังนั้น ลักษณะพิเศษแบบกำหนดเองที่มีอยู่ถูกจำกัดกับลักษณะการทำงานของตัวควบคุม วิธีการในวงกลมที่ภาษา VBA ให้ฟังก์ชันการทำงานเมื่อต้องการวาดส่วนและการแบ่งส่วน โดยการวาดเซ็กเมนต์ คุณได้อย่างง่ายดายสามารถสร้างแผนภูมิวงกลม และเพิ่มลักษณะการทำงานที่กำหนดเอง ตามที่คุณต้องการ ด้านล่างนี้คือ ตัวอย่างรหัส demonstrating วิธีการนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
 1. เริ่มต้นโครงการ Visual Basic ใหม่ Form1 จะถูกสร้างขึ้นตามค่าเริ่มต้น
 2. ทำปุ่มคำสั่งในแบบฟอร์ม
 3. วางรูปภาพกล่องพิกเซล 200 x 200 บนแบบฟอร์ม
 4. เพิ่มรหัสต่อไปนี้ในหน้าต่างรหัส Form1:
     Option Explicit   Public Sub DrawPiePiece(lColor As Long, fStart As Double, fEnd As   Double)    Const PI As Double = 3.14159265359    Const CircleEnd As Double = -2 * PI    Dim dStart As Double    Dim dEnd As Double    Picture1.FillColor = lColor    Picture1.FillStyle = 0    dStart = fStart * (CircleEnd / 100)    dEnd = fEnd * (CircleEnd / 100)    Picture1.Circle (100, 100), 60, , dStart, dEnd   End Sub   Private Sub Command1_Click()    Picture1.ScaleMode = vbPixels    Call DrawPiePiece(QBColor(1), 0.001, 36)    Call DrawPiePiece(QBColor(2), 36, 55)    Call DrawPiePiece(QBColor(3), 55, 75)    Call DrawPiePiece(QBColor(4), 75, 99.999)   End Sub						
 5. กดแป้น F5 เพื่อเรียกใช้โครงการ คุณจะเห็นเวลาแผนภูมิวงกลมที่กำลังวาด ด้วยส่วนสี่ที่มิเรอร์สี่ที่ DrawPiece มีเรียกขั้นตอนในเหตุการณ์ Command1_Click
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
83906วิธีการวาดรูปวงรีที่ มีคำชี้แจงของวงกลมใน VB

73280เกินในหน้าต่างเซ็กเมนต์ของ VB วงกลมรูปวาดด้วยรัศมีของศูนย์
แทนการใช้เมธอดของวงกลมในภาษา VBA คุณสามารถใช้เรียก API Win16/Win32 เพื่อให้ผลลัพธ์เดียวกัน

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 153927 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 15:05:57 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Visual Basic 4.0 Standard Edition, Microsoft Visual Basic 4.0 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbgraphic kbhowto kbprogramming kbmt KB153927 KbMtth
คำติชม