ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คำอธิบายของจาวา JScript และ JavaScript

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:154585
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้ให้คำอธิบายโดยย่อของจาวา JavaScript และ JScript สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจาวา โปรดดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JScript และ JavaScript โปรดดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ข้อมูลเพิ่มเติม

จาวา

java เป็นที่เป็นวัตถุโปรแกรมภาษาพัฒนา โดย Sun Microsystems Java is a platform-independent, multi-threaded programmingenvironment designed for creating programs and applications for theInternet and Intranets.

With Java Support for Microsoft Internet Explorer, Microsoft providesJava implementation that supports running Java programs in MicrosoftInternet Explorer.

JavaScript

JavaScript is a scripting language developed by Netscape Communicationsdesigned for developing client and server Internet applications. NetscapeNavigator is designed to interpret JavaScript embedded into Web pages.JavaScript is independent of Sun Microsystem's Java language.

JScript

Microsoft JScript is an open implementation of Netscape's JavaScript.JScript is a high-performance scripting language designed to create activeonline content for the World Wide Web. JScript allows developers to linkand automate a wide variety of objects in Web pages, including ActiveXcontrols and Java programs. Microsoft Internet Explorer is designed tointerpret JScript embedded into Web pages.

ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
3.00 4.00 .0 5.00 5.50

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 154585 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 15:11:49 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 98 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kb3rdparty kbusage kbmt KB154585 KbMtth