INF: SQL Server Truncation ของสายอักขระแบบ DBCS

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

155723
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
ถ้าข้อมูล (DBCS) ของชุดอักขระไบต์สองยาวเกินไปทำให้พอดีลงในคอลัมน์ที่อักขระที่ไม่หรือ varchar ข้อมูลถูกตัดทอนให้พอดีลงในคอลัมน์ ถ้า Microsoft SQL Server ใช้หน้ารหัส DBCS และ truncation นี้เกิดขึ้นขวาในกึ่งกลางของอักขระไบต์คู่ อักขระทั้งสองแบบไบต์จะถูกยกเลิก

สคริปต์ที่มีการต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่ truncation นี้ มันจะสันนิษฐานว่า โค้ดเพจของที่ใช้ต่อไปนี้เป็นหน้ารหัส DBCS
CREATE TABLE test( col1 char (10), col1 varchar (10))GO/* Let D represent a double character. */ /* Let L represent the leading byte.  */ /* Let T represent the trailing byte. */ /* Let S represent a single character. */ /* Let s represent space (ASCII 20).  */ INSERT test VALUES ("SDDDDD", "SDDDDD")GOSELECT * FROM testGO				

col1    col2---------- ----------SLTLTLTLTs SLTLTLTLT				
เนื่องจากสายอักขระที่ถูกตัดทอนสั้นกว่าความยาวสูงสุด คอลัมน์ของอักขระที่ไม่ที่ไม่อนุญาตให้มีค่า null และตัวแปรอักขระที่ไม่เป็น padded ด้วย trailing ช่องว่างระหว่าง varchar ในคอลัมน์จะไม่เก็บช่องว่างต่อท้าย
dbcs

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 155723 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 18:25:19 - ฉบับแก้ไข: 3.0

 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 6.5 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbprogramming kbmt KB155723 KbMtth
คำติชม