ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

พื้นที่ว่างที่ต้องการเพื่อแปลง FAT เป็น NTFS

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:156560
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
การแปลงของพาร์ติชันของดิสก์จากระบบแฟ้ม FAT เป็น NTFS ต้องมีจำนวนของเนื้อที่ว่างบนดิสก์จะพร้อมใช้งานการสร้างโครงสร้างของดิสก์ NTFS บทความนี้ให้คำอธิบายของกระบวนการใช้เพื่อแปลง FAT เป็น NTFS Convert.exe และอธิบายถึงช่องว่างจำเป็นสำหรับการแปลง
ข้อมูลเพิ่มเติม
FAT เป็น NTFS ใช้โครงสร้างบนดิสก์ที่แตกต่างกันมากเพื่อแทนที่การปันส่วนของพื้นที่สำหรับแฟ้ม โครงสร้างเหล่านี้จะมักเรียกว่าค่าผลิตระบบข้อมูล meta หรือแฟ้ม

meta-ข้อมูลของระบบแฟ้ม FAT ประกอบด้วยบูตเซกเตอร์ ตารางการปันส่วนแฟ้มอย่าง น้อยหนึ่ง เป็นโครงสร้างไดเรกทอรีรากคงขนาด และเนื้อที่สำหรับแต่ละ sub-directory ที่เกี่ยวข้องกับจำนวนแฟ้มใน sub-directory ที่จำนวนตัวแปร

ค่าผลิตที่เกี่ยวข้องกับ FAT และ NTFS ชนิดอื่นเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงว่า ระบบไฟล์ทั้งสองจัดสรรเนื้อที่ว่างบนดิสก์ใน clusters ของขนาดที่ถาวร ขนาดที่แน่นอนของหน่วยการจัดสรรหรือ clusters เหล่านี้ถูกกำหนดในรูปแบบเวลา และค่าเริ่มต้นจะขึ้นอยู่กับขนาดของไดรฟ์ข้อมูล ขนาดของคลัสเตอร์เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับระบบไฟล์ NTFS มีน้อยกว่าค่าเริ่มต้นสำหรับ FAT บนไดรฟ์ข้อมูลเดียวกัน sized

เนื่องจากเฉพาะสามารถปันส่วนพื้นที่ว่างสำหรับแฟ้มข้อมูลในยอดเงินของคลัสเตอร์ทั้งหมด แม้แต่แฟ้มไบต์หนึ่งจะจบขึ้นโดยใช้มูลค่าของคลัสเตอร์ของเนื้อที่ว่างบนดิสก์บนไดรฟ์ข้อมูล FAT กรณีที่ระบบไฟล์ NTFS คล้าย แต่ยุ่งเล็กน้อยมาก และจะไม่สามารถครอบคลุมในรายละเอียดในบทความนี้

เช่นเดียวกับ FAT ระบบไฟล์ NTFS มีจำนวนของค่าผลิตถาวรขนาดและจำนวนที่แน่นอนของค่าผลิตสำหรับแต่ละแฟ้ม การสนับสนุนคุณลักษณะขั้นสูงของ NTFS เช่น recoverability การรักษาความปลอดภัย การสนับสนุนสำหรับไดรฟ์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มาก และอื่น ๆ forth ค่าผลิตข้อมูล meta ของระบบไฟล์ NTFS มี somewhat มากกว่าค่าผลิตที่ข้อมูล meta FAT ที่อื่นครอง เนื่องจากค่าผลิตคลัสเตอร์ของระบบไฟล์ NTFS มีน้อยกว่าค่าผลิตคลัสเตอร์ FAT เป็นมักจะสามารถเก็บเป็นมาก หาก ไม่ข้อมูลเพิ่มเติมในวอลุ่ม NTFS เป็นที่อยู่บนไดรฟ์ข้อมูลแบบ FAT แม้แต่โดยไม่ต้องใช้ระบบไฟล์ NTFS แฟ้มบีบอัด

เมื่อต้องการป้องกันจากความเสียหายที่เกิดจากความล้มเหลวในระหว่างการแปลงที่อาจเกิดขึ้น Convert.exe ต้องสร้าง NTFS meta-ข้อมูลใช้เท่านั้นที่ว่างซึ่งจะถือเป็นพื้นที่ว่าง โดยระบบแฟ้ม FAT ด้วยวิธีนี้ หากการแปลงไม่สามารถที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์ แสดง FAT ของแฟ้มที่ผู้ใช้ถูกยังคง complicating กลยุทธ์นี้คือ เซกเตอร์หนึ่งของระบบไฟล์ NTFS ข้อมูลต้องใช้ตำแหน่งที่ตั้งเฉพาะบนดิสก์ และจำนวนที่จำกัดมากของโครงสร้างอื่น ๆ ต้องใช้เซกเตอร์ที่อยู่ติดกัน

เค้าร่างทั่วไปของขั้นตอนการแปลงเป็นดังนี้:
 1. สร้างหลุม (นั่นคือ relocate FAT clusters) สำหรับโครงสร้างของระบบไฟล์ NTFS ตั้งถาวรและข้อมูลอื่น ๆ ที่อยู่ติดกัน (ถ้าจำเป็น) และบันทึก FAT ที่ใหม่ หากเซกเตอร์ที่จำเป็นไม่สามารถทำพร้อมใช้งานเนื่องจากจะไม่สามารถอ่าน ตัวอย่างเช่น ขั้นตอนการแปลงจะล้มเหลว และไดรฟ์ข้อมูล FAT จะยังคงอยู่ในสถานะที่เดียวกันนั้นได้ในก่อนการแปลงพยายามทำ
 2. สร้างโครงสร้างข้อมูล elementary NTFS ในพื้นที่ว่าง FAT ต่อไปนี้คือตารางขนาดถาวรและโครงสร้างที่พบโดยทั่วไปไดรฟ์ข้อมูล NTFS ขนาดของตารางเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดของไดรฟ์ข้อมูล แต่ไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนแฟ้มบนไดรฟ์ข้อมูล
 3. สร้างแฟ้มหลักของระบบไฟล์ NTFS รายการตารางและไดเรกทอรีในพื้นที่ว่างที่ FAT เนื้อที่จำเป็นสำหรับขั้นตอนนี้มีตัวแปร และขึ้นอยู่กับจำนวนรวมของแฟ้มบนไดรฟ์ข้อมูล FAT
 4. Mark as free in the NTFS bitmap those NTFS clusters being used by FAT- specific structures. After the conversion is complete, the FAT meta-data overhead can be reclaimed as free space to NTFS.
 5. Write NTFS boot sector. This is the final action that causes the volume to be recognized as NTFS rather than FAT. If the conversion fails at any step prior to this, the volume will still be a valid FAT volume and will be recognized as such.
Because a crash can occur at any time, the process described aboveminimizes the chance of disk corruption.

หมายเหตุ:: Almost all writes are to FAT free space, so a failure will preservethe FAT intact.

The only times at which we write to non-free space, for example, the timesat which a failure might cause problems are:
 • At the end of step 1, when CONVERT overwrites the FAT. The algorithm for relocating clusters guarantees that if a failure does take place during this stage, CHKDSK will be able to fix the disk without any loss of data.
 • In step 5, while writing the boot sector. If a failure occurs during this step, and the volume being converted is the system partition (the active, primary partition used to boot the system) there is a chance that the system could be left in a state where it would not start. In the unlikely event that this takes place, it should still be possible to start the system using a boot floppy disk.
Convert.exe performs a computation based on the number of preexisting fileson the FAT volume and size of the volume to figure out how much free spaceis required before starting the conversion process. For standard hardware(hard drives with 512 bytes per sector) the equation boils down to thefollowing:
 1. Start by taking the size of the volume, in bytes, and dividing by 100. If this value is less than 1,048,576, use 1,048,576. If it is larger than 4,194,304, use 4,194,304.
 2. Add to the above the size of the volume in bytes divided by 803.
 3. Add to the above the number of files and directories on the volume multiplied by 1280.
 4. Add to the above 196,096.
In addition to the above, if there is extended attribute information on theFAT volume, Convert.exe will take into account the additional space thatwill be required. Extended attribute information is normally not presentand would only be a consideration if the system had been running OS/2 andextended attributes were in use.

The above computation closely mirrors the computation performed byConvert.exe. The exact result obtained on a given system may differslightly.

หมายเหตุ:: This is the free space required by Convert.exe before it will attempta conversion. The computation includes an allowance for the possibilitythat bad sectors may be encountered in the FAT free space. However, incases where a volume has just enough free space to begin the conversion,and a significant fraction of drive space is discovered to be unusable, theconversion process may fail. As discussed above, this should not result inany disk corruption. The volume should automatically fall back to beingrecognized as FAT.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 156560 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 15:25:57 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbmt KB156560 KbMtth
คำติชม