ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

WD: คุณลักษณะกู้คืนอัตโนมัติ'ใน Word คืออะไร

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:156574
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
ใช้คุณลักษณะการกู้คืนอัตโนมัติใน Word การกู้คืนเอกสาร Word ถ้า yourcomputer หมดพลังงาน หรือ ถ้ามีข้อผิดพลาดของแอพลิเคชันเกิดขึ้นในขณะที่คุณ areworking ในเอกสาร
ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณลักษณะการกู้คืนอัตโนมัติสร้างแฟ้มกู้คืน มีชื่อแฟ้มเหมือนกับ "กู้คืนอัตโนมัติบันทึกแฟ้ม.doc <file name="">" เมื่อคุณเริ่ม Word, Wordsearches ระบบสำหรับแฟ้มใด ๆ ที่มีชื่อ "กู้คืนอัตโนมัติ" และ itautomatically พยายามที่จะเปิดแฟ้มเหล่านี้ ถ้า Word เป็น inrecovering สำเร็จแฟ้ม Word จะเปิดแฟ้ม แถบชื่อเรื่องของเอกสาร displaythe ชื่อแฟ้มของเอกสารที่จะเป็น "การ<file name="">(กู้คืน)" คุณสามารถบันทึก fileat ขณะนี้ได้</file></file>

การตั้งค่าคุณลักษณะการกู้คืนอัตโนมัติใน Word:

  1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือก
  2. เลือกแท็บบันทึก และเลือก "บันทึกข้อมูลการกู้คืนอัตโนมัติทุก ๆ " กล่องกาเครื่องหมาย ตั้งค่านาทีในกล่องในช่วงเวลาที่ต้องการในระหว่างการกู้คืนอัตโนมัติจะบันทึก
คุณลักษณะการกู้คืนอัตโนมัติไม่ได้แทนการบันทึกเอกสาร Thereis ไม่มีคุณลักษณะใน Word เพื่อบันทึกไฟล์เอกสารของคุณโดยอัตโนมัติ Mustperiodically คุณบันทึกเอกสารของคุณ

เมื่อต้องการบันทึกเอกสารใน Word:

  1. บนเมนูแฟ้ม คลิกบันทึก
  2. ในกล่องบันทึกใน เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการ
  3. ในกล่องชื่อแฟ้ม พิมพ์ชื่อคุณต้องการให้แฟ้มของคุณ แล้วคลิกบันทึก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู article(s) ต่อไปนี้ในฐานความรู้ของ theMicrosoft:
156577 WD97: ไม่สามารถกู้คืนเอกสารที่สูญหาย

156573 WD97: วิธีการกู้คืนข้อความจากแฟ้มใด ๆ
word97

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 156574 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 15:26:30 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Word 97 Standard Edition, Microsoft Word 98 for Macintosh

  • kbnosurvey kbarchive kbmt KB156574 KbMtth
คำติชม