รายการต่างๆ ใน CONFIG.NT หรือ AUTOEXEC.NT อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดกับ NTVDM

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:156687
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณเริ่มโปรแกรมประยุกต์แบบ 16 บิต คุณได้รับข้อความแสดงข้อความข้อผิดพลาดคล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
16 บิตระบบย่อย Windows - คอนโซลของ WOWVDM ที่ซ่อนอยู่
NTVDM CPU พบคำสั่งที่ไม่ถูกต้อง แหล่ง:
สาเหตุ
เมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด WOWVDM เมื่อเริ่มต้นโปรแกรมประยุกต์ 16 บิต เหล่านั้นอาจมีสาเหตุมาจากปัญหาเกี่ยวกับไฟล์ Config.nt หรือ Autoexec.ntแฟ้มเหล่านี้จะทำการแยกวิเคราะห์แต่ละครั้งที่เริ่มทำงานแบบ VDM ถ้ามีปัญหากับแฟ้มเหล่านี้ คุณอาจเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดเช่นด้านบน
การแก้ไข
กู้คืนไฟล์ Config.nt หรือ Autoexec.nt หรือ remark (ตัว) บรรทัด nonstandard ใด ๆ ที่อยู่ในแฟ้มที่มีอยู่เพื่อตรวจสอบแฟ้มที่เป็นแหล่งที่มาของข้อผิดพลาด ลบบรรทัด offending
ข้อมูลเพิ่มเติม
ตรวจสอบรุ่นของแฟ้ม Command.com ด้วย วันปรับเปลี่ยนแล้วควรจะเหมือนกับวันที่ของการติดตั้ง Windows ต้นฉบับ

Rename any versions of Command.com that are not of these dates, with the exception of a version of Command.com in the root folder of the boot partition (usually drive C) and the Windows folder if you are dual-booting with Windows 95 or Windows 98.

You should also make sure that there is only one copy of the Windows Command.com file, in the System32 folder.
prodnt

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 156687 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 15:27:04 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbprb kbusage kbmt KB156687 KbMtth
คำติชม