วิธีการกำหนดรุ่นของ Windows 95/98/Me ในการใช้

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:158238
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการระบุข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้ง Windows 95, Windows 98 หรือ (Me) Edition Millennium Windows ต่อไปนี้:
 • รุ่นของ Windows ที่คุณกำลังใช้งานอยู่
 • การติดตั้ง Windows ของคุณเป็นการติดตั้งแบบ OEM หรือไม่
 • การติดตั้ง Windows ของคุณเป็นรุ่นสากลหรือไม่
ข้อมูลเพิ่มเติม
การตรวจสอบรุ่นของ Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me ที่คุณกำลังเรียกใช้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. ใน'แผงควบคุม' คลิกสองครั้งระบบ:.
 3. คลิกการทั่วไปแท็บ
 4. ค้นหาหมายเลขรุ่นภายใต้หัวข้อของระบบ และจากนั้น ให้ดูตารางต่อไปนี้:
  Release          Version           File dates------------------------------------------------------------------------Windows 95 retail, OEM   4.00.950           7/11/95Windows 95 retail SP1   4.00.950A          7/11/95-12/31/95OEM Service Release 2   4.00.1111* (4.00.950B)    8/24/96OEM Service Release 2.1  4.03.1212-1214* (4.00.950B) 8/24/96-8/27/97 OEM Service Release 2.5  4.03.1214* (4.00.950C)    8/24/96-11/18/97Windows 98 retail, OEM   4.10.1998          5/11/98Windows 98, Security CD  4.10.1998A Windows 98 Second Edition 4.10.2222A          4/23/99Windows 98 SE Security CD 4.10.2222BWindows Me         4.90.3000          6/08/00Windows Me Security CD   4.90.3000A						

หมายเหตุ

 • ด้วย Microsoft Windows 98 ระบบ Update และ Microsoft Windows 98 ลูกค้า Service Pack แฟ้มทั้งหมดที่ไม่ได้ประทับรุ่นที่อยู่ในตาราง windows 98 ระบบ Update ถูกรวมอยู่ใน Windows 98 ลูกค้า Service Pack คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นของแฟ้ม โดยการคลิกขวาที่แฟ้มใน Windows Explorer คลิกคุณสมบัติบนเมนูทางลัด และจากนั้นคลิกการรุ่นแท็บ ถ้าไม่มีแสดงคุณสมบัติของแฟ้มเป็นรุ่นแท็บ ไม่พร้อมใช้งานสำหรับแฟ้มที่มีข้อมูลเวอร์ชัน
 • ด้วย Windows 95 OEM Service ประกาศ 2 (OSR2), 2.1 (OSR 2.1) และ 2.5 (OSR 2.5), แฟ้มทั้งหมดที่ไม่ได้ประทับรุ่นที่อยู่ในตาราง OSR 2.1 และ OSR 2.5 เฉพาะแฟ้มที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้การสนับสนุนสำหรับรุ่นของโปรแกรมควบคุม Win32 (WDM) และสากลพอร์ตอนุกรมบัส (USB) อาจมีการประทับรุ่นนี้ (ส่วนเหลือรักษาลงรุ่นเดียวกันเป็นแฟ้ม OSR2 ตรงกัน)

  คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นของแฟ้ม โดยการคลิกขวาที่แฟ้มใน Windows Explorer คลิกคุณสมบัติบนเมนูทางลัด และจากนั้นคลิกการรุ่นแท็บ ถ้าไม่มีแสดงคุณสมบัติของแฟ้มเป็นรุ่นแท็บ ไม่พร้อมใช้งานสำหรับแฟ้มที่มีข้อมูลเวอร์ชัน
 • มีข้อยกเว้นเพียงไม่กี่ โปรแกรมปรับปรุงของ Windows 95 มีรุ่นหมายเลขของ 4.00.951 หรือรุ่นใหม่ กว่า บ่งชี้ว่า แฟ้มเป็นรุ่นใหม่กว่าเดิมมากับ Windows 95 การปรับปรุง Windows 95 OEM Service นำออกใช้ 2 (OSR2) โดยทั่วไปมีรุ่น ของ 4.00.1112 หรือในภายหลัง
 • การแก้ไขหลายอาจถูกประยุกต์ใช้กับส่วนประกอบเหมือนกัน มีการยกเว้นไม่ค่อยพบเพียงไม่กี่ การแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เสมอสะสม การเปลี่ยนแปลงที่ถูกนำมาใช้ในรุ่นของคอมโพเนนต์เฉพาะที่กำหนด จะรวมในส่วนประกอบนั้น พร้อมด้วยการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใด ๆ ที่มีการใช้งานในรุ่นที่ใหม่กว่ารุ่นที่ใหม่กว่า (ตัวอย่างเช่น เวอร์ชัน 4.00.952 จะประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงที่นำมาใช้ในรุ่น 4.00.951 เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่)

  ลักษณะสะสมของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ พร้อมกับหมายเลขเวอร์ชัน incremented หมายความ ว่า ด้วยข้อยกเว้นมากน้อย ไม่เสมอหนึ่ง "" รุ่นปัจจุบันคอมโพเนนต์กำหนด ประกอบด้วยการแก้ไขทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับคอมโพเนนต์ที่เป็นวัน
 • If you are running Windows 95 OSR 2.1, you see version number 4.00.950B (the same as OSR2) when you follow the steps listed above. To determine whether you are running OSR 2.1, check for "USB Supplement to OSR2" in the list of installed programs in the Add/Remove Programs tool in Control Panel, and check for version 4.03.1212 of the Ntkern.vxd file in the Windows\System\Vmm32 folder.
 • If you are running OSR 2.5 and you uninstall the USB Supplement by using the Add/Remove Programs tool in Control Panel, the version number changes to 4.00.950b on theทั่วไปtab in System properties.
 • If you have installed a program that uses Microsoft Active Accessibility (MSAA), the updated User.exe file version number may change to 4.01.0970 or 4.01.970 followed by either a blank or a letter (A, B, or C) reflecting the original version of Windows 95.

Original Equipment Manufacturer (OEM) Version Identification

Windows may have been preinstalled on your computer. Theseinstallations are referred to as OEM installations. An OEM Service Release (for example, OSR 2) is an updated version of a product for PC manufacturers (OEMs) to preinstall on new PCs. The purpose is to allow OEMs to install an integrated Windows product that contains the latest available individual updates and supports recent advances in hardware that requires core operating system support.

หมายเหตุ:: The OSR versions that are listed in this article can be obtained only from an OEM. A retail Windows 95 (version 950) installation cannot be upgraded with an OSR version.

To determine whether you have an OEM installation of Windows:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกControl Panel.
 2. In Control Panel, double-clickSystem.
 3. คลิกการทั่วไปแท็บ
 4. Locate the Product ID number under the "Registered To" heading. This number typically contains 20 digits. If digits 6, 7, and 8 contain the letters "OEM," you have an OEM installation of Windows. For example, the following sample Product ID number indicates an OEMinstallation:
  12345-OEM-6789098-76543
If you are using an OEM installation of Windows, you should contactyour computer's manufacturer for general Windows support.

International Version Identification

To determine the language version of Windows 95 or Windows 98 that you are using:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่ค้นหาแล้ว คลิกFiles Or Folders.
 2. ในการการตั้งชื่อกล่อง ชนิดwinver.exeแล้ว คลิกFind Now.
 3. When the file is located, right-click the file, and then clickคุณสมบัติon the menu that appears.
 4. คลิกการรุ่นแท็บ
 5. ในการItem Nameกล่อง คลิกLanguage. The language version is then displayed in theValueกล่อง

Additional Information

For additional information about the specific contents of an OSR version or service pack, click the article numbers below to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
146449Description of Microsoft Windows 95 Service Pack 1 Components
143003Description of Microsoft Windows 95 Service Pack 1 Updates
148761คำอธิบายของ Windows 95 OEM Service ประกาศ 1
181661Files Included with the USB Supplement in OSR2.1 and OSR2.5
234762Description of Windows 98 Second Edition
161020Implementing Windows 95 Updates
servicepack1 imuwr 950a 950b 950 950c

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 158238 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 15:38:46 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbmt KB158238 KbMtth
คำติชม