ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการใช้อุปกรณ์ดิสก์ที่มีอยู่จริงที่แยกความแตกต่างจากข้อความเหตุการณ์

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:159865
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
Microsoft Windows อาจรายงานข้อความเหตุการณ์ในล็อกเหตุการณ์สำหรับปัญหาอุปกรณ์ฮาร์ดดิสก์ต่าง ๆ โดยใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้:
อุปกรณ์ \Device\Harddisk#\Partition #
ต่อไปนี้คือ ตัวอย่างของบางรายการข้อความแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ทั่วไปที่ใช้งาน:
 • อุปกรณ์ \Device\Harddisk0\Partition 1 มีการบล็อกที่ไม่ถูกต้อง
 • อุปกรณ์ \Device\HardDisk1\Partition0 ได้รับการตั้งค่าใหม่
 • ระบบประมวลผลข้อมูลการเขียนล่าช้าที่สูญหายไป
 • ระบบพยายามการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลจากบัฟเฟอร์การ \\device\harddisk4\partition2\mydir\myfile.txt
  การดำเนินการเขียนล้มเหลว
 • มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะพยายามที่จะกู้คืนข้อมูลจากการยอมรับข้อบกพร่องที่กำหนดประกอบด้วย \device\harddisk2\FT1
ในแต่ละตัวอย่างก่อนหน้านี้ คุณต้องแปลหมายเลขฮาร์ดดิสก์ไปยังไดรฟ์ที่มีอยู่จริงในระบบ คุณสามารถกำหนดหมายเลขของฮาร์ดดิสก์ โดยการค้นหาในรีจิสทรี แต่คุณจำเป็นต้องทราบว่าหากคุณใช้ไดรฟ์ IDE ไดรฟ์ SCSI หรือชุดของทั้งสอง ผู้ดูแลดิสก์จะแสดงการไดรฟ์ ตามลำดับพวกเขาจะระบุในแต่ละตัวควบคุม และ ในใบสั่งที่จะโหลดโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ของตัวควบคุม ถ้าคุณใช้ตัวควบคุมหลาย ใบสั่งในการระบุขึ้น I/O พอร์ตและตัวควบคุม BIOS ที่อยู่ที่กำหนด

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

หมายเหตุ::การจัดการดิสก์ไม่สนับสนุนใน Windows 2000 และระบบปฏิบัติการในภายหลัง คุณสามารถใช้ Disk Management เพื่อดูข้อมูลนี้โดยไม่ใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี เมื่อต้องการดูที่อยู่บนฮาร์ดดิสก์ที่เฉพาะในระบบของคุณ ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เริ่มคอนโซลการจัดการดิสก์ (diskmgmt.msc)
 2. ดูมุมมองแบบกราฟิกของดิสก์ของคุณ คลิกขวาที่ส่วนสีเทาของดิสก์แบบพื้นฐาน หรือไดนามิกที่ตรงกับหมายเลขดิสก์ "ฮาร์ดดิสก์ #" ในข้อความข้อผิดพลาด
 3. คลิกคุณสมบัติคุณสมบัติจะประกอบด้วยข้อมูล "ชนิดของอุปกรณ์" ที่จะบอกคุณว่า ดิสก์ IDE หรือ SCSI และคุณจะยังแสดงชื่อ "ผู้ขายฮาร์ดแวร์" ของอุปกรณ์ทางกายภาพและใน "ตัวปรับต่อชื่อ" มีแนบกับ
สำหรับ Windows NT ใช้ Registry Editor เพื่อขยายข้อมูลที่ต้องต่อไปนี้:
 1. เรียกใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี (Regedt32.exe)
 2. ค้นหา และคลิ กที่คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้ (สำหรับอุปกรณ์ IDE ใช้):
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\Devicemap\Atdisk
     Controller0 look at the controller address and interrupt.     disk0 look at identifier string for manufacturer and model#     disk1 look at identifier string for manufacturer and model#   Controller1 look at the controller address and interrupt.     disk0 look at identifier string for manufacturer and model#     disk1 look at identifier string for manufacturer and model#					
 3. ค้นหา และคลิ กที่รีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้ (ตัวอย่าง Atapi ไปตามหรืออุปกรณ์ SCSI):
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\Devicemap\SCSI
     Scsiport0 look at driver, Interrupt, and IOAddress     Scisbus0      Targetid0      Logical Unit Id 0  look at identifier and type.      Targetid1      Logical Unit Id 0  look at identifier and type.      Targetid4      Logical Unit Id 0  look at identifier and type.     Scsibus1      Targetid0      Logical Unit Id 0  look at identifier and type.      Targetid1      Logical Unit Id 0  look at identifier and type.      Targetid2      Logical Unit Id 0     Scsiport1 look at driver, Interrupt and I/O Address.     Scsibus0      Targetid0      Logical Unit Id 0  look at identifier and type.					
หมายเหตุ:: เมื่อหมายเลข SCSI ID มีมากกว่า 9 รีจิสทรีแสดงไดรฟ์ตามลำดับอักษร แต่คอมพิวเตอร์จะกำหนดรหัสทางกายภาพไปยังไดรฟ์ numerically

ใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากรีจิสทรี คุณสามารถกำหนดว่าไดรฟ์ที่มีอยู่จริงที่แมปเป็นตัวเลขดิสก์เฉพาะในดิสก์ผู้ดูแลระบบ
 1. การใช้ "ตัวระบุ" และ "ชนิด" ค่า กำหนดซึ่งรายการสำหรับดิสก์ และที่อยู่สำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น CD-ROMS เทป สแกนเนอร์ และ forth อื่น ๆ
 2. ค้นหาแต่ละรายการ Type:REG_SZ:DiskPeripheral ภายใต้ \Logicalunitid0 #ของ Targetid แต่ละหนึ่งพบ equates ไปยังไดรฟ์ในดิสก์ Administrator และยัง เป็นตัวเลข \device\harddisk
 3. เมื่อต้องการค้นหา \device\harddisk5 พบ DiskPeripheral 6 (ศูนย์ถึงห้า)
 4. ทำการบันทึกย่อของ SCSIPORT, SCSIBUS และ TARGETID # และใช้ข้อมูลนี้จะแทนอุปกรณ์ชำรุด
  SCSIPORT เป็นตัวควบคุม SCSI
  SCSIBUS มีสถานีในคอนโทรลเลอร์ SCSI ตัวควบคุมบางตัวได้สองช่อง และมี SCSIBUS0 และ SCSIBUS1
  TARGETID คือ รหัส SCSI อุปกรณ์ที่มีการกำหนดค่าให้ใช้ 6 ถึงโดยปกติ 0 ด้วย initiator 7 รหัสที่แทนที่ตัวควบคุม ตัวเอง
 5. ถ้าคุณมี doubts เกี่ยวกับ SCSIPORT ที่แทนที่ตัวควบคุม SCSI ดูไดรเวอร์ ที่อยู่ของ I/O และอินของรายการ SCSIPORT และตรงกับการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ที่กำหนดในตัวควบคุม
 6. สำหรับอุปกรณ์ IDE ไดรฟ์อยู่ในใบสั่งการตั้งค่าคอนฟิก หลัก/slave บนแต่ละตัวควบคุม
id เหตุการณ์: 7 อุปกรณ์มีบล็อกเสีย 3.10

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 159865 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 15:49:35 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.1, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1

 • kbnosurvey kbarchive kbmt KB159865 KbMtth
คำติชม