ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

เกิดข้อผิดพลาด: ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบเวิร์กสเตชัน

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:160783
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณใช้บัญชีที่ไม่ใช่ผู้ดูแลบนเวิร์กสเตชันเข้าสู่ระบบโดเมน

คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ใช้ windows NT

บัญชีของคุณมีการกำหนดค่าเพื่อป้องกันคุณจากการเข้าสู่ระบบ และการใช้คอมพิวเตอร์ลูกข่ายนี้ กรุณาลองเวิร์กสเตชันอื่น

คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ใช้ Windows อื่น ๆ

ผู้ใช้ไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าสู่ระบบจากเวิร์กสเตชันนี้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับไคลเอนต์ หมายเลขข้อความเครือข่ายที่เชื่อมโยง 2240 ยังอาจรวมอยู่ในข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ไคลเอนต์ที่ใช้ windows 2000 อาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในระหว่างความพยายามที่จะแมปอักษรระบุไดรฟ์ไปยังเซิร์ฟเวอร์:
ไม่สามารถ impersonate ใช้ไปป์ที่มีชื่อจนกว่าข้อมูลได้ถูกอ่านจากไปป์นั้น
สาเหตุ
This issue may occur if the security event log is full, and CrashOnAuditFail is enabled. CrashOnAuditFail may be enabled on a Windows NT 4.0 computer if the C2 Configuration Manager (C2Config.exe) has been run on the computer. When the security log size reaches capacity, only administrators can access the server.

This issuemay alsooccurif the user account is configured to log onfrom specific workstations.

หมายเหตุ:กระบวนการLogon Tooption is in theUser Propertiesกล่องโต้ตอบ


การแก้ไข
สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

To resolve this issue, clear the security log andrun C2CONFIG to reset theCrashOnAuditFailค่าโดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. Restart the computer and log on using an account in the Administrators group.
 2. Use Event Viewer to clear all events from the security log, archiving the currently logged events. For details, see the "Event Viewer" chapter in the Windows NT Workstation or Windows NT Server System Guide.
 3. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้, type regedit in theOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 4. Locate and then delete the
  CrashOnAuditFail
  registry entry from the following registry subkey:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
 5. Quit Registry Editor, and then restart the computer to cause the change to take effect.
ข้อมูลเพิ่มเติม
For additional information about the
CrashOnAuditFail
registry entry, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
149393CrashOnAuditFail activates on shutdown with ProcessTracking
178208CrashOnAuditFail with Logon/Logoff Auditing causes blue screen
140058How to prevent auditable activities when security log is full
สถานะ
Microsoft has confirmed that this is a bug in Windows NT version 3.5x and Windows NT version 4.0.Microsoft is researching this problem and will post new information here inthe Microsoft Knowledge Base as it becomes available.
permit access policy registry

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ