การใช้การปรับปรุงของ Windows 95

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:161020
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
Microsoft หมายถึงหลังผลิตภัณฑ์ของ Windows 95 และ develops โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 95 ตามความต้องการแก้ไขสถานการณ์ของลูกค้าที่สำคัญ บทความนี้แสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการปรับปรุงของ Windows 95 หัวข้อในบทความนี้ประกอบด้วย:

 • ข้อมูลการปรับปรุงรุ่นของ windows 95
 • การระบุการปรับปรุงของ Windows 95
 • ใน Windows 95 ปรับปรุงข้อมูล Tool (Qfecheck.exe)
 • การติดตั้งการปรับปรุงของ Windows 95 บนคอมพิวเตอร์แบบครั้งเดียว
 • ถอนการติดตั้งการปรับปรุง Windows 95 บนคอมพิวเตอร์แบบครั้งเดียว
 • การติดตั้ง Windows 95 ปรับปรุงการใช้การตั้งค่าใช้เซิร์ฟเวอร์
 • การขอรับการปรับปรุงของ Windows 95
 • คำแนะนำในการสอบถามฐานความรู้
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลการปรับปรุงรุ่นของ windows 95

หมายเลขเวอร์ชันของการวางจำหน่ายต้นฉบับและ Windows 95 รุ่น OEM และนำออกใช้บริการ OEM จะแสดงรายการด้านล่าง โดยทั่วไป แฟ้มที่มาพร้อมกับ Windows 95 รุ่นที่ระบุมีการประทับรุ่นที่ระบุ

  Release          Version     File dates  ----------------------------------------------------------  Windows 95 retail, OEM  4.00.950     7/11/95  Windows 95 retail SP1   4.00.950 0A   7/11/95  OEM Service Release 1   4.00.950A     12/31/95  OEM Service Release 2   4.00.1111*    8/24/96  OEM Service Release 2.1  4.03.1212-1214* 8/24/96-8/27/97  OEM Service Release 2.5  4.03.1214*    8/24/96-11/18/97				
หมายเหตุ:
 • ในกรณีของ Windows 95 OEM Service นำออกใช้ 2 (OSR2), 2.1 (OSR 2.1) และ 2.5 (OSR 2.5), แฟ้มทั้งหมดที่ไม่มีการประทับรุ่นนี้ ในกรณีของ OSR 2.1 และ OSR 2.5 เฉพาะแฟ้มที่ปรับปรุงเพื่อให้การสนับสนุนสำหรับรุ่นของโปรแกรมควบคุม Win32 (WDM) และสากลพอร์ตอนุกรมบัส (USB) อาจประทับรุ่นนี้ (ส่วนเหลือลงรุ่นเดียวกันเป็น OSR2 ที่สอดคล้องกันที่เก็บรักษาแฟ้ม) ได้
 • ไม่มี windows 95 OEM บริการนำออกใช้สำหรับการดาวน์โหลด
คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นของแฟ้ม โดยใช้ปุ่มเมาส์ขวาให้คลิกที่แฟ้มใน Windows Explorer คลิก'คุณสมบัติ'บนเมนูที่ปรากฏ คลิกแท็บรุ่น ถ้าแผ่นคุณสมบัติสำหรับแฟ้มไม่แสดงแท็บรุ่น ไม่มีรุ่นของข้อมูลสำหรับแฟ้มนั้น

มีข้อยกเว้นเพียงไม่กี่ โปรแกรมปรับปรุงของ Windows 95 มี stamped ด้วยหมายเลขรุ่นของ 4.00.951 หรือ มากกว่า การระบุว่า แฟ้มเป็นรุ่นใหม่กว่าเดิม มาพร้อมกับ Windows 95 การปรับปรุง Windows 95 OEM Service นำออกใช้ 2 (OSR2) โดยทั่วไปมีรุ่น ของ 4.00.1112 หรือมากกว่า

เป็นไปได้ว่า การแก้ไขหลายจะถูกนำไปใช้กับคอมโพเนนต์ที่เหมือนกัน มีการยกเว้นไม่ค่อยพบเพียงไม่กี่ การแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เสมอสะสม การเปลี่ยนแปลงที่นำมาใช้ในรุ่นของคอมโพเนนต์เฉพาะที่กำหนดจะรวมในส่วนประกอบนั้น พร้อมด้วยการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใด ๆ ที่มีการใช้งานในรุ่นที่ใหม่กว่ารุ่นที่ใหม่กว่า (ตัวอย่างเช่น เวอร์ชัน 4.00.952 จะประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงที่นำมาใช้ในรุ่น 4.00.951 เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่)

ลักษณะสะสมของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ พร้อมกับหมายเลขเวอร์ชัน incremented หมายความ ว่า ด้วยข้อยกเว้นมากน้อย ไม่เสมอหนึ่ง "" รุ่นปัจจุบันคอมโพเนนต์กำหนด ประกอบด้วยการแก้ไขทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับคอมโพเนนต์ที่เป็นวัน

การระบุการปรับปรุงของ Windows 95

แฟ้มการปรับปรุงของ Windows 95 เกือบทั้งหมดสามารถ positively ระบุ โดยการต่อไปนี้สองลักษณะ ซึ่งคุณสามารถดูได้บนแท็บรุ่นของแผ่นคุณสมบัติสำหรับแฟ้ม:

 • หมายเลขรุ่นมากกว่าเวอร์ชันของรุ่นผลิตภัณฑ์
 • ทรัพยากรสายอักขระที่เพิ่มเติมชื่อว่า "พิเศษสร้างอธิบาย" ที่ถูกตั้งค่า "QFE"
บางแฟ้ม Windows 95 ไม่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นเพื่อระบุแฟ้ม ในกรณีเช่น วันที่ปรับเปลี่ยนและขนาดของแฟ้มสามารถ examined และเปรียบเทียบกับรุ่นย่อยดั้งเดิมของแฟ้ม ต่อไปนี้คือไม่ตัวบ่งชี้ conclusive อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวันปรับเปลี่ยนสามารถได้รับผลกระทบจากเงื่อนไขต่าง ๆ และการเปลี่ยนแปลงในแฟ้มอาจไม่ทำการเปลี่ยนแปลงขนาดของแฟ้ม

ใน Windows 95 ปรับปรุงข้อมูล Tool (Qfecheck.exe)

มีการติดตั้งเครื่องมือข้อมูลการปรับปรุง Windows 95 (Qfecheck.exe) กับแต่ละโปรแกรมปรับปรุงของ Windows 95 เครื่องมือนี้ใช้ข้อมูลที่เก็บไว้ในรีจิ สทรี และเวอร์ชันโครงสร้างพิเศษข้อมูลในแฟ้มพวกเขาเอง การระบุการติดตั้งการปรับปรุง Windows 95 เครื่องมือนี้สามารถใช้เพื่อระบุการปรับปรุง Windows 95 ที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่กำหนด

เมื่อต้องการรันเครื่องมือ Qfecheck รัน Qfecheck.exe แฟ้ม ในโฟลเดอร์ Windows (หรือ ใน กรณีบางตัวไม่ค่อยพบ โฟลเดอร์ Windows\System) The tool contains online help.

For additional information about the Windows 95 Update Information tool, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
145990Windows 95 Update Information Tool (Qfecheck.exe)

Installing Windows 95 Updates on a Single Computer

To install a Windows 95 Update on a single computer, run the self- extracting installer. This performs the following actions:

 1. Unpack the files that are needed for installation into a temporary folder. These files typically include:

  • The updated component file(s)
  • The QFECHECK tool (Qfecheck.exe and Qfecheck.hlp)
  • An .inf file used to uninstall the update
  • An .inf file used to run the installation (W95upd.inf)
  • In some cases, Advpack.dll, W95inf16.dll, and W95inf32.dll files
 2. Use the Windows 95 built-in Setup library (Setupx.dll) or an external setup library (Advpack.dll) to install the specified update according to the directives in the provided .inf file (W95upd.inf). This .inf file contains directives to copy files to their appropriate locations, and add registry settings as appropriate. Some later installer packages may use multiple .inf files to allow a single package to install one of several different versions of an updated file, depending on the version of Windows 95 that is installed.

  If a newer version of the updated component has already been installed, the older version is not installed. In most cases, this occurs silently. For some older installer packages, you may be prompted to keep or overwrite the existing component.
 3. Inform you when the update is complete and prompt you to restart the computer. When you click OK, the temporary files from step 1 are removed and the installation program terminates.

Uninstalling Windows 95 Updates on a Single Computer

In most cases, Windows 95 updates can be safely and easily uninstalled and replaced with the original versions of the updated components. This is typically facilitated by an .inf file copied to either the Windows\INF\QFE folder (in most cases), or to the Windows folder (for some older installer packages), during installation of the update. This file typically has a name of the form <xxxxx>_UN.INF. This .inf file can be used to uninstall the Windows 95 update by right-clicking the file in Windows Explorer, and then clicking Install. </xxxxx>

When a Windows 95 update is uninstalled, you are prompted for the original Windows 95 installation disks or CD-ROM. The original version of the files are copied and overwrite the updated versions. An alternate file location may also be specified at this time. When uninstallation is complete, you typically need to restart the computer for the change to take effect.

Installing Windows 95 Updates Using Server-Based Setup

Extracting Package Contents:

Most Windows 95 update installer packages now support command-line switches that allow the contents of the package to be extracted to a specified directory, without launching the INF-driven installation routine. The command to perform this operation would be:

path to update file\update filename.EXE /C /T:destination folder

For example, to extract the contents of XXXXXUPD.EXE, located in C:\DOWNLOAD, to the C:\UPDATE destination folder, the command would be:

C:\DOWNLOAD\XXXXXUPD.EXE /C /T:C:\UPDATE

This functionality is available in Windows 95 update installer packages created after October 1996. If you are not certain whether a particular installer package supports this functionality, run the installer with a "/?" command-line switch. For example, type the following command:

C:\DOWNLOAD\XXXXXUPD.EXE /?

If a window appears listing the available command-line switches for the package, you may use this command to extract the contents of the package to the desired destination folder. If, instead, a window appears prompting you to install the update, the installer package does not support these command-line switches, and the alternate method described below must be used to extract the contents of the package.

Referring to the steps above for installing onto a single computer, note that the files used in the installation are located in a temporary folder until you click OK in the final prompt window. During this time, the files can be copied into a different folder and saved for further use. Depending on the specific Windows 95 update being installed, this temporary folder may be one of the following folders:

 • Windows\Temp
 • กระบวนการtempโฟลเดอร์ (ตามที่ระบุไว้โดยตัวแปรสภาพแวดล้อมของ TEMP)
 • temp\Ixp000.tmp (ตามที่ระบุไว้โดยตัวแปรสภาพแวดล้อมของ TEMP)
การคัดลอกแฟ้มไปยังเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน:

หาก Windows 95 เวิร์กสเตชันจะถูกตั้งค่าจากเครือข่ายใช้ร่วมกัน แฟ้มคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงสามารถคัดลอกลงในโฟลเดอร์ที่เหมาะสมบนเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันก่อนที่จะติดตั้ง Windows 95 จากการใช้ร่วมกันนี้ได้ ด้วยวิธีนี้ เวิร์กสเตชันใหม่สามารถถูกกำหนดค่า ด้วยคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงใหม่ตั้งแต่ต้นมาก

โฟลเดอร์ที่เหมาะสมที่จะคัดลอกแฟ้มคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงขึ้นอยู่กับชนิดของการติดตั้ง

 • ถ้ามีการใช้ร่วมกันการติดตั้งเครือข่ายประกอบด้วยเฉพาะ Windows 95 .cab แฟ้ม แฟ้มคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงจะถูกคัดลอกลงในโฟลเดอร์เดียวกันเป็นแฟ้ม.cab เมื่อคุณใช้การติดตั้ง Windows 95 ในการคัดลอกแฟ้มจากแหล่งข้อมูลนี้ไปยังปลายทาง โปรแกรมจะคัดลอกแฟ้มเป็นแบบสแตนด์อโลนจากโฟลเดอร์นั้น หากมีอยู่ แทนที่ของแฟ้มเดียวกันจากภายในแฟ้ม.cab
 • ในกรณีใช้ร่วมกันการติดตั้งเครือข่ายคือ จุดติดเซิร์ฟเวอร์ตามตั้งที่ใช้ร่วมกันที่สร้างโดยใช้เครื่องมือ Netsetup (จากแผ่นซีดีรอม 95 ของ Windows), แฟ้มคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงจะถูกคัดลอกลงในโฟลเดอร์เดียวกันเป็นคอมโพเนนต์เหล่านี้แทน แทนที่รุ่นเดิมของแฟ้มเหล่านั้น โปรดสังเกตว่าแฟ้มกำหนดอาจปรากฏขึ้นในโฟลเดอร์มากกว่าหนึ่ง เพื่อให้แน่ใจว่าการปรับปรุงอินสแตนซ์ทั้งหมดของแฟ้มต้นฉบับ
แฟ้ม.inf ที่ใช้ในการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงของ Windows 95 (W95upd.inf) รวมถึงข้อมูลรีจิสทรีที่อาจจำเป็นสำหรับการปรับปรุงเพื่อให้การทำงานที่ตั้งใจ หรือจะเพียงแค่มีประโยชน์ในการติดตามการปรับปรุงที่มีการติดตั้ง เราขอแนะนำให้ แฟ้มนี้สามารถ examined โดยผู้ดูแลระบบ และส่วนที่เหมาะสมผสานเข้าไปในแฟ้ม Msbatch.inf ที่ใช้ในระหว่างการเซ็ตอัพ เพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลรีจิสทรีนี้ incorporated เมื่อมีการติดตั้งการปรับปรุง

การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงของ Windows 95 บนเวิร์กสเตชัน Windows 95 ที่มีอยู่ที่กำลังทำการติดตั้ง Windows 95 ที่ใช้ร่วมกันจากเซิร์ฟเวอร์ เป็นเพียงพอโดยปกติการปรับปรุงแฟ้มคอมโพเนนต์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่มีการแชร์ ในกรณีที่ไม่ค่อยพบมาก ทำการปรับปรุงคอมโพเนนต์โหมดจริงจะต้องการแฟ้มที่จะคัดลอกไปยังแต่ละคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ หรือ บนฮาร์ดดิสก์ในระบบของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายหรือบูตฟลอปปีดิสก์

การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงของ Windows 95 บนสเตที่มีอยู่แล้ว Windows 95 ชันที่ใช้ภายใน การติดตั้งแบบสแตนด์อโลนของ Windows 95 หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้สามารถใช้ได้:

 • ซอฟต์แวร์การจัดการระบบเครือข่าย ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่นเซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบของ Microsoft ที่สามารถใช้เพื่อทำให้ซอฟต์แวร์ปรับปรุงได้ เมื่อมีแยกแฟ้มคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง และการปรับปรุงรีจิสทรีที่ระบุ เหล่านี้สามารถถูกแจกจ่ายตามการทำงานโดยผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น
 • สคริปต์การเข้าสู่ระบบ หากสคริปต์เข้าสู่ระบบ Windows NT หรือของ NetWare ใช้ คำสั่งเพิ่มการตรวจสอบว่า มีการติดตั้งการปรับปรุงเฉพาะ และเรียกใช้โปรแกรมติดตั้งถ้าจำเป็น ตัวอย่าง::
     IF NOT EXIST %WINDIR%\xxxxx_UN.INF START xxxxxUPD.EXE
 • อีเมล์ โปรแกรมติดตั้งเองสามารถมีการแจกจ่ายในสิ่งที่แนบอีเมล์ เมื่อต้องการรับอีเมล ผู้ใช้จะรันโปรแกรมติดตั้งที่แนบมาเพื่อติดตั้งการปรับปรุง นอกจากนี้ยังอาจประกอบสิ่งที่แนบอีเมล์ของทางลัดไปยังโปรแกรมติดตั้งในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่าย
 • อินทราเน็ตเว็บไซต์ โปรแกรมติดตั้งเองสามารถถูกวางลงในเว็บไซต์มีภายใน ซึ่งผู้ใช้สามารถไปยังการติดตั้งการปรับปรุง
วิธีการเหล่านี้มีคำแนะนำ อาจมีวิธีอื่น ๆ ไม่อยู่ในรายการต่อไปนี้ที่สามารถใช้การแจกจ่ายโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์เหล่านี้ได้

หมายเหตุ: เมื่อมีใช้โปรแกรมติดตั้งเองเพื่อติดตั้ง การปรับปรุง Windows 95 ทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่า รุ่นที่ใหม่กว่าของส่วนประกอบจะไม่ตั้งใจแทน ด้วยรุ่นติดตั้ง ถ้ามีใช้วิธีการติดตั้งการสำรอง ระมัดต้องถูกนำมาเพื่อป้องกันการเปลี่ยนคอมโพเนนต์ที่ใหม่กว่ารุ่นเก่าด้วย ในบางกรณี เปลี่ยนคอมโพเนนต์ที่ใหม่กว่ารุ่นเก่าด้วยอาจแสดงคอมพิวเตอร์ไม่สามารถบูต

การขอรับการปรับปรุงของ Windows 95

จัดประเภท ด้วยวิธีการมีพร้อมใช้งานและกระจาย Windows 95 อัพเดลดลงในประเภทหลักที่สอง: ที่พร้อมใช้งานสาธารณะจากแหล่งที่ออนไลน์ และที่ไม่พร้อมใช้งานสาธารณะ แต่พร้อมใช้งานโดยการติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ Microsoft เท่านั้นPublicly-distributed Windows 95 updates are available to be downloaded from the Microsoft Download Center.For additional information about how to download Microsoft Support files, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

To determine which file to download, query the Microsoft Knowledge Base to find the article that references the issue. Specific instructions are included in each article.

Windows 95 updates that are not publicly distributed can be obtained by contacting Microsoft Technical Support, through any of our direct support offerings, including telephone.Note that server-based Setup (using Netsetup) of Windows 95 OEM Service release 2 and 2.1 (OSR2) is not supported. OSR2 was designed to be preinstalled on new computers by computer manufacturers. One of the main components, the FAT32 file system, requires that the computer's hard disk be repartitioned. For this reason, OSR2 is not distributed to resellers.

Attempts to distribute OSR2 using Netsetup result in users being prompted for a Product ID number. This number is usually listed on the Microsoft Certificate of Authenticity. Modifying the Msbatch.inf file does not prevent this prompt.

คำแนะนำในการสอบถามฐานความรู้

Information about specific Windows 95 updates and issues resolved by these updates can be found in the Microsoft Knowledge Base by querying on the issue's symptoms.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 161020 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 15:55:14 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB161020 KbMtth
คำติชม