การแทนที่แฟ้มระบบที่ใช้ดิสก์การซ่อมแซม Emergency ที่ปรับเปลี่ยน

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:164471
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
โปรแกรมติดตั้ง Windows NT และดิสก์การซ่อมแซม Emergency (ERD) สามารถใช้การแทนแฟ้มระบบปฏิบัติการที่ไม่สามารถคัดลอก โดยหมายความว่า simplerขั้นตอนนี้จะมีประโยชน์มากที่สุดถ้าการติดตั้ง Windows NT อยู่บนพาร์ติชัน NTFS ที่ได้ถูกแสดง unbootable นอกจากนี้ยังสามารถใช้ขั้นตอนนี้เพื่อแทนแฟ้มบนพาร์ติชันที่มิเรอร์ได้ โดยไม่มีการแบ่งมิเรอร์แรก
ข้อมูลเพิ่มเติม
ขั้นตอนนี้สามารถใช้การแทนแฟ้มระบบ Windows NT ในตัวอย่างนี้ เราแทน \WINNT\system32\drivers\beep.sys แฟ้ม โปรดสังเกตว่า แฟ้ม Beep.sys เป็นเพียงตัวอย่าง Windows NT ระบบแฟ้มอื่น ๆ สามารถถูกแทนหากใช้เส้นทางที่ถูกต้องและชื่อแฟ้ม มีดิสก์การซ่อมแซม Emergency จากการติดตั้ง Windows NT ที่เราจะแทนที่แฟ้มบนไม่จำเป็นสำหรับการดำเนินการนี้ คุณยังสามารถใช้ ERD จากการติดตั้งที่เหมือนกันของ Windows NT บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น แต่นี้ invites unforeseen ปัญหาหากมีแม้แต่แตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างการติดตั้ง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ของดิสก์การซ่อมแซม Emergency ของ V4.0 NT คุณต้องมี Setupdd.sys รุ่นที่ปรับปรุง รุ่นที่ปรับปรุงแล้วไม่มีอยู่ใน v4.0 NT Service Pack 2 หรือรุ่นใหม่กว่า การปรับปรุง Setupdd.sys รุ่นของคุณ คุณต้องคัดลอก Setupdd.sys จากเซอร์วิสแพ็คเพื่อ NT v4.0 ติดตั้งฮาร์ดดิสก์ 2ซึ่งแทน Setupdd.sys รุ่นก่อนหน้านี้ ด้วยรุ่นที่ปรับปรุงแล้ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู article(s) ต่อไปนี้ในฐานความรู้ของ Microsoft:
หมายเลขบทความ:168015
ชื่อ: แฟ้มที่ไม่ถูกแทนเมื่อมีการเรียกใช้การซ่อมแซม Emergency
 1. มีสร้างดิสก์การซ่อมแซม Emergency ระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้น ของ Windows NT หรือ โดยการเรียกใช้โปรแกรมของ Windows NT RDISK.EXE การคัดลอกเนื้อหาของ ERD เดิมไว้บนแผ่นดิสก์อื่นหรือไดเรกทอรีย่อยบนเครื่องอื่นเป็นการสำรองข้อมูล ข้อมูล ERD เดิมที่บันทึกควรสามารถคืนค่า unmodified ERD ที่เดิมในกรณีที่กระบวนการนี้ไม่สำเร็จ หรือไม่เคยต้องการเพื่อกลับไปยังการตั้งค่าคอนฟิกที่เริ่มต้นถูกบันทึกไว้
 2. ลบแอตทริบิวต์เดียวอ่านแฟ้ม Setup.log นี่คือแฟ้มระบบที่ซ่อน บน ERD ที่สามารถแก้ไขได้ ด้วยตัวแก้ไขข้อความ การเปลี่ยนแปลงแฟ้ม Setup.log ในตัวอย่างด้านล่าง แทนที่ส่วน [Files.WinNt ทั้งหมด ด้วยรายการเหมือนกับบรรทัดสุดท้ายในตัวอย่าง บรรทัดเพิ่มเติมสามารถรวมถ้ามีมากกว่าหนึ่งแฟ้มที่ต้องการให้คัดลอก ส่วน [Files.WinNt] ของ Setup.log ประกอบด้วยรายการสำหรับทุกแฟ้มระบบปฏิบัติการ Windows NT เมื่อสร้าง หรือปรับเปลี่ยนการทำรายการแน่ใจว่า โฟลเดอร์เป้าหมายสำหรับแฟ้มจะเหมือนกับค่า TargetDirectory ในบรรทัดส่วน [เส้นทางอย่างใดอย่างหนึ่ง โฟลเดอร์ปลายทางที่ตรงกับ systemroot Windows NT

  สามารถง่ายทำ ด้วยการค้นหา และการปรับเปลี่ยนบรรทัดต้นฉบับสำหรับแฟ้มเป้าหมายในส่วน [Files.WinNT]

  บรรทัดต้นฉบับใน Setup.log จะเหมือนกับข้อความ:
  \WINNT\system32\drivers\beep.sys = "beep.sys","f7fb"

  แก้ไขแทนแฟ้มจาก ERD แทนของซีดีดังกล่าวมีลักษณะเหมือน (บรรทัดนี้ถูกห่อสำหรับ appearances เท่านั้น):
  \WINNT\system32\drivers\beep.sys = "beep.sys","99999","\","ERD disk","beep.sys"
  รายการ 99999 แทน f7fb checksum ที่ใช้ ERD ที่เดิม นี่ insures ว่า กระบวนการซ่อมแซมจะพร้อมท์ให้คุณแทนที่แฟ้มนี้ "\" บ่งชี้ว่า กระบวนการซ่อมแซมควรมองไปยังรากของดิสก์เพื่อคัดลอกแฟ้มจาก "ดิสก์ erd" ถูกใช้เพื่อพร้อมท์ผู้ใช้ ERD ถ้านั้นไม่อยู่ในไดรฟ์เมื่อต้องการเซ็ตอัพเพื่อคัดลอก รายการสุดท้ายในบรรทัดมีชื่อแฟ้ม ตามที่ปรากฏบน ERD และใช้เป็นแฟ้มแท็กเพื่อให้แน่ใจว่า ใส่ดิสก์ที่เหมาะสมเพื่อคัดลอกแฟ้มจาก

  Here is an example of the entire contents of a Setup.log file after it has been modified:
     [Paths]   TargetDirectory = "\WINNT"   TargetDevice = "\Device\Harddisk1\partition1"   SystemPartitionDirectory = "\"   SystemPartition = "\Device\Harddisk0\partition1"   [Signature]   Version = "WinNt4.0"   [Files.SystemPartition]   NTBOOTDD.SYS = "sparrow.sys","b4a3"   ntldr = "ntldr","2a36b"   NTDETECT.COM = "NTDETECT.COM","b69e"   [Files.WinNt]   \WINNT\system32\drivers\tcpip.sys = "beep.sys","99999","\","ERD     disk","beep.sys"						
 3. Copy the file (in this case Beep.sys) to the root of the ERD. If there is not enough room on the ERD for the file you are replacing, any files other than Setup.log can be deleted from the ERD to make room. This makes the ERD unusable for other repair functions, so keep the original ERD in a safe place. You can also use a second disk containing the file to be replaced and insert it when prompted for "ERD disk."

  NOTE: The above line will replace Tcpip.sys with the file Beep.sys thus overwriting the original Tcpip.sys file. This example demonstrates the added capability of the ERD to replace any file with any other file.
 4. Run Windows NT Setup and select the repair option to replace the file. This is standard procedure from here; the rest of the steps are a review of the repair process.
 5. Run Windows NT setup. Most likely this will be done from the boot disks. Select R for repair in the first "Welcome to Setup" screen. Deselect all but "Verify Windows NT system files" in the next screen and then select continue. Note that the repair process in Windows NT 4.0 requires a CD-ROM drive on the target computer and a copy of the Windows NT 4.0 CD. If these are not available, please see the following article in the Microsoft Knowledge Base:
  หมายเลขบทความ:158423
  TITLE : WinNT 4.0 ERD Won't Allow Repair w/out Compact Disc Installed
 6. When prompted for the Emergency Repair Disk, put the modified copy of the ERD in drive A: and press Enter.
 7. Setup reports that the file you are replacing is not from the original Windows NT installation. Press Enter to replace the file. Setup reports that it has completed repairs. Press Enter to restart the computer.
If the procedure fails check for these common errors:
 • Is the full path of the file correct? This will happen if you change the filename in the example but not its path.
 • Does the target directory of the file match the TargetDirectory Value at the top of Setup.log?
 • Are all the items in the correct order on the modified Setup.log entry?
 • Are there any typographical errors? Are all items in quotes as they are in the example?
 • Are all commas entered as in the example?
 • Did you exit Setup (f3) after replacing the desired files from floppy. If not it may have been replaced again further down the files list if you did not remove them as described in step 2.
4.00 prodnt

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 164471 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 16:28:25 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbsetup kbmt KB164471 KbMtth
คำติชม