วิธีการใช้ CMD หรือ BAT แฟ้มเป็นสคริปต์ CGI แบบ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:164674
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
เราขอแนะนำให้ ผู้ใช้ทั้งหมดปรับรุ่นไปยัง Microsoft ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) รุ่น 6.0 ทำงานบน Microsoft Windows Server 2003 iis 6.0 เพิ่มความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานเว็บมาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย IIS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
สิ่งสำคัญ: บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขรีจิสทรีก่อนที่คุณแก้ไขรีจิสทรี ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเข้าใจวิธีการคืนค่าหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ดูหัวข้อวิธีใช้ออนไลน์ของ "รีจิกู้คืนในสทรี" ใน Regedit.exe หรือหัว "กู้คืนแบบรีจิสทรีคีย์" ออนไลน์'วิธีใช้'ข้อใน Regedt32.exe
สรุป
1.0 ในเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS) สามารถใช้แฟ้ม.cmd หรือ.bat เป็นสคริปต์ CGI ใน IIS 2.0 และ 3.0 ความสามารถในการทำงานนี้ได้ถูกเอาออก โดยค่าเริ่มต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
You can enable the use of .cmd and .bat files with IIS by adding a scriptmapping to the registry.

คำเตือน: การใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณติดตั้ง Windows ใหม่ Microsoft cannot guarantee thatproblems resulting from the incorrect use of Registry Editor can besolved. โปรดใช้ Registry Editor โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

For information about how to edit the registry, view the "Changing Keys AndValues" online Help topic in Registry Editor (Regedit.exe) or the "Add andDelete Information in the Registry" and "Edit Registry Data" online Helptopics in Regedt32.exe. Note that you should back up the registry beforeyou edit it.
 1. Start Registry Editor (Regedt32.exe) and locate the following registry subkey in the HKEY_LOCAL_MACHINE subtree:
     \SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W3SVC\Parameters\Script Map						
 2. On the Edit menu, click Add Value.
 3. Enter the following for .cmd files:
     Value Name: .CMD   Data Type: REG_SZ   String:   "\Winnt\system32\cmd.exe /c %s %s" (Leave off the quotation marks)						
  For .BAT files, repeat this process and substitute .BAT for .CMD in the value name.

Sample Script

Use any text editor to create the following script and save it asmyscript.cmd.
  @echo off  echo Content-Type: text/plain  echo.  echo Hello World!!  echo.  echo.				

The above test script can be placed in the IIS server \scripts directory.You can run this script from the following URL, for example:
http://servername/scripts/myscript.cmd

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 164674 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 16:30:22 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Internet Information Server 2.0, Microsoft Internet Information Server 3.0

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbmt KB164674 KbMtth
คำติชม