ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

INF: โหมดการเลี่ยงผ่าน (Emergency) และ WITH ธุรกรรมการถ่ายโอนข้อมูล NO_LOG

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:165918
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
ในสถานการณ์ infrequent ฐานข้อมูลอาจถูกทำเครื่องหมายสงสัยเนื่องจากความล้มเหลวในการกู้คืนข้อมูลไปในเวลาเริ่มต้นใช้งาน โดยปกติ นี้ป้องกัน anybody การเข้าถึงข้อมูล อย่างไรก็ตาม จากนี้คุณยังสามารถกำหนดสถานะของฐานข้อมูล SUSPECT "เลี่ยงผ่านโหมด" (หรือที่เรียกว่า "โหมดฉุกเฉิน") และ SELECT หรือใช้เป็นกลุ่มสำเนาโปรแกรม (BCP) เพื่อคัดลอกจากข้อมูลด้วยตนเอง ในขณะที่คุณไม่สามารถดำเนินการ แก้ไขข้อมูลทั่วไปใด ๆ ในการเลี่ยงผ่านโหมด คุณจะสามารถเรียกใช้การถ่ายโอนธุรกรรม WITH NO_LOG หมายเหตุที่ทำการดำเนินการนี้ในโหมดที่ไม่ผ่านพร็อกจะได้รับการสนับสนุน และ การดำเนินการอาจเป็นอันตราย

สำหรับสาเหตุที่คล้ายกัน ถ้ามีการกู้คืนสำหรับการเริ่มต้นใช้เวลานาน คุณควรไม่ยกเลิกได้ การตั้งค่าฐานข้อมูลในโหมดการเลี่ยงผ่าน แล้วให้ ทำการถ่ายโอนธุรกรรม WITH NO_LOG
ข้อมูลเพิ่มเติม
การดำเนินการทั้งหมดที่ถ่าย ด้วยธุรกรรมที่มีการถ่ายโอนข้อมูลมักจะล็อก จึงเป็นการกู้คืน และ abortable อย่างไรก็ตาม พื้นที่การบันทึกถูกใช้ โดยคำสั่งการถ่ายโอนข้อมูลเอง ถ้าดังนั้นเต็มว่า มีเนื้อที่ว่างไม่เพียงพอให้ทำธุรกรรมบันทึกการถ่ายโอนข้อมูลล็อกธุรกรรม ตัวเลือก WITH NO_LOG สามารถตัดทอนล็อกธุรกรรม โดยไม่มีการบันทึก

การถ่ายโอนธุรกรรม WITH NO_LOG มีความปลอดภัยค่อนข้างภายใต้เงื่อนไขปกติเซิร์ฟเวอร์ใช้เวลาหน่วยวัดเพื่อให้แน่ใจว่า กู้คืนจะสำเร็จแม้ว่าเซิร์ฟเวอร์ล้มเหลวในระหว่างการดำเนินการนี้

ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ค่อยพบ การกู้คืนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่าการกู้คืนสำหรับการเริ่มต้น) อาจล้มเหลว ทำเครื่องหมายสงสัยฐานข้อมูล กู้คืนล้มเหลวสำหรับเหตุผลเฉพาะมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อต้องการบันทึกข้อความ errorlog ที่เกิดการกู้คืนล้มเหลว เริ่มต้นได้เนื่องจากอาจช่วยเหลือเพื่อวิเคราะห์สาเหตุ

"กู้คืน" คือ กระบวนการการทำให้ฐานข้อมูลสอดคล้องกัน โดย redoing หรือยกเลิกธุรกรรมทั้งหมดที่อยู่อาจเริ่มการทำงานหลังจาก หรือ uncommitted ในเวลาจุดตรวจสอบครั้งล่าสุด กระบวนการนี้อาศัยอยู่กับลักษณะการเขียนล่วงหน้าของล็อกธุรกรรม (เพจทั้งหมดที่ถูกปรับเปลี่ยนถูกเขียนไปยังล็อกก่อนที่จะถูกเขียนไปยังฐานข้อมูล) กู้คืนข้อมูลที่ประกอบด้วยการอ่านระเบียนแต่ละบันทึก การเปรียบเทียบการประทับเวลาของการระบุเวลา เพฐานข้อมูลที่สอดคล้องกัน และเลิกทำการเปลี่ยนแปลง (ในกรณีของธุรกรรมการ uncommitted) หรือ redoing การเปลี่ยนแปลง (ในกรณีของยอมรับทรานแซคชัน)หลังจาก noting errorlog ข้อความที่เป็นสาเหตุของการกู้คืนล้มเหลว ลองการตั้งค่าสถานะของฐานข้อมูลกลับไปปกติ และรีสตาร์ SQL Server เพื่อดูว่า การกู้คืนสำเร็จครั้งที่สอง คุณสามารถเปลี่ยนสถานะของฐานข้อมูลโดยใช้ความของกระบวนการ sp_resetstatus ที่เก็บไว้ กระบวนงานจัดเก็บเพิ่มเติมที่คุณสามารถติดตั้งจากสคริปต์ Instsupl.sql ในไดเรกทอรี Mssql\Install อยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู "การตั้งค่าใหม่ในสงสัยว่าสถานะ" ในเอกสารประกอบแบบออนไลน์

ถ้ามีการกู้คืน ไม่ยังคงเกิดข้อผิดพลาดในการบันทึก และติดต่อผู้ให้บริการสนับสนุนหลัก นอกจากนี้คุณควรตรวจสอบความพร้อมใช้งานของการสำรองฐานข้อมูลที่ดีของคุณครั้งล่าสุด เนื่องจากอาจจะจำเป็น อย่างไรก็ ตามที่มากของข้อมูลในฐานข้อมูลของคุณอยู่บ่อย ๆ ยังคง albeit เหมือน transactionally (และทางกายภาพ) เดิม You can access this data by setting the database status tobypass, or emergency mode. This is done by setting sysdatabases.status to -32768 for a SQL 6.5 database and to 32768 for a SQL 7.0 database,after turning "allow updates" on. For example, use the following command for a SQL 6.5 database:
   UPDATE SYSDATABASES SET STATUS=-32768 WHERE NAME='DBNAME'				

After doing this, you can enter the database and SELECT the data or use BCPto get it out. You may encounter errors while doing this, but in most casesmuch of the data can be retrieved.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ