คำสั่งของ MS-DOS ท้องถิ่นและอักขระช่องว่าง

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:166827
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
ระบบปฏิบัติการ Windows ใช้ interpreters คำสั่งต่าง ๆ เพื่อที่ประมวลผลคำสั่งที่พร้อมท์คำสั่ง เช่น Command.com ซึ่งอาจทำให้ confusion เมื่อคุณใช้คำสั่งดั้งเดิม หรือภาย ใน (เช่น CHDIR, MKDIR, RMDIR และอื่น ๆ) ที่พร้อมท์คำสั่ง โดยเฉพาะในร่วมกับอักขระช่องว่าง
ข้อมูลเพิ่มเติม
ระบบปฏิบัติการ Windows ที่แตกต่างกันอาจสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างกันสำหรับคำสั่งเดียวกันเมื่อพิมพ์ที่พร้อมท์คำสั่ง ตัวอย่างเช่น คำสั่งต่อไปนี้จะสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน:
c:\>md นี่คือไดเรกทอรี
ใน Windows 95 คำสั่งนี้สร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
พารามิเตอร์มากเกินไป - คือ
ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows NT และรุ่นใหม่ กว่า คำสั่งนี้สร้างโฟลเดอร์ที่แยกต่างหากที่สี่:
   C:\This   C:\is   C:\a   C:\Directory				
ในตัวอย่างนี้ คำสั่ง MD ภายในใช้การใช้อักขระช่องว่างแตกต่างกันขึ้นตัวแปลคำสั่งที่ใช้อยู่command.com ใน Windows 95 ไม่อนุญาตให้มีช่องว่าง ในขณะที่ใช้ช่องว่างที่เป็นตัวคั่น Cmd.exe ใน Windows NT (และรุ่นใหม่กว่า) และประมวลผลคำสั่ง โดยการจัดการคำแต่ละหลังคำสั่งเป็นพารามิเตอร์ที่แยกต่างหาก

โปรดสังเกตว่า ในกรณีที่แต่ละ ตัวแปลที่ไม่สร้างชื่อแฟ้มยาวหรือยาวชื่อโฟลเดอร์ที่มีช่องว่างที่ไม่ มีการใช้คำพูด เมื่อต้องการสร้างชื่อโฟลเดอร์ที่มีความยาวรวมช่องว่างที่พร้อมรับคำสั่ง ใช้คำพูดในตัวอย่างต่อไปนี้:
c:\>md "นี้เป็นแบบ Directory"
ในกรณีนี้ ระบบปฏิบัติการทั้งสองสร้างหนึ่งโฟลเดอร์ที่ มีชื่อแฟ้มยาว "นี่คือไดเรกทอรี"

ข้อมูลอ้างอิง
แนะนำ Microsoft Windows NT ระบบรายการ รุ่น 3.5
ldn lfn ms-dos

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 166827 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 16:48:25 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows 95

  • kbnosurvey kbarchive kbmt KB166827 KbMtth
คำติชม