ปัญหาที่เกิดขึ้น: คุณยังคงได้รับข้อความ "เตือน C4768" แม้ว่าคุณใช้ pragma เตือนเมื่อต้องการปิดใช้งานการแจ้งเตือนใน c ++ Visual

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:167355
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
คำเตือนที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้จะถูกสร้างขึ้นแม้ว่าคุณ ใช้ pragma เตือนเมื่อต้องการปิดใช้งานการแจ้งเตือน:
คำเตือน C4786:
' std::rb_tree <><> <state> >:: TransClosureNode CAiSpanningTree <><state></state></> >:: TransClosureNode, std::ident <cai></cai><><state></state></> >:: TransClosureNode, CAiSpanningTree <s><state></state></s> >:: TransClosureNode >, std::less <><stat><state></state></stat> >:: TransClosureNode >>': ตัวระบุที่ถูก ตัดทอน '255 อักขระในข้อมูลการดีบัก</state>
รหัส:
  #pragma warning(disable:4786)				
การปิดการใช้งานการเตือนที่แสดงรายการแฟ้มหมายเลขบรรทัด ตัวอย่างเช่น:
  C:\test\Text.cpp(25) : warning C4786:				
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Microsoft c ++การแสดงผล .สุทธิ
ข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถละเว้นคำเตือนนี้ อย่างไรก็ตาม ตัวระบุที่อาจ ไม่สามารถเข้าถึงได้ หรือสามารถดูได้ในการดีบัก

โค้ดตัวอย่าง

  /*  Compiler Options: /Zi  */  #include <stddef.h>  #include <new.h>  #pragma warning(disable:4786)  namespace std {   template <class T, class U> struct ident {};   template <class T1, class T2> struct pair {};   template <class Arg1, class Arg2, class Result>     struct binary_function {};   template <class T>struct less : binary_function<T, T, bool> {};   template <class T, class Distance> struct bidirectional_iterator {};   template <class Key, class Value, class KeyOfValue, class Compare>    class rb_tree {     public:       typedef int size_type;       typedef int difference_type;       typedef void* link_type;       struct rb_tree_node {};       typedef Key key_type;       class iterator : public bidirectional_iterator<Value,        difference_type> {};       class const_iterator  : public        bidirectional_iterator<Value,difference_type> {          protected:          link_type node;          const_iterator(link_type x) : node(x) {}       };       public:        size_type count(const key_type& x) const;       };    template <class Key, class Value, class KeyOfValue,         class Compare>         rb_tree<Key, Value, KeyOfValue, Compare>::size_type         rb_tree<Key, Value, KeyOfValue, Compare>::         count(const Key& k) const {          size_type n = 0;          return n;       };       template <class Key, class Compare>  class set {        typedef ::std::rb_tree<Key, Key,ident<Key, Key>, Compare>         rep_type;     rep_type t;   };  }  template <class Node, class Compare>class CAiTransitiveClosure{  public:   typedef std::set<Node, Compare > NodeSet; NodeSet m_todo;  };  template <class Node, class Compare> class CAiSpanningTree {  public:   typedef std::set<Node, Compare > NodeSet;  protected:   typedef Node CAiSpanningTreeNode;   typedef NodeSet CAiSpanningTreeNodeSet;  private:   struct TransClosureNode {};   struct TransClosureGraph    : public CAiTransitiveClosure<TransClosureNode,  std::less<TransClosureNode> >    {};  public:   CAiSpanningTree(const Node& initialNode);   CAiSpanningTree(const NodeSet& initialNodes);  };  struct State { };  class CformSpanningTree:public CAiSpanningTree<State,std::less<State>>  {  public:    CFormSpanningTree( NodeSet initial)   : CAiSpanningTree<State, std::less<State> >(initial)   {}  };				

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 167355 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 02/22/2014 01:53:40 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Visual C++ 5.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual C++ 5.0 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbcode kbcompiler kbfix kbnoupdate kbmt KB167355 KbMtth
คำติชม