ในปัจจุบัน และส่งกลับหมายเลขเวอร์ชันที่สำคัญสำหรับเบราว์เซอร์ที่ Microsoft Internet Explorer และศูนย์ (0) ให้ผู้อื่น การใช้ฟังก์ชันนี้ assures ว่า สคริปต์ที่จะเข้ากันได้กับ Internet Explorer รุ่นต่อ ๆ ไป
  // This function returns Internet Explorer's major version number,  // or 0 for others. It works by finding the "MSIE " string and  // extracting the version number following the space, up to the decimal  // point, ignoring the minor version number  <SCRIPT LANGUAGE="JavaSCRIPT">  function msieversion()  {   var ua = window.navigator.userAgent   var msie = ua.indexOf ( "MSIE " )   if ( msie > 0 )   // If Internet Explorer, return version number     return parseInt (ua.substring (msie+5, ua.indexOf (".", msie )))   else         // If another browser, return 0     return 0  }  </SCRIPT>				
เมื่อต้องการตรวจสอบหมายเลขเวอร์ชัน สคริปต์ควรใช้เสมอ > =การดำเนินการ แทน =การดำเนินการตรวจสอบความเข้ากันได้กับรุ่นในอนาคต สคริปต์ที่มีอยู่ที่โดยเฉพาะตรวจสอบ userAgent เท่ากับ "MSIE 3 ตัวอย่าง ควรจะเปลี่ยนแปลงให้ใช้การ > =การดำเนินการเพื่อให้สคริปต์รู้จัก Internet Explorer 4.0 เช่นเดียวกัน

ตัวอย่างต่อไปนี้อธิบายวิธีการตรวจสอบรุ่นของเบราว์เซอร์จากสคริปต์ฝั่งไคลเอ็นต์ โปรดสังเกตว่าตัวอย่างนี้ไม่โดยเฉพาะตรวจสอบรุ่นของแพลตฟอร์ม เช่น Windows 95, Windows NT, Windows 3.1 และอื่น ๆ forth ซึ่งต้องใช้สายอักขระย่อยในการแยกต่างหาก userAgent ตรวจเมื่อสามารถใช้ได้:
<SCRIPT LANGUAGE="javascript">  if ( msieversion() >= 4 )   document.write ( "This is Internet Explorer 4 or later" );  else if ( msieversion() >= 3 )   document.write ( "This is Internet Explorer 3" );  else   document.write ( "This is another browser" );  </SCRIPT>				

จากสคริปต์ที่เอ็นต์เซิร์ฟเวอร์

หมายเหตุ:: แบบRequest.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT")อาจใช้วิธีการแทนBrowserTypeวัตถุในสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
272413วิธีการกำหนดชนิดของเบราว์เซอร์ในสคริปต์เอ็นต์เซิร์ฟเวอร์โดยไม่มีวัตถุ BrowserType
คอมโพเนนต์ความสามารถของเบราว์เซอร์ที่มาพร้อมกับ Active Server หน้า (ASP) ให้สคริปต์ของคุณ ด้วยคำอธิบายของความสามารถของของไคลเอ็นต์เว็บเบราว์เซอร์ โดยเปรียบเทียบหัว HTTP ของบริษัทตัวแทนผู้ใช้กับรายการในแฟ้ม BROWSCAP.INI ในใบสั่งสำหรับโปรแกรมประยุกต์ ASP ตรวจหาการสนับสนุนของเบราว์เซอร์สำหรับคุณลักษณะใหม่ ๆ ของ Internet Explorer 4.0 คัดลอก BROWSCAP.INI ที่ล่าสุดจาก Cyscape เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www.cyscape.com/asp/browscap/
คัดลอกไปยังไดเรกทอรี %windows%\system32\inetsrv\asp\cmpnts และเรียกใช้สคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์คล้ายกับตัวอย่างด้านล่าง

ตัวอย่างนี้ใช้ประโยชน์จากฟังก์ชัน HTML แบบไดนามิกใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเบราว์เซอร์ปัจจุบันคือ Internet Explorer 4.0 หรือรุ่นใหม่กว่าสิ้น:
<HTML><BODY>  <% Set bc = Server.CreateObject("MSWC.BrowserType") %>  <table border=0 cellspacing="0" cellpadding="5">   <tr>     <% If bc.browser = "IE" and bc.version >= 4 Then %>     <td><a href="chocolate.htm" TARGET="_TEXT"       onmouseover="this.style.color='red'"       onmouseout="this.style.color='purple'">chocolate</a>     </td>     <% Else %>      <td><a href="chocolate.htm" TARGET="_TEXT">chocolate</a></td>     <% End If %>     <td>|</td>     <% If bc.browser = "IE" and bc.version >= 4 Then %>     <td><a href="vanilla.htm" TARGET="_TEXT"       onmouseover="this.style.color='red'"       onmouseout="this.style.color='purple'">vanilla</a>     </td>     <% Else %>      <td><a href="vanilla.htm" TARGET="_TEXT">vanilla</a></td>     <% End If %>   </tr>  </table></BODY></HTML>				
ข้อมูลอ้างอิง
การอ้างอิงคอมโพเนนต์ในผังหน้า (ASP) เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่
ตรวจหาการตรวจสอบการตรวจสอบ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 167820 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/07/2011 07:16:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

 • kbFAQ kbhowto kbscript kbmt KB167820 KbMtth
คำติชม