ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

บริการ messenger ของ Windows

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:168893
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
การใช้บริการ Messenger ใน Windows ช่วยให้คุณผลลัพธ์ varying ที่ขึ้นอยู่กับตัวเลือกคำสั่งหรืออินเทอร์เฟซที่คุณใช้ในการส่งข้อความวิธีการคุณใช้เป็นตัวกำหนดว่า ข้อความมีการออกอากาศท้องถิ่นหรือเดตาแกรมที่ระบุโดยตรง และชื่อ NetBIOS ที่เป็นข้อความที่จะส่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
163409NetBIOS Suffixes (16th อักขระของชื่อ NetBIOS)
ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่งสุทธิ *

ส่งออกการออกอากาศผู้ใช้ทั้งหมดที่ลงทะเบียนของเมนท้องถิ่น <00>ผ่านโพรโทคอลแต่ละบนคอมพิวเตอร์ที่ส่ง ตัวอย่างเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows ด้วย NWLINK, TCP/IP และ NetBEUI จะส่ง 3 ออกอากาศข้อความแสดงข้อความไปยังโดเมน <00> ผู้ใช้ในโดเมนที่ทำงานโพรโทคอลสามทั้งหมดจะได้รับข้อความที่สาม</00></00>

/DOMAIN:NAME ส่งสุทธิ

ส่งออกการออกอากาศชื่อโดเมนที่ระบุ <00>ผ่านโพรโทคอลแต่ละบนคอมพิวเตอร์ที่ส่ง ซึ่งทำงานเหมือนกับการ NET SEND *, ด้วยข้อยกเว้นว่า คุณสามารถเลือกโดเฉพาะเมน แทนการใช้โดเมนของคุณเข้าสู่ระบบปัจจุบัน</00>
หมายเหตุ:: กับ NET SEND * และ /DOMAIN:NAME NET SEND ผู้ใช้เพียงคนบนเครือข่ายย่อยเฉพาะที่เป็นสมาชิกของโดเมนที่ระบุ ได้รับข้อความ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
150881เฉพาะแบบสอบถามชื่อ NetBIOS ส่ง Broadcast ไม่ต่อ โดยเราเตอร์

ชื่อของการส่งของสุทธิ

ส่งข้อความที่ระบุโดยตรงไปยัง <03> NetBIOS รายการสำหรับผู้ใช้ที่ระบุผู้ใช้ได้รับข้อความเดียวเท่านั้น และมีใช้วิธีการปกติสำหรับการตรวจหาชื่อ NetBIOS</03>

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119493netbios ผ่าน TCP/IP ชื่อในการแก้ปัญหาและ WINS
149270วิธีที่เราเตอร์จัดการเก็ต NetBIOS ชนิด 20 IPX

net /users ส่ง

ส่งข้อความที่ระบุโดยตรงกับ <03>รายการ NetBIOS สำหรับชื่อคอมพิวเตอร์ของแต่ละรอบเวลาที่กำหนดให้กับเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถดูการเชื่อมต่อเหล่านี้โปรแกรมจัดการผ่านเซิร์ฟเวอร์ ถ้าคอมพิวเตอร์มีสามรอบเวลาเปิดโปรแกรมจัดการการภายใต้เซิร์ฟเวอร์ จากนั้นคอมพิวเตอร์รับข้อความสามครั้ง</03>

ตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์ - ข้อความที่ส่ง

ส่งข้อความที่ระบุโดยตรงไปยัง <03> NetBIOS รายการสำหรับแต่ละเครื่องที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ ไม่เหมือนกับที่ NET SEND /USERS เพียงหนึ่งส่งข้อความการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แต่ละ ถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์มีเซสชันหลายกับเซิร์ฟเวอร์</03>

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ