ข้อมูล: พบคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการรวมการเชื่อมต่อ ODBC

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:169470
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้ครอบคลุมบางคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ ODBC ร่วมกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม
 1. Q. ใช้อะไรคือการเชื่อมต่อ ODBC ร่วมหรือไม่

  a. การเชื่อมต่อร่วมกันเป็นหนึ่งลักษณะการทำงานใหม่ถูกนำมาใช้ใน ODBC 3.0 เชื่อมต่อร่วมกันทำให้เกิดการเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ ODBC เพื่อเชื่อมต่อจากประเภทของการเชื่อมต่อที่นำมาใช้ใหม่ หลังจากที่ได้รับการเชื่อมต่อที่ สร้างขึ้น และวางลงในพู ODBC โปรแกรมประยุกต์สามารถใช้โปรแกรมควบคุมเดียวกัน และการเชื่อมต่อภายในที่เดียวกันกับสภาพแวดล้อม (henv) ที่ใช้ร่วมกัน โดยไม่มีการดำเนินการขั้นตอนการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม การเชื่อมต่อสามารถไม่เคยถูก reused ระหว่าง henv ที่แตกต่างกันหรือไดรเวอร์ต่าง ๆ
 2. Q. ฉันสามารถใช้การเชื่อมต่อที่ใช้ร่วมกับ 2.x โปรแกรมควบคุม ODBC ได้อย่างไร

  a. การเชื่อมต่อร่วมกันถูกนำมาใช้ในการจัดการรุ่นของโปรแกรมควบคุม 3.0 หรือใหม่กว่าของ ODBC รุ่นของโปรแกรมควบคุมไม่ใช่สำคัญ
 3. สามารถ Q. ที่ฉันเปิดใช้การเชื่อมต่อร่วมกันกับโปรแกรมควบคุมการเข้าถึงของ Microsoft ได้เนื่องจากการเชื่อมต่อร่วมกันถูกนำมาใช้ในตัวจัดการโปรแกรมควบคุมหรือไม่

  A. คุณสามารถเปิดใช้การเชื่อมต่อร่วมกันสำหรับการเข้าถึงของ Microsoft โปรแกรมควบคุมได้ การใช้การเข้าถึงของ Microsoft Jet และ Jet เป็นเธรดที่ปลอดภัยเริ่มต้นจาก Jet 4.0 จาก MDAC 2.1 และรุ่นใหม่ กว่า คุณสามารถให้การเชื่อมต่อร่วมกันสำหรับการเข้าถึง ODBC โปรแกรมควบคุมได้
 4. Q. วิธีทำฉันเปิดใช้งานการเชื่อมต่อร่วมกันใน ODBC โปรแกรมประยุกต์หรือไม่

  โปรแกรมประยุกต์ ODBC ที่ข้อ a. สามารถโทร SQLSetEnvAttr ด้วยแอตทริบิวต์ SQL_ATTR_CONNECTION_POOLING เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อร่วมกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อร่วมกันในโปรแกรมประยุกต์ ODBC โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  164221วิธีการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อที่รวมในการโปรแกรมประยุกต์ ODBC
 5. Q. วิธีทำฉันเปิดใช้งานการเชื่อมต่อร่วมกันถ้าแอพลิเคชันถูกเขียนใน Visual Basic ได้อย่างไร

  a. โปรแกรมประยุกต์ Visual Basic หรือ ODBC ที่สามารถเรียกฟังก์ชัน SQLSetEnvAttr เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อร่วมกัน เชื่อมต่อร่วมกันมีแอตทริบิวต์ระดับกระบวนการ เพื่อให้การเชื่อมต่อในภายหลังใด ๆ ที่ทำ โดยตัวจัดการโปรแกรมควบคุม ODBC ในแอพลิเคชันของ Visual Basic จะใช้การเชื่อมต่อร่วมกัน โปรแกรมประยุกต์ Visual Basic ที่สามารถใช้ฟังก์ชันการรายงานและรหัสการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อร่วมกัน
     Declare Function SQLSetEnvAttr Lib "odbc32.dll" (ByVal henv As Long,   ByVal Attribute As Long, ByVal Value As Long, ByVal StringLength As   Long) As Integer   ' env attribute   Public Const SQL_ATTR_CONNECTION_POOLING = 201   Public Const SQL_ATTR_CP_MATCH = 202   ' values for SQL_ATTR_CONNECTION_POOLING   Public Const SQL_CP_ONE_PER_DRIVER = 1   Public Const SQL_IS_UINTEGER = -5   nstatus = SQLSetEnvAttr(0, SQL_ATTR_CONNECTION_POOLING,   SQL_CP_ONE_PER_DRIVER, SQL_IS_UINTEGER)   SQLAllocEnv...   SQLAllocConnect...   SQLConnect...   SQLDisConnect...   SQLFreeConnect...   SQLFreeEnv...					
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
  237844HOWTO: เปิดใช้งานการเชื่อมต่อ ODBC ที่รวมในแอพลิเคชันของ VB ADO
  228843HOWTO: เซสชันการดำเนินการรวมจากโปรแกรม ADO Visual Basic
 6. Q. วิธีทำฉันเปิดใช้งานการเชื่อมต่อร่วมกันในการ OLE DB โปรแกรมประยุกต์หรือไม่

  โปรแกรมประยุกต์ a. ข้อ OLE DB สามารถโทร SQLSetEnvAttr เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อร่วมกัน

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดการใช้งานการเชื่อมต่อร่วมกันในโปรแกรมประยุกต์ OLE DB โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  166083วิธีการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อที่รวมในแอพลิเคชันมี OLE DB
 7. Q. วิธีทำฉันเปิดใช้งานการเชื่อมต่อร่วมกันสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่หน้า (ASP) หรือวัตถุข้อมูล ActiveX (ADO) หรือไม่

  เซิร์ฟเวอร์ a. ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft (IIS) รุ่น 3.0 กับเพจที่เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่ใช้ประโยชน์ของการเชื่อมต่อร่วมกัน คุณสามารถเปิดใช้การเชื่อมต่อร่วมกันสำหรับผู้ใช้ของ IIS ด้วยการเปลี่ยนค่าของ StartConnectionPool เป็น 1 StartConnectionPool ที่อยู่ภายใต้ HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\W3SVC\ASP \Parameters
 8. Q. วิธีทำฉันไม่จำกัดจำนวนที่ใช้ในการเชื่อมต่อในพูหรือไม่

  A. จำนวนการเชื่อมต่อในเก็บที่ถูกควบคุม โดย ODBC ตัวจัดการโปรแกรมควบคุม โปรแกรมประยุกต์ odbc ไม่สามารถควบคุมได้
 9. Q. วิธีทำฉันตรวจสอบจำนวนการเชื่อมต่ออยู่ในประเภทการหรือไม่

  a. คุณสามารถตรวจสอบการเชื่อมต่อในประเภทการเชื่อมต่อสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
  216950วิธีการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ ODBC รวมเคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพ
  238442รวมวัตถุการเชื่อมต่อ odbc หายไปจาก PerfMon
  245543: ข้อมูลการเชื่อมต่อ ODBC รวมตัวนับในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน
 10. Q. ไรฉันออกจากการเชื่อมต่อในประเภทการล้างข้อมูล

  a. ระยะการเชื่อมต่ออยู่ในประเภทขึ้นอยู่กับในลักษณะ CPTimeout โปรแกรมควบคุม ODBC เมื่อการหมดเวลาการหมดอายุ การเชื่อมต่อจะถูกปิด และถูกเอาออกจากพู โปรแกรมประยุกต์ ODBC สามารถใช้ SQLConfigDriver เพื่อเปลี่ยนค่าของ CPTimeout และค่านี้ถูกนำไปใช้กับโปรแกรมประยุกต์ ODBC ทั้งหมดที่กำลังใช้โปรแกรมควบคุม ODBC ที่ระบุ ค่าเริ่มต้นสำหรับการ CPTimeout คือ 60 วินาที
 11. Q. ฉันต้องได้เปิดใช้การเชื่อมต่อร่วมกันถ้าแอพลิเคชันของฉันกำลังทำงานในเซิร์ฟเวอร์ทรานแซคชันของ Microsoft หรือไม่

  a. ถ้าคุณกำลังดูโปรแกรมควบคุม ODBC ที่กับแหล่งข้อมูล ODBC ธุรกรรมของ Microsoft Server จะช่วยให้การเชื่อมต่อร่วมกัน คุณไม่มีการเปิดการเชื่อมต่อร่วมกันได้
 12. Q. ไรถ้าการเชื่อมต่อในพูใส่ไม่ถูกต้องหรือไม่ จะ ODBC ตัวจัดการโปรแกรมควบคุมไม่สามารถตรวจพบได้หรือไม่

  A. ODBC 3.0 hands over a bad connection without checking whether the connection is bad or not. With Service Pack 1, the driver manager will detect a bad connection. If a connection in the pool is bad, the driver manager will detect it and return a good connection. If the driver manager is not able to create a good connection, it will return an error message.
 13. Q. With ODBC 3.0 Service Pack 1, will the ODBC driver manager try to connect to the database server repeatedly when the server is not available?

  A. ODBC 3.0 Service Pack 1 introduced a new API, ODBCSetTryWaitValue, to prevent the ODBC driver manager from connecting to an unavailable server repeatedly. ODBCSetTryWaitValue takes a DWORD parameter and saves the information in the registry at the following location:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Odbc\Odbcinst.ini \ODBC Connection Pooling\Retry Wait
  Once the diver manager detects a bad database server, it returns an error message and marks the connection with the time. From that point until the RetryWait value expires, the driver manager returns a failure without trying to reconnect to the database server.

  For more information about how to use the ODBCSetTryWaitValue ODBC API, see the following article in the Microsoft Knowledge Base:
  168250IIS Performance Degrades with a Bad Connection
ข้อมูลอ้างอิง
For more information about connection pooling and session pooling, see the following Microsoft Web site:
FAQ FAQs

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 169470 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 17:08:55 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Data Access Components 2.1, Microsoft Data Access Components 2.5, Microsoft Data Access Components 2.6, Microsoft Data Access Components 2.7

 • kbnosurvey kbarchive kbdatabase kbgrpdsmdac kbgrpdsvcdb kbinfo kbmdac250 kbmdac260 kbmdac270 kbodbc kboledb kbusage kbvbp kbmt KB169470 KbMtth
คำติชม