รายละเอียด: การใช้ ActiveX Data Objects (ADO) ผ่านทาง #import ใน VC ++

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:169496
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
ไดเรกทีฟ #import ใน c ++ Visual เสนอกลไกใหม่ที่มีประสิทธิภาพสำหรับจัดการกับเซิร์ฟเวอร์ OLE เมื่อใช้กับ ActiveX Data Objects (ADO),#import สามารถทำให้การเรียกดูที่ข้อมูลของคุณ บทความนี้กล่าวถึงคืออะไรจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จาก #import กับ ADO
ข้อมูลเพิ่มเติม

ก่อนที่คุณสร้างอินสแตนซ์ของใด ๆ คลาสที่สร้างโดย #import

การเตรียมใช้งาน OLE ได้ก่อนที่จะสร้างอินสแตนซ์ใด ๆ ของคลาสที่เป็นสำคัญสร้าง โดย #import ตัวอย่างเช่น รหัสต่อไปนี้มีความปลอดภัย ได้ประกาศตัวชี้สมาร์ท #import สร้าง OLE แล้ว instantiates สมาร์ทตัวชี้:

  // Declare smart pointer of Recordset  _RecordsetPtr   p;  void main( void )  {   // Initialize OLE.   ::CoInitialize(NULL);   // Instantiate smart pointer.   HRESULT hr = p.CreateInstance( __uuidof( Recordset ) );   ...  }				
โค้ดตัวอย่างถัดไป อย่างไรก็ตาม ไม่ปลอดภัย และสร้างภาพไม่สามารถจัดการได้ข้อยกเว้น ชี้สมาร์ทสากล p คือทั้งประกาศ และอินสแตนท์ (โดยvirtue ของส่ง uuid ที่เฉพาะเจาะจงในตัวสร้าง):

// Declare & instantiate smart pointer of Recordset  _RecordsetPtr   p( __uuidof( _Recordset ) );  void main( void )  {   // Initialize OLE   ::CoInitialize(NULL);   ...  }				
เนื่องจากที่ p คือ ตัวแปรส่วนกลาง มันคืออินสแตนท์ CoInitialize เป็นเคยเรียกว่าใน main() คุณสามารถแก้ไข ด้วยส่วนย่อยของโค้ดต่อไปนี้:
struct InitOle {   InitOle() { ::CoInitialize(NULL); }   ~InitOle() { ::CoUninitialize();  }  } _init_InitOle_;  // Declare & instantiate smart pointer of Recordset  _RecordsetPtr   p( __uuidof( _Recordset ) );  ...				
อินสแตนซ์ของ InitOle struct ไม่ประกาศ และอินสแตนท์ก่อน pและ ดังนั้น initializes OLE ในตัวสร้างของมัน ไม่ มีชนิดนี้ของfail-safe คุณจะเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อยกเว้นที่ไม่สามารถจัดการได้ใน [โปรแกรม] (KERNEL32DLL): 0XE06D7363
ข้อยกเว้น c ++ Microsoft

การใช้งาน #import ที่ถูกต้อง

จำเป็นต้องเรียกใช้ ADO อย่างถูกต้องในโปรแกรมของคุณ หรือคุณสามารถมีข้อผิดพลาดของคอมไพเลอร์ รหัสต่อไปนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการใช้ #import กับ Msado10.dll MSADO15.dll ถูกต้อง:

  #import <msado15.dll>      \  no_namespace           \  rename( "EOF", "adoEOF" )				

การจัดการข้อผิดพลาด

ด้วย ADO คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดใน HRESULT ส่งคืนมาจากวิธีการของ ADOคุณอาจได้รับข้อยกเว้นที่ยกกำลัง ด้วยคลา #import ที่สร้างขึ้น และสำหรับเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งคอลเลกชันของข้อผิดพลาด ADO อาจรวบรวม เมื่อต้องการรับที่เก็บรวบรวมข้อผิดพลาด ที่คุณต้องการให้วัตถุที่ถูกต้องในการเชื่อมต่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

169498ข้อมูล: ดึงข้อมูลรายละเอียดข้อผิดพลาดจาก ADO ใน VC ++ ด้วย #import

ADO และ Dbdaoint.h

ความพยายามที่จะรวม ADO (ผ่าน #import) และ MFC DAO หรือ SDK DAO ในแฟ้มเดียวกันกับการใช้งาน เป็นดังนี้:

 #include <afxdao.h> // MFC DAO  // -or- #include <dbdao.h>  // DAO SDK #import <msado15.dll> no_namespace ...				

สร้างข้อผิดพลาดที่หกดังต่อไปนี้:

ข้อผิดพลาด C2011: 'EditModeEnum': 'enum' พิมพ์ redefinition
ข้อผิดพลาด C2011: 'LockTypeEnum': 'enum' พิมพ์ redefinition
ข้อผิดพลาด C2011: 'FieldAttributeEnum': 'enum' พิมพ์ redefinition
ข้อผิดพลาด C2011: 'DataTypeEnum': 'enum' พิมพ์ redefinition
ข้อผิดพลาด C2011: 'ParameterDirectionEnum': 'enum' พิมพ์ redefinition
ข้อผิดพลาด C2011: 'RecordStatusEnum': 'enum' พิมพ์ redefinition
ขณะที่มากเกือบเหมือนกันในเนื้อหา ค่าที่แท้จริงในแต่ละชนิดที่ระบุที่แตกต่างระหว่างสิ่งที่จำเป็น โดย ADO และสิ่งที่จำเป็นโดย DAO คุณมีหลายตัวเลือกในการแก้ปัญหานี้:

 • แยกต่างหาก ADO และ DAO รหัสลงในแฟ้ม.cpp แยกต่างหาก ทำให้การใช้งาน#import หรือ#รวม <afxdao.h bdao.h="">ในการใช้งานที่แยกต่างหากแฟ้มเป็นขึ้น</afxdao.h>
 • ปรับเปลี่ยนคำสั่ง #import เพื่อสร้าง namespace ที่หาสิ่งใดสร้างขึ้นสำหรับ ADO ซึ่งหมายความว่า คุณจะมีการอ้างอิงnamespace เมื่ออ้างอิงถึงวัตถุ ADO ดังที่แสดงในฟังก์ชันที่สองด้านล่างนี้ ก่อนที่แสดงวิธีการใช้ ADO แบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลภายในฟังก์ชันแสดงสองวิธีการผสม และตรง ADO และ DAO วัตถุ นี้คือไปได้ โดยการอ้างอิง namespace ADO สำหรับ ADO ใด ๆ อย่างชัดเจนเท่านั้นคลาสหรือชนิดที่ระบุ:

    #include <afxdao.h>   #import <msado15.dll>              \        rename_namespace("AdoNS") rename( "EOF", "adoEOF" )   void ADOOnly( void )   {     using namespace AdoNS;     _RecordsetPtr  prs;     // Generates Compile Errors:     CDaoRecordset  rs;   }   void MixAdoAndDao( void )   {     AdoNS::_RecordsetPtr prs;     // Compiles just fine     CDaoRecordset  drs;   }						
Msado105.tlh/Msado15.tli dissecting และใช้--------------------------------------------

#import สร้างแฟ้มสองแฟ้ม Msado105.tlh และ Msado15.tli ออกของ typelib ที่อยู่ภายใน Msado15.dll โครงสร้างของไฟล์.tlh สามารถแตกออกเป็นดังนี้:
 • การอ้างอิงไปข้างหน้าและ Typedefs
 • Typedef ชี้สมาร์ทและการประกาศ
 • รายการไลบรารีชนิด
แต่ละได้อธิบายไว้ในรายละเอียดด้านล่างนี้

การอ้างอิงไปข้างหน้าและ Typedefs

มีสร้างการอ้างอิงไปข้างหน้าและ Typedefs โดยใช้การ struct ไม่__declspec(uuid("...")) บน GUID สำหรับอินเทอร์เฟซคู่สำหรับ อินเทอร์เฟซ และCoClass ที่กำหนดไว้ใน typelib

  ...  struct __declspec(uuid("00000274-0000-0010-8000-00aa006d2ea4"))  /* dual interface */ _Connection;  ...  struct __declspec(uuid("00000275-0000-0010-8000-00aa006d2ea4"))  /* interface */ ICADOConnection;  ...  struct /* coclass */ Connection;  ...				
อินเทอร์เฟซทั้งหมดไม่ เช่น การเชื่อมต่อมีการใช้งานหลายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ typelib แต่สำหรับ ADO อินเทอร์เฟซส่วนใหญ่มีสองรูปแบบ และไม่นำมาใช้เป็นอินเทอร์เฟซหรือ coclass

ประกาศ TypeDef ชี้สมาร์ท

สำหรับอินเทอร์เฟซและอินเตอร์เฟสที่สอง ตัวชี้สมาร์ทถูกประกาศ ซึ่งอย่างมากทำโดยใช้อินเทอร์เฟซ:
  ...  _COM_SMARTPTR_TYPEDEF(_Connection, __uuidof(_Connection));  ...  _COM_SMARTPTR_TYPEDEF(ICADOConnection, __uuidof(ICADOConnection));  ...				
หมายเหตุว่า ไม่มีตัวชี้สมาร์ทถูกประกาศสำหรับ coclass เชื่อมต่ออินเทอร์เฟซ

รายการไลบรารีชนิด

ซึ่งรวมถึงชนิดใด ๆ ที่ระบุที่กำหนดไว้ในการ typelib เช่นเดียวกันการใช้งานตัวชี้สมาร์ทและสินค้า typelib:

enum CursorTypeEnum  {   adOpenUnspecified = -1,   adOpenForwardOnly = 0,   adOpenKeyset = 1,   adOpenDynamic = 2,   adOpenStatic = 3  };  ...  struct __declspec(uuid("00000274-0000-0010-8000-00aa006d2ea4"))  _Connection : _ADO  {   //    // Property data.   //    _declspec(property(get=GetConnectionString,             put=PutConnectionString))   _bstr_t ConnectionString;   ...   //    // Wrapper methods for error-handling.   //    _bstr_t GetConnectionString ( );   void PutConnectionString (     _bstr_t pbstr );   ...   //    // Raw methods provided by interface.   //    virtual HRESULT __stdcall get_ConnectionString (     BSTR * pbstr ) = 0;   virtual HRESULT __stdcall put_ConnectionString (     BSTR pbstr ) = 0;   ...  };				
ในส่วนรหัสก่อนหน้านี้ ส่วนข้อมูลคุณสมบัติใช้ declspec ไปประกาศการรับ และวางวิธีสำหรับ ConnectionString วิธีการแรปเปอร์สำหรับส่วนแสดงวิธีสร้าง โดย #import ซึ่งตัดวิธีการเหล่านี้ และยก _com_error ยกเว้นในกรณีนี้ไม่สำเร็จ ดิบส่วนวิธีประกาศเมธอดที่แท้จริงที่เรียกโดยอินเทอร์เฟซ

ในขณะที่คุณไม่สามารถเรียก GetConnectionString หรือ PutConnectionString เป็นจริง ๆ ไม่จำเป็น ตั้งแต่ ConnectionString คือ คุณสมบัติที่คุณต้องการอ้างอิงจะเป็นดังนี้:

  bstrConnect = SysAllocString( L"DSN=AdoDemo;UID=admin;PWD=sa" );  p->ConnectionString = bstrConnect;				


จะมีการใช้งานจริงของ GetConnectionString/PutConnectionStringพบในแฟ้ม Msado15.tli

เมื่อเวลาการใช้วัตถุการเชื่อมต่อในรหัสของคุณ คุณจะต้องใช้อินสแตนซ์ของตัวชี้สมาร์ทสำหรับอินเทอร์เฟซที่สองรูปแบบที่กำหนดไว้ในMsado15.tlh ดัง:

  _ConnectionPtr p;  bstrConnect  HRESULT      hr = S_OK;  _ConnectionPtr  pConn;  hr = pConn.CreateInstance( __uuidof( Connection ) );   if( !FAILED( hr ) )     hr = pConn->Open( L"pubs", L"sa", L"" );				


Pubs ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูล ODBC

#import และชัดเจนเรียก Release()

ประโยชน์ของ #import คือ ใช้ดูแลของ AddRef, QueryInterfaceและปล่อยให้คุณโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณตัดสินใจที่จะเริ่มการโทรRelease() อย่างชัดเจน คุณสามารถสร้างปัญหาด้วยตัวคุณเอง

ภายใน _com_ptr_t เป็น m_pInterface ตัวแปรของสมาชิก เป็น #import ตัวมากแรปเปอร์สำหรับบาง มันทำไม่แยกความแตกต่างกับ m_pInterface หลังจากวัตถุดังกล่าวจริง ๆ แล้ว ออก และ decrementing เพียงการอ้างอิงของนับโดยไม่มีจริง ๆ destroying วัตถุ โดยเรียกอย่างชัดเจนปล่อย()--โดยไม่AddRef() เรียกอย่างชัดเจนมากดุล it--#import gladly พยายามที่จะปล่อยวัตถุที่ไม่มีอยู่ การสร้างลักษณะพิเศษด้านที่น่าสนใจ และความล้มเหลวของลักษณะการทำงาน

คำแนะนำที่ดีที่สุด คุณไม่ AddRef() ไม่ได้ (หรือน้อยไม่จำเป็นต้อง) ไม่ปล่อยอย่างใดอย่างหนึ่ง
ข้อมูลอ้างอิง
 • Com ภายใน โดย Dale Rogerson ISBN 1-57231-349-8
 • OLE COM วัตถุ Viewer (Oleview.exe) ที่ส่งมาพร้อมกับ c ++เสมือนสำหรับการตรวจสอบเนื้อหาของ typelib
 • ถ้าเอกสารเป็น visual c ++ออนไลน์เอกสาร: ค้นหาใน #import
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
182389แฟ้ม: ADO เท่ากับ #import และ Getrows/ที่ คั่นหน้า Adovcbm.exe
184968แฟ้ม: Adovcsp.exe แสดงโดยใช้เก็บกระบวนการของ ADO
186387ตัวอย่าง: Ado2atl.exe กลับอินเทอร์เฟซ ADO จาก COM
181733แฟ้ม: #import Adovcbtd.exe ใช้ UpdateBatch และ CancelBatch
166112PRB: การขัดแย้งกับ EOF เมื่อใช้ #import กับ ADO
168354รายละเอียด: ต้นแบบ OLE และข้อผิดพลาดในการให้บริการ OLEDB จะแสดงผ่าน ADO
s_mfc

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 169496 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 17:09:40 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Data Access Components 2.7

 • kbnosurvey kbarchive kbcode kbdatabase kbinfo kbusage kbmt KB169496 KbMtth
คำติชม